12 มี.ค. งานรับใช้บ้านคุณเคเรน


คุณหญิงได้บันทึกภาพและประสบการณ์มาแบ่งปัน
เป็นการพบปะบุคคลด้านการศึกษาปริญญาเอกในสาขาอาชีพต่างๆ โดยเกี่ยวโยงกับการศึกษาราชาโยคะ 5 ท่านรวมถึงคุณเคเรนได้นำเสนอเนื้อหาวิทยานิพนธ์ให้พี่หล้าได้รับทราบ
พี่หล้าจึงให้แง่คิดว่าหัวใจของราชาโยคะทางจิตที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์โดยการนำความรู้ที่เป็นสัจจะไปสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวที่มีความรักและเกี่ยวโยงกันในส่วนของการเป็นจิตวิญญาณก่อให้เกิดความสงบความสุขความรักและพลังในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
เป็นการตระหนักรู้ว่าเราคือดวงวิญญาณมาเล่นบทบาทในร่างกายที่แตกต่างกันดวงวิญญาณคือพลังงานที่มีชีวิต เป็นสิ่งสร้างของพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดพลังงานที่บริสุทธิ์และทรงอำนาจที่จะชำระล้างให้ดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง
ในวันนั้นเป็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดของการศึกษาความรู้ทางจิต

ได้มีทำกิจกรรมสำหรับผู้ที่มาร่วมรายการให้สะท้อนความรู้สึกจากภาพที่ได้เห็นเป็นการแนะนำตัวเองในคุณสมบัติที่สะท้อนจากภายใน

ส่วนครอบครัวชาวซินดี(ป้า-หลานชาย) ได้มาพบในโอกาสครบรอบการจากไปของสามี จึงขอให้ชุมนุมได้อยู่ในความสงบส่งกระแสโยคะแก่ผู้ที่จากไป

สุดท้ายได้สังสรรค์รับประทานอาหารที่พี่น้องสุขุมวิทได้ตั้งใจนำมาแบ่งปัน พี่หล้าได้นำการอยู่ในความสงบให้ดริสตีแก่อาหารก่อนรับประทานร่วมกัน

โดยส่วนตัวคิดว่าดวงวิญญาณเหล่านี้หากได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความรู้ทางจิตที่บาบาสอนและมีการเชื่อมโยงอย่างถูกต้องก็สามารถ ประยุกต์ที่จะอธิบาย ความรู้ทางโลกให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมโยงสู่ความรู้ทางจิตของบาบาได้

✨โอมชานติ✨

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.