การละร่างของเจ๊ไล (น.ส. ทัศนีย์ อย่างเจริญ ) วัย 81


ดร.เนอร์มาละ ผู้ดูแลครอบครัวทางจิตในภาคพื้นเอเชีย-ออสเตรเลีย ได้ตอบจดหมายรายงานจากพี่หล้าทันที

Dear Sr. La,
Greetings of love from Madhuban.
Received news of Sr. Rai leaving the body. I send my deep and sincere condolences to Noi and her family.
In Baba's sweet yaad,
BK Dr. Nirmala


Dear DidiJi & Divine Family in Thailand

On Wednesday, Sr.Noi sent the message right away : her sister Rai (81 years old) left the body in Chiang Mai. So I told her that we’d offer bhog on Thursday. We usually have evening yoga together online, so it served her purpose of having 3 days collective yoga. We only added the thought about her special qualities. On Sunday, 27th March,

LINE Meeting
we will have 1 hour yoga Bhatti (12:00 noon to 1 p.m.) during her cremation. We will invite all Center to join the same link (https://line.me/R/meeting/c9d62eecd1f242dc81549bba3f79206a) to experience different virtues in silence. For 25 members in Line groups of all centers, I mentioned about Dadi Janki’s effort “when I leave, I want to make sure that out of everyone's hearts, there is only good wishes for me…DUWA”. Now I'm adding my feeling about the best service we can do together : to maintain the constant awareness that I must not separate myself from the gathering because the power of unified thoughts in a collective way will only bring benefit to all (dead or alive) Hope sister Rai will take another body in close relationships within the gathering to carry on her Godly serviceable life.

In Godly Love & Remembrance
Sr.Laถึงดีดี้ที่รักเคารพ และครอบครัวทางจิตในประเทศไทย

วันพุธ พี่น้อยส่งข่าวว่าเจ๊ไร (วัย 81) ละร่างแล้วที่เชียงใหม่ จึงตอบว่าจะอ๊อฟเฟอร์วันพฤหัสบดีทันที ปกติเรานั่งโยคะเย็นหนึ่ง ช.ม ด้วยกันออนไลน์ จึงตอบสนองการสร้างกระแสโยคะตามที่พี่น้อยขอมา 3 วันติดกัน ส่วนวันอาทิตย์ ที่ 27 เราจะอยู่ในโยคะพิเศษกัน 1 ชั่วโมง (12:00 น. ถึง 13:00 น.)ช่วงเวลาประชุมเพลิง ขอเชิญทุกท่านทุกศูนย์กดเข้ามาในลิงค์ที่ส่งมานี้ เพื่อแบ่งปัน กระแสคุณธรรม ประจำตัว ในความเงียบสงบ ส่วนสมาชิก 25 ท่าน ในกลุ่ม Line ของทุกศูนย์ พี่ได้พูดถึงความเพียรพยายามของดาดี้แจงกี “เมื่อฉันจากไป ฉันต้องการจะแน่ใจว่าจากหัวใจของทุกคนมีเพียงความปรารถนาดีให้แก่ฉันเท่านั้น (ดูวา)” เวลานี้พี่ขอเพิ่มความรู้สึก เกี่ยวกับการทำงานรับใช้ที่ดีที่สุดร่วมกันคือ การคงสำนึกรู้ไว้อย่างสม่ำเสมอว่าฉันจะไม่แยกตัวออกจากชุมนุม เพราะการรวมความคิดเดียวกันอย่างพร้อมเพียงนั้นให้คุณประโยชน์แก่ทุกคน (ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่) หวังว่าเจ๊ไรจะรับร่างใหม่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดภายในชุมนุมเพื่อชีวิตที่มีค่าต่อการทำงานรับใช้ของพระเจ้าต่อไปนะคะ

ในความรัก-การจดจำระลึกถึงพระเจ้า
Sr.Laหลังจากเจ้ไลละร่างในวันที่ 23 มี.ค. ที่เชียงใหม่ บ้านโอมจึงออฟเฟอร์โบ๊กให้ในวันที่ 24 มี.ค. เพื่อทำพิธีเผาวันที่ 27 มี.ค.
เรา offer bhog พร้อมกันทั้งที่นี่และในบรรยากาศวันซัดกูรูผู้ให้พรพี่น้องร่วมชั้นเรียนอีก30คนได้รับฟังเสียงสรรเสริญคุณความดีของเจ้ไลที่แต่ละคนประทับไว้ในใจนะคะ (จากพี่หล้าถึงพี่น้อย ช.ม.)

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. เวลา 12.00-13.00 น.พี่น้องทางบ้านโอม ได้ร่วมกิจกรรม มีโยคะพิเศษผ่าน Line Meeting พร้อมศูนย์ต่างๆ เพื่อส่งดวงวิญญาณเจ๊ไล ขณะทำการฌาปนกิจ (พิธีเผา)

บางท่านส่งภาพถ่ายเก่า(2015) ที่ทำให้ระลึกถึงการใช้ชีวิตครอบครัวที่มีค่าร่วมกันกับเจ้ไล

ประสบการณ์ของเจ้ไลสอนให้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม เขาชำระสะสางผ่านร่างกายมาตลอดแต่เขาฝึกร่างแสงเตรียมต้วมานาน พอออกจากร่างเขาใช้ร่างแสง ไปหาบาบา ร่างที่นอน อยู่เพียงแค่หลับ ไม่เจ็บปวด รอคอยที่จะปลดการติดยึดจากญาติ แล้วดวงวิญญาณค่อยๆถอนตัวจากร่างจนหมด (จากพี่น้อย ผู้ประสานงานศูนย์ ช.ม.)

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.