สัญลักษณ์ในหัวใจ

เนื่องจากความคิดในภาวะที่ละเอียดอ่อนและบริสุทธิ์นั้นมีพลังมากที่สุดมีความเร็วสูงสุด ยิ่งกว่าจรวดหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆ เราจึงต้องกลับไปทบทนความคิดของเราอีกครั้งสำหรับนิมิตใหม่ ชีวิตใหม่และโลกใหม่ที่กำลังจะมาถึง ในไม่ช้า

บาบาเตือนให้เรา 'ทำให้ความคิดกลายเป็นสัญลักษณ์' Put your thoughts into image เพื่อทำให้เรากลับไปเป็นในสิ่งที่เราคิด

หากเฝ้าแต่คิดและทำยังไม่ได้ ก็จะเหนื่อยหน่ายหรือตกค้างในความฝันที่เลือนลางกลายเป็นสิ่งที่ดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องกลมกลืน แน่นอนเราต้องทำให้ลักษณะนิสัย

คุณสมบัติพิเศษและคุณธรรมสูงส่งของเหล่าเทพปรากฏให้เห็นในชีวิตปัจจุบัน

สัญลักษณ์ในใจนั้นมี... คุณธรรมหรือคุณสมบัติอะไร ที่จะนำไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีค่าต่อการอยู่ร่วมกัน ในสวรรค์หรือโลกใหม่?

ดอกทานตะวัน (พี่ศรี)


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.