11 มี.ค. รำลึกถึงดาดี้ กุลซาร์ มธุบันมีการถ่ายทอดพิธีเปิดอนุสรณ์ (Avyakt Lok) โลกที่ละเอียดอ่อนไปทั่วโลกในวันสำคัญ และมีการแปลภาษาท้องถิ่น (ไทย) ใน VDO ไว้

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.