ขลุ่ยวิเศษ - สุนทรียทางอารมณ์ สร้างสมคุณธรรม
ทั่วโลกทุกวันเราทุกคนรับฟังเสียงขลุ่ยที่เรียกว่า มูร์ลี(Murli) ซึ่งเป็นหนทางที่สูงส่ง หรือศรีมัท(Shrimat) ที่พ่อสูงสุด(Supreme Father) ดวงวิญญาณสูงสุด (Supreme Soul) กำหนดให้เรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อการหลุดพ้น(Liberation - มุกตี) และการหลุดพ้นในชีวิต (Liberation in Life - จีวันมุกตี) เราสามารถดึงประเด็นของมูร์ลีของแต่ละวันมาไตร่ตรองให้สอดคล้องกับคุณธรรมประจำตัวในแต่ละเดือน เพื่อนำไปสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์ของคุณค่าความดี

ขอเชิญฟังเพลงที่ทำให้การกลับมาของเจ้าชาย ศรีกฤษณะ ผู้งดงามสูงส่งที่สุดในโลก ถูกบันทึกไว้ในตำนาน... พระกฤษณะเป่าขลุ่ยร่ายมนต์ให้ทุกคนมีความสุขเหนือประสาทสัมผัส นั่นคือ การรับฟังเสียงสวรรค์ (Divine Song หรือ Gita) หรือ เสียงเพลงแห่งภควัน... ด้วยการฟังคำสอนของพระเจ้าโดยตรงในเวลานี้ได้บันทึกไว้ในตำนานว่า คัมภีร์กีตา จึงถือว่าเป็นแม่ของคัมภีร์ทั้งหมด
คลิกฟัง

ประเด็นมุร์ลี วันที่ 3 พ.ค. 2565 สำหรับพี่ภาในการพัฒนาคุณธรรม
“ความงาม” Beauty
No matter how much dust covers a real diamond, it would definitely reveals its sparkle , in the same way, your life is like a diamond ; no matter what the atmosphere is like, what the gathering is like, your sparkle, that is, your sparkle and intoxication should be seen by all. (SM 3/05/2022)
ไม่ว่าเพชรแท้จะถูกปกคลุมด้วยฝุ่นมากแค่ไหน ก็เผยให้เห็นประกายแวววาวของมันได้อย่างแน่นอน ในทำนองเดียวกัน ชีวิตของลูกก็เป็นเหมือนเพชร ไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไร ชุมนุมเป็นอย่างไร ประกายของลูก นั่นคือ ประกายและความซาบซึ้งของลูกควรที่ทุกคนจะมองเห็นได้ (สะคาร์ 3/05/2022)

การไตร่ตรอง
ความงามเกิดจากการจัดระเบียบความคิดให้เริ่มที่จุดเริ่มต้นของการเป็นเพชรที่เปล่งประกาย ขยายสู่ตอนกลางและตอนจบ ด้วยการตระหนักถึงผลสืบเนื่องของแต่ละความคิดจึงคงความซาบซึ้งของสำนึกรู้ในรูปดั้งเดิม ความสว่างไสวฉายผ่านดวงตาและใบหน้า เป็นการทำให้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน มีสติกับแต่ละความคิดที่เคลื่อนไปตามจังหวะของตัวโน๊ต มีช่องว่างของความเงียบสงบในทุกช่วงจังหวะของการเจริญเติบโต จนกลายเป็นภาพของดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างงดงาม

ประเด็นมูร์ลี วันที่ 31 พ.ค. 2565 สำหรับพี่หล้า ในการพัฒนาคุณธรรม
'ความเข้มแข็ง' Strength
 1. You children should have very good manners while speaking, walking, eating and drinking…Royal people speak very little and very softly; they remain silent.

  ลูกๆควรมีกริยามารยาทที่ดีมากขณะที่พูด เดินเหิน กิน-ดื่ม...ผู้ที่สูงส่งพูดน้อยมาก และนุ่มนวลมาก เขาคงอยู่อย่างเงียบสงบ

  ดาดี้แจงกีทำให้เราคิดตามว่า เราต้องมีพลังที่จะอยู่อย่างเงียบสงบ เราได้รับพลังในการอยู่อย่างเงียบสงบ ที่จะทำให้เกิดความรักจนกลายเป็นเช่นเทวดานางฟ้า ดังนั้นในช่วง 14 วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้ เราจึงมีการกวดวิชาจากโรงเรียนนางฟ้าเทวดา ด้วยรู้ว่าความเงียบสงบคือภาษาเทวดานางฟ้าใช้สื่อสารกับพระเจ้า ก่อนจะกลายเป็นเทพที่พูดน้อยและนุ่มนวลในการปฏิสัมพันธ์กัน

  เมื่อเราต้องการความเงียบสงบจริงๆ เราต้องเข้าใจอย่างถูกต้องว่าความเงียบสงบคืออะไร จนกระทั่งเราสามารถฝึกฝนและมีประสบการณ์ของความเงียบสงบได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่ไม่พูด ไม่ใช่ไม่คิด ไม่ใช่จิตใจที่ปฏิเสธการหยุดนิ่ง หรือเป็นเพียงความสงบทั่วไป
  (คลิกอ่าน)
 2. You are most powerful, because you are the Shiv Shakti Army of the Almighty Authority…liberating the world from Ravan’s chains in which they are trapped.

  ลูกมีพลังมากที่สุด เพราะลูกคือกองทัพชีพชัคตีของผู้ทรงอำนาจ...ปลดปล่อยทั้งโลกออกจากโซ่ตรวนของราวันที่เขาติดกับอยู่

  ขอให้คุณธรรม “ความเข้มแข็ง” ในเดือนพฤษภาคมนี้กลายเป็นบทสรุปความรู้สึกต่อมูร์ลีในวันสุดท้ายนี้(31 พ.ค.) บาบาให้เราเป็นกองทัพชัคตีปลดปล่อยผู้ที่ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนของราวัน(กิเลส) ซึ่งต้องอาศัยพละกำลังจากภายในและความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทที่ทรงอำนาจของชัคตีที่ต้องขับเคลื่อนขบวนการใช้พลังงานให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวก เพราะชัคตีคือกองทัพของพระเจ้าที่ปลุกเรียกความเป็นหญิงของแต่ละดวงวิญญาณขึ้นมาสร้างสรรค์จรรโลงโลกด้วยอำนาจจิตที่บริสุทธิ์ยุติธรรมต่อทุกชีวิต มูร์ลีในวันนี้ได้รวบรวมความรู้สึกในการเปิดเผยพลังของสิ่งสูงสุดด้วยการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน
  (คลิกอ่าน)

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.