ถาม - ตอบ - (Dr.Nirmala)

12 มิ.ย.ความสุขคือยาที่ดีที่สุด โดย Dr.Nirmala
ประเทศมาเลเซียเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดรายการ Online สำหรับทุกอาทิตย์ ประเทศไทยรับผิดชอบในการดำเนินรายการในหัวข้อ ‘ความสุขคือยาที่ดีที่สุด’ (Happiness is best medicine) สำหรับดีดี้ เนอร์มาลา ณ บ้านโอม เวลา 11.30 น. ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน ซึ่งมีการปรับหัวข้อ และ 12 คำถามฉับพลัน กลายเป็นเรื่องสุขภาพ เพื่อให้กำลังใจแก่ดีดี้ในการพูดบรรยายประสบการณ์ที่เยียวยาตนเองอยู่ขณะนั้น
พี่หล้าเปิดรายการด้วยการเน้นความสำคัญของ Silence พร้อมพี่น้อง 10 ท่านอยู่ในความเงียบสงบต้อนรับดีดี้ ด้วยเพลง ‘Silence’ ก่อนมอบดอกไม้ (คลิกฟังเพลง Silence)
Silence – is about connecting, feeling, full and offering gifts (flowers) to others with a touch, a glance, word or a smile.
Isn’t that easier than all the words we keep saying to fix misunderstanding?
Learn to speak through silence, not though your tongue. This is what the human souls who becomes an angel learns.
ความเงียบสงบ คือเรื่องของการเชื่อมโยง, ความรู้สึก, ความเต็มอิ่ม และการมอบของขวัญให้ผู้อื่นด้วยการสัมผัส การแวบมอง คำพูดหรือรอยยิ้ม
ไม่ง่ายกว่าหรอกหรือ ในการสรรหาคำพูด... พูดๆ เพื่อแก้ความเข้าใจผิด
เรียนรู้ที่จะพูดด้วยความเงียบสงบ ไม่ใช่ด้วยลิ้น นี่คือสิ่งที่ดวงวิญญาณมนุษย์เรียนรู้ในการ เป็นนางฟ้าเทวดา
ในช่วงสุดท้ายของรายการ พี่หล้าเปิดประเด็นไว้ก่อนให้สอดคล้องกับการจบลงด้วยเพลง ‘นางฟ้าเทวดา’ ซึ่งจัดสำหรับดีดี้ครั้งนี้

Sr.La’s intro “Happiness is best medicine”
This is our overnight change of the topic to serve the purpose. Didi came back with the spirit of double doctor, having health issue to deal with. From Baba’s Murli of 9th June that we decided on a new topic, Baba said “Illness” will come to help you settle your karma quickly. It is a blessing in disguise.
First of all, let us start with Didi’s wisdom on this topic. Later Didi will answer 12 questions. Hopefully, at the end we can change the atmosphere through our attitude. From attitude of learning into attitude of gratitude of having Didi here with us as a double. Doctor practically. to heal the heart and soul.
(คลิกอ่านต่อ)

12 Questions (Fixed)
1) From your opinions on health, you said Happiness is essential to health and the lack of it is probably the biggest cause of illness and premature death in our society. As a physical doctor, can you say that it is true to be recovered even by worldly happiness which is temporarily?
2) To become full of happiness, one needs to see everyone's virtues and spread the fragrance of speciality into the world. In case we see defects and get affected, should we avoid not to face them with bad feeling, so we can be protected from the flu of feeling.
3) Inner happiness is the ultimate treasure, it doesn't depend on support from the world outside. We realized that at a deeper level: Life is lived in the mind. So can be said “calming the mind” is the first achievement on the path to inner happiness?
4) As you believe that most physical illness is a reflection of the state of mind and that most minor illness are caused by stress and tension. How about mental illness in this spiritual path, what was the actual cause?
5) How to deal with mental illness of the BK practically without being a victim?
6) Dadi Janki was an example of healing from within. She explored under three headings: medicine, yoga, and karma. We would love to hear from Didi on the same exploration.
(คลิกอ่านต่อ)

ขอบคุณ 'น้องอุ๋ย' ที่ได้รวบรวมพลังของครอบครัวปัตตานี ในการทำ workshop เสริมสร้างความสุขให้กลายเป็นยารักษาโรคกายโรคใจในทางปฏิบัติ หลังจากรับฟังดีดี้ที่พี่หล้าดำเนินรายการ พร้อมส่ง 12 คำถามใหม่ไปแทน 12 คำถามของหัวข้อเก่าที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว เป็นการปรับระบบฉับพลันภายในหนึ่งวัน เพื่อให้กำลังใจดีดี้ขณะที่ต้องดูแลสุขภาพตนเองได้แข็งแรงขึ้น ด้วยการทำงานรับใช้ให้การบรรยายเนื้อหาสาระเข้าใจง่ายและสบายใจในฐานะที่เป็นหมอทางกายและใจ


19 มิ.ย.
บทบาทของฉันในเวลาของการเปลี่ยนแปลงและการชำระสะสางนี้ โดย Dr.Nirmala


โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.