ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ


2 ต.ค.65
สภาพของการเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง
9 ต.ค.65
ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
23 ต.ค.65
ดิวาลีที่แท้จริง: การปลุกโชคของเราโดยทำให้สันสการ์เทพปรากฏขึ้นมา

ปีนี้ไม่ได้ตั้งตัว ประเทศไทยจึงมีส่วนอวยพรวันเกิดดีดี้ (2/10/22) ทันทีด้วย VDO เก่า พร้อมข้อความอมตะที่เน้นความเป็นสากลของนางฟ้าเช่นที่ดีดี้ก็คงอยู่ตลอดไปกับพวกเรา - ทั้งในอดีต, ปัจจุบัน และอนาคต

You are not just eternal but universal
You are an angel eternally existed in the past, present and future, with us all

เราได้ยกย่องการเป็นหมอทางจิต ที่ดีดี้ให้ทานชีวิตด้วยยา 'มานมานะภาวะ' แก่คนไข้ทุกวัยอย่างเหมาะสม
  • You give donation of life with accurate dose of 'Manmanabhav' to the patients of all ages
  • Your prescription with detachment set us free from dependency
  • You are making as all happy, healthy very dear double doctor Nirmala
  • On behalf of BapDada ,as the most Beloved One, you tied us all with sacred thread to confirm 'A Love That Unites'
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.