พฤศจิกายน 2565


  1. Avyakt Signal(AS) - สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'เปลี่ยนแปลงธรรมชาติเก่าและสันสการ์เก่า'
  2. Avyakti Parivar(AP) - รวม AS และ AP ด้วยรักต่อผู้เดียว
  3. Global Bhatti บัตตีโลก
  4. Magic Flute - ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)
  5. DF Madhuban Class - ฤดูกาลต้อนรับลูกๆ จากต่างชาติ
  6. Q/A-Dr.Nirmala - ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ
  7. Golden Drops - หยดทองคำ
  8. Special Activities - กิจกรรมพิเศษ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.