สัญลักษณ์ในหัวใจ

ขลุ่ยวิเศษ (อุดม)
มูร์ลี(เสียงขลุ่ย)คือกระแสจากเจ้าแห่งสัจจะ ผู้เดียวที่บริสุทธิ์ และผู้เดียวที่สามารถบรรเลงบทเพลงอมตะนี้ เมื่ออายุโลกเคลื่อนสู่วัยชรา ฉากสุดท้ายช่วงปลายของวงจร โลกธาตุทั้งห้าเสื่อมถอย จากการที่วิญญาณมนุษย์เต็มไปด้วยกิเลส ต้องผจญกับความทุกข์ระทม พ่อสูงสุด เบื้องบนผู้เป็นอมตะ ไร้ร่าง ผู้เดียวนี้ จะลงมาในพาหนะหรือร่างของชายชราผู้มีโชคที่สุด มีชื่อว่า “พ่อบราห์มา หรือพ่อของมนุษย์ ทั้งโลก” ท่านเป่าขลุ่ยวิเศษที่เรียกว่ามูร์ลี หรือเสียงสัจจะ อันบริสุทธิ์วิเศษแสนหวาน ผ่านปากดอกบัวของพ่อบราห์มาทุกวัน ให้ลูกๆทั้งโลกได้ยินอย่างซาบซึ้ง จึงเปรียบเช่นน้ำทิพย์ที่คอยชำระล้างดวงวิญญาณลูกๆให้พ้นมลทินบาป กลับมาเป็นดวงวิญญาณบุญบริสุทธิ์ มูร์ลีกลายเป็นเสียงสวรรค์ที่คอยเติมเสบียงพลังชีวิตแก่ดวงวิญญาณจนเต็ม เพื่อใช้เดินทางสู่นิพพาน บ้านเดิม ก่อนจะใช้ชาติเกิดต่อไปยังสวรรค์หรือยุคแห่งสัจจะที่ใหม่วนซ้ำรอยของกัลป์ต่อไป

นกยูง (ปุ้ม)
ประตูไปสู่โลกแห่งความสุขกำลังจะเปิดออก ต้อนรับเราเข้าสู่สวรรค์แห่งยุคทอง ที่ทุกชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืน มีแต่คำว่า "เต็ม"...เปี่ยมไปด้วยทุกคุณธรรม และทุกพลัง ดังนั้นภาพแรกที่ตนเองนึกถึงการไปยุคทองก็คือ "นกยูง" เรามักจะเห็นปรากฏอยู่คู่บัลลังก์ของเหล่าเทพเสมอ แม้ในชาติสุดท้ายนี้ก็ยังคงเห็นความสวยงามและสูงส่ง จากการถือกำเนิดด้วยน้ำตาแห่งความรักที่บริสุทธิ์ แม้กระทั่งมีตำนาน..ที่เจ้าชายกฤษณะในยุคทองสวมมงกุฎหางนกยูง แสดงถึงศรัทธาในสติปัญญาในการเป็นของพระเจ้าผู้เดียว ขณะที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคของการถูกประณาม เพื่อบรรลุเป้าหมายของความบริสุทธิ์สมบูรณ์ อันนำมาซึ่งความสุขและความสูงส่งในโลกอนาคตของเรา จากความมั่งคั่งในปัญญา ที่สามารถปกครองตนเอง และอยู่เหนือประสาทสัมผัสของร่างกาย กลายเป็นนายของวัตถุธาตุ ด้วยธรรมชาติที่สูงส่งภายใน

มงกุฎ 2 ชั้น : มงกุฎแห่งแสงและเพชรพลอย (หญิง)
มงกุฎแสดงถึงสถานะของการเป็นราชนิกุลผู้อยู่ในสกุลที่สูงส่ง มงกุฎแห่งแสงแสดงถึงพลังแห่งความบริสุทธิ์ ผู้มีสำนึกที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้ที่สัมผัสถึงความงามภายในตนเองและผู้อื่นด้วยการตระหนักว่าตนเองคือแสงและผู้อื่นเป็นแสงเช่นเดียวกัน มงกุฎแห่งเพชรพลอยแสดงถึงการเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองนำมาซึ่งพลังในการให้คุณประโยชน์ต่อโลก

พระจันทร์ (ชิ้ง)
นี่คือสัญลักษณ์ของฉัน "พระจันทร์" เปรียบเหมือนประภาคาร ที่ให้แสงสว่างในเวลากลางคืน เพื่อชี้ทางให้ เรือกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย เมื่อพระจันทร์ไม่มีแสงในตนเอง จึงสะท้อนแสงของพระอาทิตย์ที่ได้สะสมไว้ จนเต็มเปี่ยม พร้อมทำหน้าที่ปลุกเรียกดวงดาวแห่งโชคทั้งหลายในเวลามืดมิด ชีวิตที่สะสมแสงจาก พระอาทิตย์แห่งความรู้ ย่อมกระจายแสงแห่งคุณธรรมความดีออกไป ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจ ให้ความรัก ความปรารถนาดี และความหวัง ด้วยการชี้นำทางให้แก่นักเดินทางในเวลากลางคืน พระอาทิตย์แห่ง ความรู้มาเติมเต็มแสงแห่งความดีงาม ให้แก่ผู้ที่แสวงหาจนกลับมาสมบูรณ์พร้อมถึง 16 องศา ในวัน พระจันทร์เต็มดวง

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.