รวม AS และ AP ด้วยรักต่อผู้เดียว

รายการ Avyakti Parivar (AP)
รายการถ่ายทอดสดทุกวันของ AP จากนิวยอร์ค ยังคงเสริมพลัง ของความเพียรพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายของการรับสัญญาณที่ละเอียดอ่อน ด้วยหลักการของครอบครัวเทวดานางฟ้า รวมกันในความรักต่อผู้เป็นหนึ่งเดียว - A family of angels united in love for One

บางท่านรับผิดชอบในแต่ละวัน ได้สรุปสาระมาทันลงข่าวครั้งนี้ อย่างตั้งใจ ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและทุกคน ขอเชิญรับชม/ฟังตัวอย่าง VDO รายการสดบางวันตามที่แนบมานี้


1 พ.ย. 2565(ไทย)

16 พ.ย. 2565

30 พ.ย. 2565


AP 3/11/22 (อึ่ง)
บาบาบอกว่าเราสามารถพูดคุย เต้นรำ หรือทำอะไรก็ตาม ในเวลานี้ เราจำเป็นต้องมีความเงียบ มีความสันโดษ และมีการให้ หรือพูดคุย สนทนา แต่ในแง่ของการกระทำ การสนทนาที่ต้องมีการจดจำระลึกถึง เพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือสัญญาณที่บาบากำลังบอกเราว่า ให้เราทำตัวเองให้ยุ่งเข้าไว้ เมื่อเรากำลังฉลองต้องระมัดระวัง เพราะนี่คือเวลาที่จะได้รับ เราต้องการทำแบบนั้น แต่บางครั้งก็ทำไม่ได้ ดังนั้นจงมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์และคิด แล้วสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าเราสะสมพลังแห่งความบริสุทธิ์ พลังแห่งความบริสุทธิ์จะทำงาน และสร้างสรรค์สิ่งสวยงามมาก หากมีพลังแห่งความสงบ พลังนั้นจะสร้างบางสิ่งขึ้นมาด้วย บาบาจึงพูดว่าสิ่งที่มองไม่เห็นจะเกิดขึ้น สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น โดยที่เราอาจไม่รู้ตัว นั่นเป็นเพราะพลังแห่งความบริสุทธิ์ พลังแห่งความรัก หรือพลังแห่งความรู้ ให้เฝ้าแต่สะสมต่อไป แต่สิ่งอื่นๆ ก็กำลังเกิดขึ้น เราต้องฉลองด้วยเช่นกัน บาบาเติมเต็มบางอย่างให้แก่เราอย่างแน่นอน ฉันมีความซื่อสัตย์สำหรับบาบาเท่านั้น ไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ทำเพื่อบาบาเท่านั้น ดังนั้นบาบาจึงคอยเตือนสติเราอยู่เสมอ ในเรื่องความซื่อสัตย์ สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งกับความคิด ถ้าฉันเป็นของบาบา แล้วเวลา ความคิดของฉัน ทุกอย่างเป็นของบาบา ต้องใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่า บาบาต้องการให้เราเป็นนางฟ้า สันสการ์ก็เหมือนเสื้อผ้าที่รัดรูป เมื่อต้องการถอดเครื่องแต่งกายออก ถ้ามันคับมาก ต้องใช้เวลา หนึ่งในวิธีการคือการเปลี่ยนแปลง เพราะสันสการ์ส่งผลกระทบต่อเราให้เราทำ พูด หรือคิด เมื่อเราให้ความใส่ใจกับความคิด คิดว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เข้ามาในจิตใจเรา? เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้ (คลิกอ่านต่อ)


AP 7/11/22 (แดง)
ขอให้สันสการ์ของเราเข้ากันได้กับสันสการ์ของบัพดาดา เช่นที่บราห์มาบาบาทำ ท่านเชื่อมโยงกับชีพบาบา ผู้เป็นมหาสมุทรของความรักที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นบราห์มาบาบาก็เป็นมหาสมุทร ผู้ประทานความรัก มีความรักต่อทุกคน ไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นใด บาบาเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ เราก็เต็มไปด้วยความรู้เช่นกัน วิธีที่เราคิด ความรู้สึก คำพูด การกระทำ ความสัมพันธ์ และทุกสิ่งอยู่บนพื้นฐานสันสการ์ของความรู้ของบาบา ความรักของบาบามากมายอย่างยิ่ง ท่านเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบต่อเรา และความรักที่ท่านแสดงออกนั้นเต็มไปด้วยความห่วงใย

ให้มีสำนึกของการมีสันสการ์เหมือนบาบา เมื่อทำผิด เราไปอยู่เบื้องหน้าบาบา แต่บาบาไม่เคยตำหนิ หรือต่อว่าใคร สิ่งที่บาบาพูดนั้นเป็นไปเพื่อให้ดวงวิญญาณนั้นเกิดการตระหนักรู้ หากเรารู้สึกผิด และทุกข์ บาบาบอกว่า สิ่งนั้นเป็นเช่นละคร ไม่ให้เกิดความคิดไร้ประโยชน์ เป็นภาระ แต่ให้เอาชนะความผิดเหล่านั้น โดยเอาใจใส่ อย่าตอบโต้และอย่ารับความทุกข์จากสิ่งใด ดังนั้นจงทำงานกับตนเอง เปลี่ยนความรู้สึกของตนเองในเวลาที่เหมาะสม พูดในเวลาที่ควรพูด และคิดว่า เป็นสันสการ์ของบาบา ทำให้บาบาอยู่ตรงกลางระหว่างเรากับดวงวิญญาณอื่นตลอดเวลา

AP 8/11/22 (ศรี)
มหัศจรรย์ในแผ่นดินของพระเจ้า
ดาดี้ประกาชมณี: บอกว่าเราจำเป็นต้องสร้างความสงบที่แท้จริง ทุกๆ ชั่วโมงมีเพลงตามระบบการควบคุมการจราจรของจิตใจ เตือนเราให้สร้างพลังของความสงบ

เมื่อดีดี้เริ่มงานรับใช้ที่นิวยอร์ก ดาร์ดี้ประกาชมณี บอกให้ใช้พลังของความเงียบสงบ ไม่มีวิธีอื่นใด
ในตอนเริ่มต้นมีดวงวิญญาณมากมายอุทิศตนมาช่วยงานในศูนย์ เมื่อเข้าใจถึงคุณประโยชน์ คือการเปลี่ยนธรรมชาติและสันสการ์ของตนเอง เปลี่ยนคำว่า "ฉัน" เป็น"บัพดาดา" คำว่า "ฉัน" และ "ของฉัน" "ความคิดของฉัน" นั้นมีขีดจำกัดที่บาบาไม่สามารถใช้เราเป็นเครื่องมือได้ การไปเหนือ "สำนึกของฉัน" "สันสการ์ของฉัน" คือการเข้าไปสู่ความไม่มีขีดจำกัด
บางดวงวิญญาณพูดว่า ฉันมีความรู้ดีมากและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้ดี มีผู้ติดตามรับฟังมากมายกว่าหลายหมื่นคน แต่ดวงวิญญาณเหล่านั้นก็มีขีดจำกัด ที่นี่คือ"ครอบครัวโลก" "ครอบครัวที่ไม่มีขีดจำกัด" เรียกว่า "ยักย่า" หรือไฟบูชายัญ ที่ช่วยสังเวยสภาวะที่มีขีดจำกัดจากสำนึกที่เป็นร่าง มีตัวตน ดังนั้น งานรับใช้ที่ดีที่สุด คือการเชื่อมโยงดวงวิญญาณกับพระเจ้า ในกรณีที่เราสามารถจะอธิบายให้เข้าใจได้อย่างดีแต่ เราไม่สามารถให้พลังหรือให้การหลุดพ้นได้ การได้รับทั้งหมดนั้นจึงเป็นสิ่งชั่วคราว
(คลิกอ่านต่อ)

AP 15/11/22(ชิ้ง)
เมื่อเรามีความคิดที่ไร้ประโยชน์
การไหลของความคิดที่ไร้ประโยชน์นั้นรวดเร็วอย่างมาก ความคิดต่างๆ จะดึงเรา เปรียบเช่นแม่น้ำหรือมหาสมุทรกำลังไหลแรง เราไม่สามารถหยุดได้ ก็ยังคงเฝ้าแต่ไหลไป ความคิดก็เช่นกัน ถึงแม้เรารู้ว่าไม่ถูกต้อง แต่ความคิดของเรายังคงไหลรินไปกับสิ่งเหล่านั้น
สาเหตุที่ขาดพลังของการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีสำนึกของการเป็นร่าง สิ่งแรก ที่ต้องทำคือการตรวจสอบตนเอง ให้กลับมามีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ ใช้พลังการเปลี่ยนแปลงภายใน 1 วินาที ด้วยการตัดและประหยัดความคิดที่ไร้ประโยชน์ไปได้อย่างถูกต้อง
เปลี่ยนแปลงสันสการ์เก่าและธรรมชาติเก่า
ธรรมชาติของบราห์มินนั้นนำมาซึ่ง คุณประโยชน์เสมอ นั่นคือสันสการ์ดั้งเดิม ที่คงอยู่ตลอดไปที่นำชัยชนะและความสมบูรณ์พร้อมกลับมา ส่วนการต้องเสียใจในภายหลังที่ทำไปแล้วเป็นสันสการ์ของนักรบ ผู้ที่อยู่ในสุริยวงศ์มีสันสการ์ของเทพในการได้มาซึ่งทุกสิ่งเสมอ
หากมีสถานการณ์ ที่ใครเริ่มพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวบาบาเกี่ยวกับยักย่า ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง อย่าได้มีส่วนร่วมกับบทสนทนาเหล่านั้น การพูดคุย ด้วยสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ นำบาบาเข้ามาอยู่เบื้องหน้า ขณะที่เราฟัง ทำให้รูปดั้งเดิมของเรา ปรากฎขึ้นมา โดยไม่หลุดไม่ไหลไปกับกระแส ความคิด แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เราต้องให้ความใส่ใจ เพราะว่าบางดวงวิญญาณ มีชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นภายใน มีขัดแย้งอะไรบางอย่างกับใครบางคน เมื่อเรามีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ เราก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น ในบางสถานการณ์ อาจเป็นบัญชีกรรมเฉพาะของใคร และเราคิดว่าคนนั้นทำกับเรา ซึ่งเป็นเราที่ปล่อยให้เกิดขึ้น เราต้องไม่กลายเป็นนักรบจากการถูกกระทบ ผู้เป็นภาพลักษณ์ของการได้มาทุกสิ่ง จะรู้สึกถึงคุณประโยชน์ทั้งหมด แม้กระทั่ง เวลานี้ผู้คนถามว่าเราต้องการอะไร ไม่ควรจะตอบว่าตนเองต้องการอะไร แต่แนะให้ถามว่า ยักย่าต้องการสิ่งไหน ควรจะเข้าใจได้ว่าบาบาไม่ต้องการอะไร แต่ถ้าหากเราต้องการสร้างโชคของตัวเอง อะไรก็ตามที่เราอยากช่วยยักย่า ทั้งเวลา คาร์มาโยคะ ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ดีดี้เคยบอกกับเรา เมื่อเราให้อะไรบางอย่าง ถ้าเราขอบคุณบาบา ก็จะได้รับกลับมาหลายล้านเท่า

AP 19/11/22 (ปุ๋ย)
ในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหรือสันสการ์ของเรา เรามีเป้าหมายแต่ต้องใส่ใจที่จะสร้างสมคุณสมบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นด้วย บาบาต้องการให้เราเป็นโดยธรรมชาติ บางคนบอกว่าเขายุ่งมาก ไม่มีเวลา แต่ไม่ใช่เรื่องของเวลา หรือการรักษาสมดุล เพียงแค่รวมสิ่งนี้เข้าไป(integrate) วิธีที่จะทำให้เป้าหมายและคุณสมบัติทัดเทียมกัน คือ ความใส่ใจ (attention) เมื่อเรามีความใส่ใจก็ไม่จำเป็นต้องรักษาสมดุล แต่หลอมรวมเข้าไป ในขณะที่ทำกรรม ความใส่ใจกลายเป็นธรรมชาติ จึงไม่มีความตึงเครียด (tension)

เมื่อเรามีความตึงเครียด ก็จะมีความปั่นป่วน ขึ้นลง แล้วความคิดไร้ประโยชน์มากมายก็จะมา บาบาจึงต้องการให้เราใส่ใจกับสภาพเทวดานางฟ้าอย่างสม่ำเสมอ สภาพเทวดานางฟ้ามีคุณสมบัติความรัก ความกรุณา ความเอาใจใส่ การแบ่งปัน ด้วยการใส่ใจต่อสภาพนี้เราก็จะเบาสบายและโบยบิน สถานการณ์ภายนอกหรือปัญหาต่างๆก็จะไม่กระทบเรา

ในสภาพที่ไม่มีตัวตนหรือเรียกว่าสภาพของสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ให้เราฝึกฝน ไม่ใช่เพียงแต่รู้ แต่ต้องฝึกฝน หมั่นเตือนตนเองว่าฉันเป็นนิรันดร์ ฉันเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ ฉันไม่มีตัวตน ฉันเป็นลูกของบาบา มากเท่าที่เราดึงตัวตนที่เป็นนิรันดร์ออกมา กระแสของความไร้ประโยชน์ก็จะจบสิ้นลง แล้วเราก็จะกลายเป็นโยคีที่เป็นธรรมชาติ
(คลิกอ่านต่อ)

AP 25/11/22 (เก๋)
การมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลง และการเป็นตัวของสิ่งนั้น

ผู้คนมีธรรมชาติของความหงุดหงิด ทำให้เสียสภาพจิต บาบาได้รับการขนานนามว่าเป็นตัวของคุณธรรม พลังและการจดจำระลึกถึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด จะพบว่า พลัง และกระแสของบาบาจะเริ่มทำงาน

ฉันชอบการเป็นตัวของสิ่งนั้น เพราะฉันไม่ควรโกรธ แต่ทำไมฉันถึงโกรธ ไม่อดทน ไม่เชื่อใจในตัวเอง และในละคร ฉันต้องค้นหาให้แน่ชัดว่า อะไรที่มารบกวนจิตใจ อะไรสร้างความหงุดหงิดใจ ทำไมฉันถึงรู้สึกผิดหวังได้เร็ว ซึ่งฉันต้องรักษาสิ่งเหล่านั้น เมื่อสันสการ์เป็นต้นตอหรือรากเหง้าของสิ่งเหล่านั้น เราจึงต้องใส่ใจดูแลจากรากเหง้า เพื่อเปลี่ยนแปลง และขจัดออกไปได้อย่างสมบูรณ์ไม่ให้เกิดขึ้นอีก แต่หลังจากนั้นสองถึงสามวันสันสการ์นี้จะปรากฏขึ้นมา เนื่องจากฉันไม่ได้แทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยคุณธรรม ฉันจึงยังอ่อนไหวมากกับสันสการ์ของผู้คน หรืออาจเพราะขาดความรักทางจิตวิญญาณ ฉันก็ต้องเพิ่มความรักนั้น ให้มีความอดทนมากขึ้น ไม่เพียงแต่อดทนทำงาน ดวงวิญญาณก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่จริงแท้ที่ควรได้รับด้วยสำนึกในพลัง ฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นวิธีที่ดีในการทำงานด้วยตัวเราเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ฉันเป็นตัวของพลัง และคุณธรรมทั้งหมด เช่นบาบา
(คลิกอ่านต่อ)
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.