Global Bhatti บัตตีโลก
Class

Commentary
มุร์ลีที่ตัดตอนมาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับการทําสมาธิ และคาร์มา โยคะ

ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสร้างกระแสแห่งความร่วมมือ ด้วยการอ่านออกเสียงในพลังโยคะทุกครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่เวลาตีสามถึงสามทุ่ม... เพื่อจุดประทีปที่มีชีวิตขึ้นรายล้อมโลก ตามเวลาท้องถิ่นของตน

'ดิวาลี' ปีนี้ยิ่งใหญ่ในหัวใจของราชาแห่งแสงอย่างแท้จริง

อมฤต เวลา
เพิ่มประสบการณ์ต่อไปนี้กับบาบาที่เชื่อมโยงกับเวลาดิวาลี ให้แก่อมฤตเวลา

ครึ่งชั่วโมงแรก - พระเจ้าแห่งสวรรค์
ลูกพูดว่า: เราทําให้พ่อเป็นของเราเพื่อที่จะกลายเป็นนายของสวรรค์ตลอดกาล (...) . จนกว่า พระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ มา จะไม่มีใครสามารถไปสวรรค์ได้ ชื่อที่แท้จริงของท่านคือพระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ ลูก ๆ ลูกเข้าใจว่าลูกได้มาหาพ่ออย่างแท้จริงเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากท่านเช่นที่ลูกได้ทำเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว SM 08/11/2018 ดิวาลีของลูกอยู่ในยุคทองเมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์ ลูก ๆ ต้องอธิบายว่าพ่อได้มาเพื่อพาลูกไปสู่บ้านอันแสนหวานและสวรรค์อันแสนหวาน SM 08/11/2018

ครึ่งชั่วโมงที่สอง - ชีวาลายา
ในความเป็นจริง ดินแดนแห่งความสงบเรียกว่าชีวาลายาและดินแดนแห่งความสุขก็เรียกว่า ชีวาลายา พ่อก่อตั้งชีวาลายาทั้งสอง

ลูก ๆต้องจดจําทั้งสอง ชีวาลายาแห่งความสงบ และ ชีวาลายาแห่งความสุข นี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ เวลานี้ลูกกําลังนั่งอยู่ที่ยุคบรรจบพบกัน ลูกต้องไม่จดจำสิ่งอื่นใดนอกจากดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ไม่ว่าลูกอาจกำลังนั่งอยู่ที่ไหน แม้ว่าลูกจะอยู่ในธุรกิจของลูก สติปัญญาของลูกควรจดจําชีวาลายาทั้งสอง SM 12/06/2019

ครึ่งชั่วโมงที่สาม – ดนตรีของพ่อ
ที่นั่น ในยุคทอง เครื่องดนตรีของธรรมชาติปลุกลูกให้ตื่นขึ้น ในขณะที่ในยุคบรรจบพบกัน ใครเป็นผู้ปลุกลูกในอมฤตเวลา ผู้เป็นนายแห่งธรรมชาติ พระเจ้า ท่านเอง ปลุกลูกให้ตื่นขึ้น ลูกได้ยินเสียงดนตรีที่ไพเราะใด? ดนตรีของพ่อเรียกลูกว่า "ลูก ลูกที่แสนหวาน!" AM 21/02/99

ครึ่งชั่วโมงที่สี่ - พ่อได้ทำให้ฉันเป็นของท่าน
ลูกทั้งหมดโชคดี พ่อได้ทำให้ลูกเป็นของท่านเอง พ่อได้ยอมรับลูก นั่นคือ ได้ให้สิทธิ์แก่ลูก ลูกทั้งหมดได้รับสิทธิ์นั้นแล้ว อย่างไรก็ตามการกลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกเป็นพื้นฐานสําหรับการได้รับสิทธิ์ต่อการปกครองโลก AM 14/02/78
(คลิกอ่านต่อ)

การเฉลิมฉลอง
ลูกได้ฉลองดิวาลีหรือไม่? ยุคบรรจบพบกันเป็นยุคแห่งการเฉลิมฉลอง ไม่ว่าลูกจะสำรวจตน และเฉลิมฉลองความสุขสันต์ของความสุขเหนือประสาทสัมผัส (...) ไม่ว่าลูกเฉลิมฉลองด้วยการกลับมายิ่งใหญ่ ไม่ว่าในหมู่ของลูกเอง ลูกมีการสนทนาจากใจถึงใจ ลูกร่ายรำ หรือเห็นคุณสมบัติพิเศษของกันและกัน (...) นี้เป็นการเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่อง เวลาสําหรับการสูญเสียได้สิ้นสุดลงแล้ว (...) นี้เป็นยุคของการสะสม AM 04/11/01

แด่ราชินีแห่งประทีปจากทั้งสี่ทิศทางทั้งหมด ถึงดวงวิญญาณที่เปล่งประกายระยิบระยับเป็นพิเศษของทุกทิศทางที่ให้
แสงสว่างที่ไม่สูญสลายแก่โลก ถึงดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในทั้งสี่ทิศทาง ผู้ที่จะกลายเป็นเหมือนบาบานั่นคือผู้ที่เฉลิมฉลองดิวาลี ที่แท้จริง รักและระลึกถึงจากบัพดาดาและคำอวยพรอันมากมาย AM 21/10/87

มีประสบการณ์การขึ้นครองราชย์ และสันสการ์ที่สูงศักดิ์
ดิวาลีเรียกอีกอย่างว่าวันขึ้นครองราชย์ (...) ลูกเคยเห็นพิธีมอบบัลลังก์หรือไม่ ?

(...) ลูกจะได้เห็นพิธีนั้นกี่ครั้ง? นับครั้งไม่ถ้วน วันแล้ววันเล่าลูกจะมีประสบการณ์อย่างชัดเจนในรูปที่ปรากฏให้เห็น (...) ลูกจะมีประสบการณ์สันสการ์ที่สูงศักดิ์ในอนาคตที่หลอมรวมอยู่ในจิตวิญญาณ (...) ในขณะที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ลูกจะเห็นฉากที่สวยงามของยุคทองเบื้องหน้าดวงตาของลูก(...) จากสิ่งนี้ลูกควรเข้าใจว่าลูกได้เข้าใกล้สภาพที่สมบูรณ์พร้อมของลูกและอาณาจักรของลูก AM 29/10/70

ที่นั่น เป็นดิวาลีที่สม่ำเสมอ ความหมายของดิวาลีคือแสงของทุกดวงวิญญาณถูกจุดสว่างไสว ไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะเฉลิมฉลองดิพวาลีในยุคทองหรือว่าพวกเขาจุดประทีป ไม่ ที่นั่น พวกเขาเพียงเฉลิมฉลองในความสุขเมื่อพิธีขึ้นครองราชย์เกิดขึ้น (...) แต่ละดวงวิญญาณที่นั่นบริสุทธิ์และสะอาด (...) ดังนั้นไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุข SM 17/09/2022

คาร์มา โยคะ
ลูกๆที่แสนหวาน ทำความเพียรพยายามที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวตลอดเวลา นี่คือความเพียรพยายามที่สาโทประธานที่ไม่มีขีดจํากัด SM 26/08/2022
ใช้มุร์ลีที่ตัดตอนมาข้างต้นเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคาร์มา โยคะของเธอในวันนี้© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.