หยดทองคำSr.Mohini
เพื่อแนะนำรายการ "หยดทองคำ"

Br.Charlie
เพื่อแนะนำรายการ "หยดทองคำ"

Sr.Jayanti
เพื่อแนะนำรายการ "หยดทองคำ"

Listen

Feel

Share


ตัวอย่างการปฏิบัติการของคำถามที่ต้องตอบหลังพิจารณาในความเงียบสงบแล้ว
หัวใจของคุณเรียกหาอะไร ให้เขียนคำแรกๆที่เข้ามาในจิตใจ
เขียนอย่างเสรี (ไม่หยุดจังหวะการเขียน วางปากกาบนกระดาษ และเขียนไปเรื่อยๆ ปล่อยให้มือลื่นไหลไปในเวลา 4 นาที)
โลกที่งดงาม มองดูเป็นเช่นไร รู้สึกเป็นเช่นไร กลิ่นเป็นเช่นไร เสียงเป็นเช่นไร
ตรวจสอบสิ่งที่คุณเขียน
  • ถ้ามีคำที่เป็นลบใดๆ เช่น ไม่มีสงคราม ไม่มีความอดอยาก
  • เปลี่ยนคำที่เป็นลบที่มีให้เป็นบวกที่ตรงกันข้าม เช่น มีความสงบที่มั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของทุกสิ่งสำหรับทุกคน
อ่านออกเสียง
  • ถ้าเป็นกลุ่มเล็ก ให้ทำร่วมกัน
  • ถ้ากลุ่มใหญ่ – แยกกลุ่มย่อย ในห้องแยกกลุ่มในซูม
  • ถ้าเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหน้ากัน - แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ
คำเชิญชวน
เราขอเชิญคุณให้มองหารูปภาพ ความรู้สึก แนวคิด คำพูด ประสบการณ์ที่เตือนความจำเราถึงโลกที่สวยงามที่คุณต้องการเห็น อะไรที่ต้องการแสดง หรือโพสต์ หรือ แชร์ ให้ใส่ใน chat box
แบ่งปัน หยดทองคำของคุณ
Facebook:https://www.facebook.com/GoldenDrops2022
Youtube:https://youtube.com/c/GoldenDrops2022
Instagram:GoldenDrops2022
ฉันรักอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับมนุษยชาติ


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.