สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'เต็มไปด้วยความเมตตา & เป็นผู้ประทาน'
เวลานี้ ให้เต็มไปด้วยความเมตตา และเปิดเผยรูปของการเป็นผู้ประทานของลูก

เริ่มด้วยการรับฟังจดหมายจาก Dadi Rattan mohini คลิกฟังเสียง
คลิกดูต้นฉบับภาษาอังกฤษ
 1. เวลานี้บัพดาดาต้องการให้ลูกๆเปลี่ยนแปลงเวลา
 2. ในปัจจุบันเพื่อที่จะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
 3. จงเมตตาต่อดวงวิญญาณที่ทุกข์ระทม
 4. ความเมตตาที่ปราศจากความรู้บางครั้งสามารถสร้างความสูญเสียได้
 5. เช่นที่พ่อมีความเมตตาสำหรับลูกๆของผู้ประทาน
 6. ความเมตตาหมายถึงการให้พลังและความกล้าหาญ
 7. ดวงวิญญาณบราห์มินไม่สามารถมีความไม่ชอบ
 8. โอ ดวงวิญญาณทั้งหลายผู้ที่ไม่รู้ต่อความรู้ของความอยาก
 9. แทนการดำเนินชีวิตของการทำความเพียรพยายาม
 10. ดวงวิญญาณใดก็ตาม ผู้ที่มาในสายใยกับลูก
 11. เวลานี้บัพดาดาต้องการว่าในเวลาอันสั้น
 12. จงมีเป้าหมายว่า : ฉันต้องทำสิ่งนี้ ฉันต้องให้กระแสเหล่านั้น
 13. เหตุใดผู้นี้กำลังทำสิ่งนี้? เหตุใดผู้นี้กำลังพูดสิ่งนี้
 14. โอ ดวง วิญญาณผู้ให้คุณประโยชน์โลก
 15. เวลานี้บัพดาดาต้องการให้ลูกทุกคนกลายเป็นตัวของรางวัล
 16. เวลานี้จงกระจายคลื่นเช่นที่ลูกเพียงแต่ให้ ให้ และให้
 17. เนื่องจากการมีความเคารพตนเองและเป็นดวงวิญญาณบุญ
 18. บราห์มินไม่สามารถให้ทานแก่บราห์มินได้
 19. ธรรมชาติกำลังถือพวงมาลัยแห่งชัยชนะและปลุกเรียกลูก
 20. กลายเป็นผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่และอย่างแน่นอน
 21. ลูกคนใดที่มาอยู่เบื้องหน้าบราห์มาบาบา
 22. ไม่ว่าใครจะขออะไรหรือไม่ ผู้ประทานไม่เคยรอให้ใครมาขอบางสิ่ง
 23. บรรดาผู้ที่เป็นผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่จะเป็นเจ้ามหาสมุทรของการให้อภัยเสมอ
 24. เสียงเรียกของเวลาคือ : จงเป็นผู้ประทาน
 25. เนื่องจากพ่อได้ทำให้ลูก ดวงวิญญาณเต็มเปี่ยม
 26. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงจำคำว่า "ผู้ประทาน"
 27. เพื่อที่จะเป็นผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่
 28. เวลานี้ ทิวแถวของดวงวิญญาณจะมาเบื้องหน้าลูก
 29. การมีความรักที่แท้จริงและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
 30. เวลานี้เราจำเป็นต้องเปี่ยมล้นด้วยความเมตตา
 31. จงเต็มไปด้วยความเมตตา หลอมละลายสิ่งต่างๆของอดีต
31 วันในเดือนตุลาคมนี้ มีค่าสำหรับเราแต่ละคน ในการผลัดกันใช้แต่ละวัน เพื่อแบ่งปันประเด็นของสัญญาณที่ละเอียดอ่อนนี้ และประเด็นจากมูร์ลีในสามช่วงเวลา (4.30น. - หลังมูร์ลี - โยคะเย็น 18.45น.) เพื่อพัฒนาคุณธรรมประจำตัว ...ตามวันที่มีรายชื่อและคุณธรรมของเดือนตุลาคม ซึ่งบางท่านได้ขยายความในหมวดขลุ่ยวิเศษ

คุณธรรมเดือน ตุลาคม 2022
 1. Sr.La อดกลั้น
 2. ต่าย อารมณ์ขัน
 3. ภา ผจญภัย
 4. ศรี เป็นสุข
 5. ปุ๋ย ยืดหยุ่น
 6. ป้าแมว มุ่งมั่น
 7. แดง ร่วมมือ
 8. อุดม นิ่มนวล
 9. หญิง รอบรู้
 10. นิ ไว้วางใจ
 11. แก้ว ร่วมมือ
 12. ปุ้ม ศรัทธาต่อตนเอง
 13. นันท์ เป็นสุข
 14. ชิ้ง อ่อนหวาน
 15. เก๋ ถ่อมตน
 16. อึ่ง นิ่มนวล
 17. เจเจ กระตือรือร้น
 18. ไก่ ความงาม
 19. ธร ศรัทธาต่อตนเอง
 20. ต่าย อารมณ์ขัน
 21. แดง ร่วมมือ
 22. ภา ผจญภัย
 23. เหมียว เคารพ
 24. นันท์ เป็นสุข
 25. ป้อม มีศักดิ์ศรี
 26. สมหมาย สร้างสรรค์
 27. ศรี เป็นสุข
 28. นิ ไว้วางใจ
 29. อึ่ง นิ่มนวล
 30. หญิง รอบรู้
 31. กอล์ฟ น่าอัศจรรย์
สัญญาณที่ละเอียดอ่อน
1. เวลานี้บัพดาดาต้องการให้ลูกๆเปลี่ยนแปลงเวลาและความคิดที่ธรรมดาของพวกเขาด้วยทัศนคติที่มีพลังของพวกเขาและทำให้รูปของผู้ประทานที่เต็มไปด้วยความเมตตาของพวกเขาปรากฎออกมา เช่นที่ลูกร่ำลาปีเก่าและเฉลิมฉลองปีใหม่ ในทำนองเดียวกัน จงร่ำลาสันสการ์เก่า การตระหนักรู้ของสิ่งต่างๆของอดีตและความอ่อนแอเก่าๆและเวลานี้จงมีความจริงจังกระตือรือร้นใหม่สำหรับการเป็นผู้ประทานและกลับมากล้าหาญเป็นพิเศษ
'อดกลั้น Patient' (La)
วันแรกของเดือน พี่หล้าได้ทำหน้าที่สรุปคุณธรรม 'อดกลั้น' ของตนเอง จากประเด็นสัญญาณที่ละเอียดอ่อน ในวันที่ 1 ต.ค.
- ความไม่อดกลั้น คือ การเป็นผู้เอาประโยชน์-ผู้ตักตวง เรียกร้อง คาดหวัง ... รืบเร่ง ลนลาน เกิดอาการไม่ได้ดั่งใจอยู่เสมอ
- ความอดกลั้น คือ การเป็นผู้ให้ประโยชน์ ผู้ประทาน จึงเฝ้าแต่หาวิธีการที่จะเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น
ด้วยความกระดีอรือร้น และความกล้าหาญที่จะทิ้งอดีต ความอ่อนแอที่ติดมากับสันสการ์เก่า... สงบเย็นจากภายใน ไม่ร้อนรน ด้วยการใช้เวลา พลังงาน และปัจจัยอย่างมีค่า เพื่อความใหม่ด้วยความอดทนอดกลั้น
อะไรคือเป้าหมายของฉัน?
 • สำหรับปัจจุบัน(The moment)
 • สำหรับวันนี้(This day)
 • สำหรับชีวิต(My Life)
ทุกอย่างเป็นไปตามจังหวะ ตามเวลาและสถานที่(space+time)...ถูกกาลเทศะเสมอ ฉันจำเป็นต้องมีความอดกลั้นและความกล้าหาญ...ในกระบวนการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของแต่ละขั้นตอน โดยไม่ยอกย้อนหรือขัดแย้งกัน

ทดลอง : เวลานี้ ฉันกำลัง...
 1. จดจ่ออยู่ที่ ความอดกลั้น
 2. เฝ้าสังเกตดูว่าอะไรเกิดขึ้น ในความคิด
 3. จดไว้ในใจ หรือสมุดบันทึกในการสนทนาระหว่าง จิตใจ และตัวตนที่สงบภายใน
ฉันเย็นลง เริ่มวางใจ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง...
ฉันเห็น ความอดกลั้น คือ...การให้เวลา/สถานที่ และความเคารพต่อผู้อื่น...
ฉันเริ่มเคลื่อนไปอย่างเร็ว แต่มีประสิทธิภาพ...
ฉันเห็น ความอดกลั้น คือ... ความเครียดที่น้อยลง แต่มีการทำที่เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.