สัญลักษณ์ในหัวใจทดลองฟัง 'หนังสือเสียง'
ดอกบัว คือสัญลักษณ์ในหัวใจของราชาโยคะ
การใช้ชีวิตครอบครัวที่บริสุทธิ์เช่นดอกบัวของบราห์มินได้นั้น เป็นเพราะ การเกิดจากปากดอกบัวของบราห์มา บาบา พ่อของมวลมนุษย์ผู้สร้างครอบครัวบราห์มินด้วยความรู้ที่สมบูรณ์ของสัจจะ ที่ได้รับจากพ่อสูงสุด ชีวา ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ในภควัคกีตา ... เมื่อโลกสิ้นศีลธรรม พ่อจะมาสร้างโลกใหม่ และมาสอนราชาโยคะอีกครั้ง...

บทสุดท้ายของกีตะ ซึ่งเป็นแม่ของคัมภีร์ทั้งหมด ทำให้จดจำความเพียรพยายามสูงสุดของมนุษย์ คือ
"การเป็นตัวของการจดจำระลึกถึง และเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่น"
ดังนั้น ดอกบัว จึงหมายถึง การละวาง อันเป็นผลของการหยั่งรู้จักตนเองจากราชาโยคะ

อาจทดลอง ตามขั้นตอนนี้
  1. ฟังหนังสือเสียงนี้ในความสงบ ไม่มีภาพหรือเสียงประกอบใดๆ
  2. ภาพประกอบคำบรรยายเหล่านี้ อาจปรากฏขึ้นมาในจอของจิตใจ เพื่อทำให้รู้ว่าตาของสติปัญญา(ตาที่สาม) พร้อมจะเปิดขึ้นมามองเห็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
  3. ไตร่ตรองลงไปให้ลึกถึงจิตใต้สำนึก ร่องความจำเริ่มทำงานกับสัญชาตญาณ เพื่อเปิดหูที่สามให้ได้ยินเสียงเรียกของเวลา...
ราชา โยคะ คือศาสตร์โบราณ ที่ทำให้เรากลับคืนสู่วิถีแห่งการทรงจำระลึกถึง ... สิ่งที่เคยเป็น กำลังเป็นอยู่ และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป


สัญลักษณ์ 'ดอกบัว' ในหัวใจพี่นิทัศน์

สัญลักษณ์ 'เพชร' ในหัวใจ อ.แมว
หัวใจใดก็ไม่มีค่าเท่ากับ ‘หัวใจเพชร’
ขอบคุณดาดี้แจงกี ผู้เป็นราชาเหนือราชาเพราะท่านทำให้ผู้อื่นเป็นราชา ท่านคือราชาโยคีผู้มีสายสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

ในวัย 100 ปีของท่าน ‘ราชาโยคะ’ ประเทศไทยได้ฉลองความเป็นเพชรของท่าน

ในวัย 104 ปี ที่ท่านละร่างไป วันที่ 27 มีนาคม 2020 ทั่วโลกได้เป็นประจักษ์พยานในความยิ่งใหญ่ของท่าน ที่ทำให้เราเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลก จากประกาศโรคระบาดโควิด 3 วันหลังจากนั้น

ชีวิตอมตะของท่านใช้ทุกจังหวะเวลาทำให้เราเติบโตจากการบีบคั้น ความกดดันของทุกปัญหาและอุปสรรคเพื่อสร้างสมคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เปรียบเช่นเพชรที่ทรงคุณค่านั้นไร้มลทิน เพชรจึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เล่นบทบาทเอก(Hero) ในละครชีวิตที่ต้องอดทนต่อความร้อนและความกดดันทุกรูปแบบเพื่อความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง

100 ปีของยุคเพชรที่บราห์มากุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ได้ปูฐานให้แก่ผู้ที่เล่นบทบาท Hero (ออกเสียงคล้ายภาษาอินเดีย Heero แปลว่า 'เพชร') ที่เข้ามาสู่ขบวนการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ จนบรรลุถึงความบริสุทธิ์สมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่า ยุคแห่งการบรรจบกัน ยุคแห่งภูมิปัญญา ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกฎแห่งกรรมและกฎธรรมชาติ โดยมีพระเจ้า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้คงความบริสุทธิ์อยู่เสมอ เป็นผู้กำกับการแสดง ดังนั้น การมีความสัมพันธ์กับสิ่งสูงสุดจึงถือเป็นโชคเหนือคำพรรณนาใดๆขุนเขาต้นไม้และสายน้ำ คือวัตถุธาตุที่บริสุทธิ์

ในยุคทองฉันคงความสงบดั่งขุนเขา ด้วยความพยายามที่จะเป็นดั่งสายน้ำที่ไหลรินลงสู่เบื้องล่าง โดยไม่เลือกที่จะให้คุณประโยชน์ ในขณะนี้ขณะที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของสีเขียวแห่งร่มเงา ที่เอื้อให้เกิดสายลมอันสงบเย็น สีเขียวชอุ่มชุ่มชื้นจากการได้รับแสงแห่งพระอาทิตย์ ทำให้ฉันสามารถเตรียมต้อนรับวัตถุธาตุที่บริสุทธิ์และให้คุณประโยชน์ในโลกใหม่แห่งยุคทอง อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติภายใน มิใช่ชีวิตทางร่างกาย แต่ฉันคือชีวิตทางจิตวิญญาณที่ก่อให้เกิดพลังงานทั้งหมดของวัตถุธาตุที่บริสุทธิ์ (พี่แจ็ค)


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.