มีนาคม 2565  1. 'การละวาง' สัญญาณที่ละเอียดอ่อน
  2. รำลึกถึง ดาดี้ กุลซาร์ 11 มี.ค.
  3. รำลึกถึง ดาดี้ แจงกี 27 มี.ค.
  4. การชุมนุมของครอบครัวทางจิต (B.K.Family Retreat) ที่หัวหิน
  5. นัยสำคัญทางจิต
  6. กิจกรรมพิเศษ
  7. Global Yoga Bhatti ทั่วโลก
  8. VDO บรรยาย

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.