1 มี.ค. ชีพราตรี


ณ 'บ้านโอม' มีโยคะเป็นพิเศษ เพื่อจุดแสงสว่างให้โลก ด้วยการสร้างสภาพที่ละเอียดอ่อน ก่อนพบกับบัพดาดาในการถ่ายทอดสดจากมธุบัน ตรงกับวันเกิดของชีวา (ชีวะราตรี)

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.