พฤษภาคม 2565  1. Avyakt Signal- “Fearlessness” สัญญาณที่ละเอียดอ่อน ปราศจากความกลัว
  2. Murli Experiment/Golden Sundays-ทดลองมูร์ลี/ทุกวันอาทิตย์สีทอง
  3. ‘Raja yoga’ Birthday in Thailand-วันเกิดราชาโยคะประเทศไทย (บ้านโอม 5 พ.ค.)
  4. การหล่อเลี้ยงครอบครัวทางจิต (บ้านบางปะกง 6-8 พ.ค.)
  5. School of Angel-โรงเรียนนางฟ้า-เทวดา (18-31 พ.ค.)
  6. Golden Drops-หยดทองคำ (21 พ.ค.)
  7. Global Bhatti-รวมพลังโยคะทั่วโลก (28 พ.ค.)
  8. Magic Flute-ขลุ่ยวิเศษ (เสริมคุณธรรมประจำตัว)
  9. Image in my heart-สัญลักษณ์ในหัวใจ
  10. Q/A-Dr.Nirmala-ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.