มิถุนายน 2565  1. Avyakt Signal - “Power of Discernment” สัญญาณที่ละเอียดอ่อน พลังการแยกแยะ
  2. Magic Flute - ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)
  3. Golden Drops - หยดทองคำ
  4. Image in my heart - สัญลักษณ์ในหัวใจ
  5. Q/A-Dr.Nirmala - ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ
  6. Chiangmai Trip - ประสบการณ์เชียงใหม่ (18-22 มิ.ย.)
  7. Global Bhatti - บัตตีแห่งโลก - วันมาม่า (25 มิ.ย.)
  8. Special Experiences ประสบการณ์พิเศษ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.