Golden Drops หยดทองคำ


แนะนำโครงการในประเทศไทย (5 มิ.ย.)
โอมชานติ สวัสดีพี่น้องที่เคารพ รักยิ่ง

เดือนมิถุนายนสร้างความเป็นสิริมงคลในการเปิดตัว “หยดทองคำ” (Golden Drops) เพื่อสร้างโลกที่งดงามอย่างตั้งใจ หลังจากทีมงานกลางได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณชนในวันที่ 1 มิถุนายน ผ่านสื่อสังคมทั่วโลก ซึ่งแต่ละประเทศสามารถตั้งหลักและเปิดตัวตามจังหวะ ขณะที่ประเทศไทยเราในขั้นแรกนี้มีการจัดระบบให้เห็นเป็นภาพเดียวกันกับส่วนกลาง ก่อนนำมาประชุมปรึกษาหารือระหว่างศูนย์ต่างๆต่อไป(ในไม่ช้า)


Thai

English

BK.Only-Br.Charlie Introducing
BK.Only- Sr.Jayanti Introducing
BK.Only- Sr.Mohini Introducing

Golden Drops on Youtube
ดังนั้นวันที่ 5 มิถุนายนนี้ จึงถือเป็นฤกษ์งามยามดี ที่หัวใจเราจะเบิกบาน ในการเริ่มต้นแนะนำรายการของ 4 วันแรกและติดต่อกันไปทุกวัน ให้เป็นประโยชน์ในการปลุกเรียก สัญลักษณ์ในหัวใจของเราทุกคนสำหรับการไปสู่ยุคทอง เป็นความเพียรพยายามที่จะทำให้ความฝันเป็นจริง พร้อมให้แรงบันดาลใจแก่ประชาชนในการปลุกเรียกจินตนาการจากภายในของสภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดของแต่ละคนขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่โลกใหม่ที่สวยงามร่วมกัน

เนื่องจากเนื้อหาสาระของ “หยดทองคำ” ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ เกี่ยวโยงกับปัญญาเบื้องหลังการรณรงค์ที่สำคัญครั้งนี้ ซึ่งตรงกับสัญลักษณ์ “ผีเสื้อ” ในหัวใจของพี่หล้ามาช้านาน จึงขอถือโอกาสนี้ นำรากฐานทางจิตวิญญาณมาเป็นเข็มทิศในการเดินทางไปสู่โลกที่สวยงาม นั่นคือการเปลี่ยนแปลงด้วยแรงรักและศรัทธาในความสวยงามของเราแต่ละคนที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จตามจินตนาการได้อย่างแท้จริง

ในการจดจำระลึกถึงบาบา
พี่หล้า
(คลิกอ่านต่อ)
  1. ประชาสัมพันธ์การทำ Workshop เป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 มิถุนายน

    โครงการริเริ่มหยดทองคำเปิดตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2022 ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้สึกและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความงามของมนุษยชาติ จากการเข้าใจว่า แต่ละดวงวิญญาณมีความทรงจําที่ลึกล้ำบันทึกไว้ภายในเกี่ยวกับโลกที่สวยงามตั้งแต่ช่วงเวลาแรกของการเข้าสู่ละคร ชีวิต (ตามจังหวะเวลาของตนเอง)

    การปลุกความทรงจําแห่งความงามเหล่านี้จะสร้างความรู้สึกของความหวัง ซึ่งเปิดใจให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และกระตุ้นความรู้สึกส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์โลก

    หยดทองคำจะเติมเต็มบรรยากาศด้วยกระแสที่นำโลกอันสวยงามเข้ามาใกล้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นด้วยวิธีนี้เราจึงสร้างโลกที่งดงามอย่างตั้งใจ ขอให้ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกและติดตามแต่ละวันที่มีการแทรกปัญญาเบื้องหลัง(Wisdom behind)ทุกระยะ... ของหยดทองคำ

ประเทศไทยเริ่มมีส่วนร่วมเป็นทางการ (30 มิ.ย.)
ขอขอบคุณทีมงานระหว่างชาติที่เติมแต่ละหยดทองคำให้แก่โลกในแต่ละวัน เพื่อให้เราทั่วโลกส่งผ่านกระแสจิตของความปรารถนาดีและความคิดที่บริสุทธิ์ออกไปให้เร็วไวอย่างไม่มีเงื่อนไข หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะติดตามความเคลื่อนไหวของงานรับใช้ต้นไม้มนุษยชาตินี้ด้วยหลักการที่เป็นสากลไม่ปะปนหลักคำสอนหรือภาษาเฉพาะของสหศรัทธาใด ในคำพูดที่สั้นกระชับมากที่สุด นอกเหนือจากการนำเสนอ ปัญญาเบื้องหลังการรณรงค์โครงการนี้ ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันเปิดโรงกลั่นหยดทองคำของบ้านโอมก่อนออกสื่อสังคมในนามของหยดทองคำที่ต้องตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติ โอกาสนี้พี่หล้าได้กลั่นหยดทองคำแรกจากประเทศไทยให้ทีมงานกลาง อนุมัติ เพื่อออกสื่อดังกล่าวในวันนี้ 30 มิถุนายน 2022 พร้อมแปลไทยใต้ภาพ

ขอให้หลักการของการกลั่นกรอง หยดทองคำนี้ เป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนอของทุกท่านนะคะตามบันทึกเสียงทั้งสองภาษาที่แนบมา ทุกอย่างมีระเบียบ กฏเกณฑ์เพื่ออิสรภาพในการแสดงออกที่แท้จริง
There is a beautiful rule behide this Golden Drops today...to inspire you to express your true feeling.Good day !
หลังชั้นเรียนเช้านั้น พี่หล้าให้ความหมายและที่มาของคำว่า 'มนุษยชาติ' หรือ Humanity เพื่อเป็นแนวทางในการตอบคำถามเกี่ยวกับความรักต่อมนุษยชาติ ...ด้วยความรักและศรัทธาในความเป็นสากลโดยมีนางฟ้า-เทวดา เป็นเป้าหมายในการบรรลุถึงจิตสำนึกสูงสุด
คลิกฟังภาษาไทย คลิกฟังภาษาอังกฤษ

ปฏิทิน video Golden Drops เดือนมิถุนายนสำหรับทั่วโลกผ่าน Youtube (คลิกที่วันเพื่อเปิด video)
sunmontuewedthufrisat
1 2 3 4
5* 6 7 8 9 10 11*
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25*
26 27 28 29* 30
พูดถึง ปัญญาเบื้องหลัง (Wisdom Behind *) ทุกระยะจากผู้นำด้านต่างๆ ตามระบุ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.