ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ


6 พ.ย.65
มีประสบการณ์กับบาบาผู้เป็นเมล็ดในชีวิตจริงของเรา
สัมภาษณ์ Dr.Nirmala
13 พ.ย.65
ปัญญาในชีวิตบราห์มิน สัมภาษณ์ Dr.Nirmala

27 พ.ย.65
การสร้างและการทำให้สภาพที่ละเอียดอ่อนลึกล้ำ
สัมภาษณ์ Dr.Nirmala


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.