Golden Drops หยดทองคำ
ทุกหยาดหยดสีทอง กำลังสาดส่องไปทั่วโลก เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศ ให้เราสามารถช่วยกันสร้างโลกที่สวยงามด้วยความตั้งใจ

กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวของหยดทองคำ ที่มาพร้อมกับปัญญาเบื้องหลัง (Wisdom Behind *) ในทุกระยะของผู้นำด้านต่างๆจากปฏิทินVDOตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ใน www.bkthai.com

ปฏิทิน VDO GOLDEN DROPS เดือนพฤศจิกายนสำหรับทั่วโลกผ่าน Youtube (คลิกที่วันเพื่อเปิด video)

(คลิกอ่านภาษาไทย)

(คลิกอ่านภาษาอังกฤษ)


เดือนพฤศจิกายนนี้เราได้เตรียมของขวัญของความสงบและความหวังจากทีมงาน Golden Drops (คลิกดูภาษาอังกฤษ)

ถึง ผู้ติดตามรายการหยดทองคำ
ขอแนะนำโครงการริเริ่มความสงบสำหรับเดือนธันวาคม พร้อมกันกับหยดทองคำ โครงการริเริ่มนี้จะเป็นวิธีการที่สวยงามที่จะแบ่งปันหยดทองคำกับผู้ที่มีสายใยความสัมพันธ์ และความงามของของขวัญความสงบ โปรดอ่านวิธีการสมัครรับ หากมีความสนใจ
ด้วยความรัก
ทีมหยดทองคำ
ของขวัญของความสงบและ ของขวัญแห่งความหวัง – คำเชิญชวนสำหรับท่านและผู้อื่น
ของขวัญของความสงบคือประสบการณ์การฝึกจิตตามวันในปฏิทินทางออนไลนื จัดทำโดย บราห์มา กุมารี ของ ฮาลิแฟค แคนาดา
ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องสร้างข้อผูกมัดต่อตนเอง ครอบครัวและโลกที่จะให้ของขวัญของความสงบแก่ตนเอง ครอบครัวของพวกเขา และโลกของเรา โดยการสร้าง 15 นาทีแห่งความสงบในแต่ละวัน ผู้ที่ลงทะเบียน ( ผ่าน Eventbrite- คลิก “Reserve a spot”) จะได้รับคำถามสะท้อนความคิด บทแนะความคิดเพื่อการฝึกจิตสั้นๆ เพลงแห่งความสงบ และ หยดทองคำ ใน อีเมล์ของพวกเขาทุกวันจากวันที่ 1 – 24 ธันวาคม
โดยการคลิกที่ The Gift of Hope ของขวัญแห่งความหวังจะนำผู้คนไปที่วิดิโอแนะนำโครงการริเริ่มหยดทองคำซึ่งดำเนินไปจนถึงมิถุนายน 2023
แม่แบบของ ของขวัญแห่งความสงบ และ ของขวัญแห่งความหวังคือ https:// tplshare.com/myLgCqo
(คลิกอ่านต่อ)


ทีมหยดทองคำมีความยินดีรายงานข่าวดีของโครงการริเริ่มที่ดำเนินมาในเดือนที่ห้า และมุ่งหน้าสู่ 31 พฤษภาคม 2023 มีวิดิโอที่สามารถแบ่งปันกับผู้ที่อยู่ในสายใย กับบีเคที่ศูนย์ และ ชุมชน จำนวน 120 วิดิโอ รวมทั้งวิดิโอจากประเทศไทย โดยSr.La เพื่อประพรมหยดแก่โลกและสร้างความหวังและความงาม ชมวิดิโอได้ที่ลิ้งค์

https://www.youtube.com/c/GoldenDrops2022/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0

7ประเทศส่งวิดิโอเข้ามาเพิ่มรวมเป็น 43 ประเทศ เรายังมีความหวังว่าจะมีหยดทองคำมาจากทุกประเทศทั่วโลก

จะมีการเปิดตัววิดิโอชื่อ A Beautiful World Film Premiere ในวันที่1 ธันวาคม เพื่อชมด้วยตนเอง หรือ เปิดให้ครอบครัวบีเคชม หรือเป็น public program ตามด้วยการสนทนาเกี่ยวกับโลกใหม่ที่กำลังรอคอยเราอยู่ที่ขอบฟ้า

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.