ฤดูกาลต้อนรับลูกๆ จากต่างชาติ


1 พ.ย.65
สะท้อนความคิดและถามตอบ
2 พ.ย.65
ตระหนักรู้ถึงโชค ร่วมกันของเรา
โดย Brij Mohan Bhaiji
3 พ.ย.65
Avyakt BapDada 3-11-2022
4 พ.ย.65
ทบทวนอะแวคมูร์ลี Jayanti Ben
5 พ.ย.65
การจดจำระลึกถึงใน 8 วิธีเพื่อที่จะหลุดหายไปในความรัก
โดย Sr.Meera
14 พ.ย.65
ธุรกิจของความง่ายดาย - การอภิปรายกลุ่ม
โดย Br. Mohit & Br. Nizar Jumma,
MC – Sr. Meredith
16 พ.ย.65
บาบาคือสันสาร์ของฉัน , บาบาในสันสการ์ของฉัน
โดย Sudesh Didi
17 พ.ย.65
Avyakt BapDada 17-11-2022
18 พ.ย.65
ทบทวนอะแวคมูร์ลี Jayanti Ben
30 พ.ย.65
กลิ่นหอมของความบริสุทธิ์สมบูรณ์
โดย บราเธอร์ สุราช
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.