Class โดย Dr.Nirmala

6 มี.ค.
สันสการ์ที่สอดคล้องกันในหมู่ BK. โดย Dr.Nirmala
20 มี.ค.
ทางจิตวิญญาณ และความเลื่อมใสศรัทธา โดย Dr.NirmalaAvyakt BapDada

13 มี.ค.
28 มี.ค.


Video โบราณกาล จากมธุบัน


ขอร่ำลาเดือนแห่งการละวาง ตามสัญญาณละเอียดอ่อนที่เราได้รับมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งชี้บอกถึงความรักที่แท้จริงต่อสรรพสิ่ง

ผลตามบัญชีกรรมของการสละละทิ้ง การเพ่งเพียรเผากิเลสและการทำงานรับใช้ให้คุณประโยชน์โลกด้านจิตวิญญาณ คือ อำนาจการปกครองแห่งสวรรค์ ยุคทอง หรือสัตยุคที่ทุกชีวิตดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ สูงส่ง ด้วยอำนาจในการปกครองตนเอง และวัตถุธาตุธรรมชาติรอบข้าง

Video โบราณกาลนี้ แสดงฉากฉลองวันแห่งความรัก (Valentine 1992) ที่มธุบัน จากการที่เราได้รับสัญญาณให้ไปแต่งตัว เพื่อจัดขบวนพิธีเดินเข้าสู่ท้องพระโรง

Sr.Moira -NC ประเทศอาเจนตินา มีความสูง ตามสัดส่วนชาวสวรรค์ จึงนำขบวน มีพวกเราเตี้ยกว่า ไร้เดียงสาพากันเดินตามไปเรื่อยๆ คลิกฟังเสียงที่สนุกสนานของ Sr.Moira

โอมชานติ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.