ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


‘สร้างสรรค์’ (พี่หล้า)
You are Godly students. You mustn’t miss studying for even a single day under any circumstance…If you study and educate yourselves, you will become lords. (SM. 29/9/22)
ลูกคือนักเรียนของพระเจ้า ลูกจะต้องไม่ขาดเรียนแม้กระทั่งวันใดภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม...ถ้าลูกศึกษาเล่าเรียนและให้การศึกษาแก่ตนเองลูกก็จะกลายเป็นเจ้านายผู้มีอำนาจ

This study is valuable. Even when someone is ill and comes and sits here, at least he or she would be able to hear some elevated versions. If they shed their bodies while listening to the elevated versions, they would receive such relief! This is a big hospital. (SM. 29/9/22)
การศึกษานี้มีคุณค่าแม้กระทั่งเมื่อใครนั้นล้มป่วยและมานั่งอยู่ ณ ที่นี่ อย่างน้อยที่สุดเขาก็จะสามารถได้ยินคำพูดที่สูงส่งบ้าง ถ้าเขาละร่างของเขาขณะที่รับฟังคำพูดที่สูงส่งเขาก็จะจากไปอย่างผ่อนคลาย (เบาสบายจากความทุกข์ทรมาน กาย-ใจ) นี่คือโรงพยาบาลที่ยิ่งใหญ่


การไตร่ตรอง หลังประมวลเหตุและผล ที่ใช้สร้างสรรค์ความคิด ความรู้สึก สำหรับชีวิตใหม่ในร่างเก่า(แก่) ของผู้เป็นแม่
มูร์ลีวันนี้ให้คำตอบชัดเจน ว่าเหตุไร ‘ผู้เป็นมารดา’ วัยชรา 97 …มีความสุข สดใส ยิ่งขึ้น ตามที่พี่ชาย(พี่จ๊ะ) โทรมาพูดถึงความรู้สึกตอนไปร่ำลา ‘แม่เจ้า’ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน ก่อน พี่จ๊ะ+พี่ปุ๋ย แยกไปสนามบินแล้วพบกันอีกครั้งตอนลงเครื่องรับกระเป๋า
(คลิกอ่านต่อ)
เมื่อได้พูดถึงความศักดิ์สิทธ์ของ ‘สัจจะ’ จากพ่อสูงสุดผู้เป็นสัจจะที่ให้การหล่อเลี้ยงเราทั่วโลกด้วยคำสอน(มูร์ลี) ทุกวันจนกระทั่งถึงเวลาต้องจากร่าง ความหมายที่ชัดเจนเริ่มจากการยกย่องพระเจ้าตามสมญาว่าท่านคือสัท จิต อนันท์(Sat-Chit-Anand) การมีสัจจะจะทำให้เกิดความเบิกบานแจ่มใสจากภายในให้มีความสุขที่แท้จริง แต่แล้วเมื่อปะปนสัจจะกับสิ่งจอมปลอม คุณภาพชีวิตจึงลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากสัจจะนั้นจะส่งผลต่อการหล่อเลี้ยงพลังงานทั้งหมด ยกตัวอย่างทางกายภาพ อาทิเช่น พระอาทิตย์ไม่ต้องพิสูจน์แล้วอ้างว่าฉันเป็นแสงมีพลังมาก ให้ความสว่าง แสงจะปรากฏขึ้นเป็นธรรมชาติเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น เพชรไม่ต้องพูดว่าฉันมีค่ามากในตนเอง ผู้อื่นรู้สิ่งนั้นว่ามีค่า แสงอาทิตย์อาจให้ประสบการณ์ของความร้อน สัจจะแตะสัมผัส รู้สึกได้ ให้ประสบการณ์ โดยไม่ต้องพิสูจน์ สัจจะนั้นพิสูจน์ตนเอง
ความละเอียดอ่อนของสัจจะคือการทำให้เรามีพลังในการกำจัดอุปสรรคและสิ่งกีดขวางที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์ภายในตนเองและสิ่งรอบข้างมากมาย ดังนั้นบนหนทางไปสู่ชัยชนะเหนือความหลอกลวงในชีวิตจึงเปรียบเช่น ‘เรือแห่งสัจจะ อาจจะโคลงแต่ไม่มีวันล่ม’ เพราะสัจจะมีพลัง ที่ยึดเหนี่ยวกระแสพลังงานในการหล่อเลี้ยงตนเองให้คงอยู่อย่างไม่สูญสลาย
อะไรคือดวงวิญญาณ? พลังงานที่มีชีวิต
อะไรคือร่างกาย? พลังงานที่ไม่มีชีวิต แยก 2 สิ่งจากกันได้จึงรู้ว่าอะไรคือสัจจะ อะไรคือความหลอกลวง การเชื่อมโยงกับสัจจะคือการเชื่อมโยงระหว่างพลังงานที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ของทั้งดวงวิญญาณ และวัตถุธาตุ
ขอบคุณบาบาผู้เป็นองค์สัจธรรม ผู้ประทานปัญญาให้ลูกๆที่โหยหาสัจจะเพื่อเป็นอิสระจากความหลอกลวงตนเองและผู้อื่น ดวงวิญญาณ(อัตมา)คือสิ่งมีชีวิตเป็นอมตะ ร่างกาย(อะตอม)นั้นแยกสลายตามกฎธรรมชาติ เมื่อพลังงานคงอยู่ในทุกสิ่งทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ไม่มีใครสร้าง ไม่มีใครทำลายได้ เราจึงต้องเข้าใจกฎแห่งความเป็นนิรันดร์

‘มีศักดิ์ศรี Dignified’ (เจเจ)
You are going to claim the inheritance of liberation-in-life, You issue a challenge, saying that the greatest difference between the original, eternal, deity religion and all other religions is that they simply establish a religion, whereas you establish both a religion and a kingdom. (AVM.18/9/22)
ลูกกำลังจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของการหลุดพ้นในชีวิต* ลูกยื่นคำท้าด้วยการพูดว่าความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปกับศาสนาอื่นๆทั้งหมดคือพวกเขาเพียงแค่ก่อตั้งศาสนาเท่านั้นในขณะที่ลูกก่อตั้งทั้งศาสนาและอาณาจักร

การไตร่ตรอง
บราห์มินหมายถึงผู้ที่สติปัญญามีศรัทธาที่นำไปสู่ชัยชนะเหนือความหลอกลวง...ด้วยพลังของสัจจะ ดังนั้นรากฐานของชีวิตบราห์มินคือศรัทธาและข้อพิสูจน์ของศรัทธาคือชัยชนะ โดยไม่มีการพิสูจน์สัจจะ แต่มีความถ่อมตนและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกิริยามารยาทที่งดงาม เล่นบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นดวงวิญญาณผู้เปลี่ยนแปลงโลกในละครที่ไม่มีขีดจำกัด อย่างมีศักดิ์ศรี...ที่ได้สั่งสมอำนาจของการปกครองอาณาจักรภายใน และอำนาจของศาสนาแห่งความบริสุทธิ์-ความสงบ โดยไม่รบราต่อสู้ หรือขัดแย้งกับผู้ใด เป็นความพร้อมที่จะการปกครองอาณาจักรแห่งสวรรค์ในยุคแห่งสัจจะ

‘รัก Love’ (ไก่)
One cannot bear to hear about their weakness. One would make even that one complete. This is the true love of the heart. BapDada is the Conqueror of Hearts and this is why He gives love from the heart. He wishes to see every child become equal and elevated.(AVM. 18/9/22)
เราไม่สามารถทนฟังเกี่ยวกับความอ่อนแอของพวกเขาได้ เราแม้กระทั่งจะทำให้คนนั้นสมบูรณ์ นี่คือความรักที่แท้จริงจากหัวใจ บัพดาดาคือผู้เอาชนะหัวใจ และเหตุนี้เองท่านจึงให้ความรักจากหัวใจ ท่านปรารถนาที่จะเห็นลูกทุกคนกลับมาทัดเทียมและสูงส่ง

การไตร่ตรอง
สิ่งชี้บอกของความรักคือเราทนไม่ได้ที่จะเห็นความอ่อนแอในผู้ที่เรามีความรัก ความรักที่เรามีต่อบาบาคือ การกลับมาทัดเทียมกับบัพดาดา บาบาพูดกับเราเสมอ ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ด้วยการเป็นตัวของความรัก เราจะจบสิ้นสายตาของการมองดูผู้อื่น ทุกความคิด คำพูดและการกระทำ จะเป็นไปด้วยความอ่อนหวาน รักแท้จะไม่มีการคาดหวัง ไม่มีความอยากปรารถนาที่เป็นไปเพื่อตัวเอง แต่จะมีความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ ความปรารถนาดี โดยเฉพาะหากใครบางคน อ่อนแอและมาอยู่เบื้องหน้าเรา เราจะทนไม่ได้ที่จะเห็นความอ่อนแอของดวงวิญญาณพี่น้องที่เรารัก เราจึงเชื่อมโยงกับผู้เป็นแหล่งเดียวของความรักในโลกนี้ พระเจ้าคือความรัก การไม่ตัดสินใครคือ ความรัก...© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.