ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


ขอเริ่มต้น วันที่1 เดือนมิถุนายน ด้วยการสร้างสมคุณธรรม “อดกลั้น” บนฐานของศรีมัท(มูร์ลีวันที่ 1 มิ.ย) เพื่อรับสัญญาณที่ละเอียดอ่อนในการเพิ่ม “พลังการแยกแยะ” และเตรียมตัวสำหรับละครโลก ฉากสุดท้าย ดังนั้นเดือนนี้มีเป้าหมายคือ
“มีความอดกลั้น”
“ทำตามศรีมัท”
“รับสัญญาณที่ละเอียดอ่อน”

Baba attracts souls with His love
บาบาดึงดูดดวงวิญญาณด้วยความรักของท่าน
[ความรักที่ต้องอดกลั้นด้วยความรับผิดชอบต่อความรักที่ท่านมีให้เรา]

He is making you worthy of going to heaven
ท่านกำลังทำให้ลูกมีค่าต่อการไปสวรรค์
[การไปสวรรค์ ที่ต้องอดกลั้นในการฟันฝ่านรก]

The Father has everything merged in Him
พ่อมีทุกสิ่งหลอมรวมอยู่ภายในท่าน
[เมื่อท่านสามารถเป็นทุกสิ่งให้เราได้ ก็ไม่มีอะไรต้องเรียกร้องต้องการจากใครอีก]

Heaven and hell cannot exist at the same time. When we have claimed the inheritance of liberation-in-life, there shouldn’t be anyone left in a life of bondage.
สวรรค์และนรกไม่สามารถคงอยู่ในเวลาเดียวกัน เมื่อเราได้ประกาศสิทธิ์ในการหลุดพ้นในชีวิตแล้ว ก็ไม่ควรจะมีใครหลงเหลืออยู่ในชีวิตของการติดบ่วง
[การหลุดพ้นในชีวิตที่แท้จริงนั้น...ต้องแลกด้วยการหลุดจากบ่วงของผู้อื่นในเวลาเดียวกัน]
(คลิกอ่านต่อ)

ขอบคุณบาบาสำหรับโอกาสที่ได้ไตร่ตรองคุณธรรม “ความอดกลั้น” ในเดือนมิถุนายนนี้ ที่ชี้ให้เห็นนัยสำคัญของความเป็นแม่ของมาม่า ที่หล่อเลี้ยงให้เราเติบโต กล้าแข็ง ด้วยสติปัญญาที่สามารถใช้ความรู้แก้ไขปัญหาชีวิต โดยไม่กล่าวโทษใครให้สูญเสียพลังของการยืนหยัดต่อสู้ เพื่อศักดิ์ศรีที่พ่อให้กำเนิดมาด้วยพลังของสัจจะ(Power of Truth)
พี่หล้าจึงใช้เวลาช่วงสุดท้ายของห้องเรียนมูร์ลีแบ่งปันสาระของดาดี้แจงกี ผู้เป็นตัวอย่างในการหล่อเลี้ยงครอบครัวทางจิตทั่วโลกด้วยความเป็นแม่ที่เต็มไปด้วยความอดกลั้น
ท่านได้ละร่างในวัย 104 ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบราห์มากุมารี (คลิกฟังเสียงจากทั้งสองไฟล์) คลิกฟังเสียง1 คลิกฟังเสียง2


พี่หล้าขอรื้อฟื้นความจำ เกี่ยวกับ 'ความอดกลั้น' ซึ่งได้รวบรวมไว้ในจดหมายข่าวตั้งแต่ปี 2013 ผ่านมา 9 ปีที่ยังต้องหาวิธีฝึกฝน ด้วยความอดกลั้นกว่าจะทำได้อย่างที่คิดที่เข้าใจ

ความอดกลั้นนำคุณประโยชน์อะไรมาให้?
คุณประโยชน์ที่ได้รับพร้อมกับความอดกลั้น คือ ความมุ่งมั่นซึ่งหมายถึงพละกำลังที่สามารถทำให้เราข้ามพ้นอุปสรรคของความคิดไร้ประโยชน์เพื่อที่จะสร้างความคิดที่เป็นบวกและมีความสำเร็จสมปรารถนา ความมุ่งมั่นเกิดจากภายในที่มีความอดกลั้นเป็นหุ้นส่วน ความอดกลั้นสอนเราไม่ให้บีบบังคับหรือเร่งรัด แต่ให้รอคอยและรู้ค่าเกมชีวิต จากการล่วงรู้ว่าไม่มีอะไรจะคงอยู่เหมือนเดิม ทุกสิ่งเปลี่ยนไปตามเวลา
(คลิกอ่านต่อ)

เสริมสร้างคุณธรรม "ศรัทธาในตนเอง" (ต่าย)
Everything the true Father tells you is true (SM 2/6/22)
“ทุกสิ่งที่พ่อที่แท้จริงกำลังบอกลูกนั้นเป็นความจริง”
เป็นศรัทธาในความเข้าใจ เมื่อบาบาท่านมาให้ความรู้แก่เรา ว่าเราคือดวงวิญญาณ และเราทุกคนมีพ่อแม่สูงสุด ผู้เดียวกัน คือดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ไม่มีตัวตน ชื่อที่แท้จริงของท่านคือ ชีวา ซึ่งท่านต้องใช้ร่างพ่อบราห์มา(ผู้มีตัวตน)เพื่อมาบอกสัจจะแก่เรา ทุกสิ่งที่ท่านให้ความรู้แก่เรานั้นเป็นความจริง เมื่อพ่อบราห์มาผู้ที่เป็นเครื่องมือนี้ได้ใช้ความเพียรพยายามในการทำทุกอย่างตามหนทางที่พระเจ้ากำหนดจนสามารถอยู่เหนือบ่วงกรรม คือเป็นอิสระจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดในเวลาสุดท้าย พ่อบราห์มาจึงเป็นตัวอย่างให้เราได้ทำตามเพื่อเป้าหมายในการอยู่เหนือบ่วงกรรม นี่จึงเป็นศรัทธาอันเกิดจากความเข้าใจในความรู้ที่เราต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผล

Baba comes and shows the contrast between that which Brahmins do and that which shudras do. Both are here on the battlefield. It is not a question of it being in the golden age or the iron age; this is a question of the confluence age.(SM 2/6/22)
“บาบามาและแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่บราห์มินทำ และสิ่งที่ศูทรทำ ทั้งสองอยู่ที่นี่ในสนามรบ ไม่ได้เป็นเรื่องของการอยู่ในยุคทองหรือยุคเหล็ก นี่คือเรื่องของยุคบรรจบพบกัน”

บาบาทำให้เราเข้าใจว่าบราห์มินคือผู้ที่อยู่ในหนทางของความรู้ และเป็นนักรบที่แฝงตัว ที่ต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองความรู้และพลังโยคะ นั่นคือการตระหนักรู้จักตนเองและสิ่งสูงสุดอยู่ตลอดเวลา เป็นการรบราต่อสู้กับกิเลสหรือร่องรอยความไม่บริสุทธิ์ของตนเองเช่นตัณหาราคะ ความโกรธ โดยปราศจากอาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆ เพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านั้นและทำให้ตนเองกลับมาบริสุทธิ์
ขณะที่ศูทรนั้นตรงกันข้ามกับบราห์มิน คือผู้ที่อยู่ในสนามรบทางกายภาพ ข้องแวะในการใช้ความก้าวร้าวรุนแรงของตัณหาราคะและความโกรธ เป็นผู้ที่ไม่อิ่มเต็ม มีการเรียกร้องต้องการอยู่เสมอ คาดหวังจากการทำอะไรที่ไม่เข้าใจ เช่นการกราบไหว้บูชาอย่างงมงาย เมื่อไม่สมปรารถนาก็จะแสดงความผิดหวัง ไม่พอใจ มีการปฏิเสธ ด้วยความโกรธหรือการใช้ความรุนแรงต่างๆ
(คลิกอ่านต่อ)

ขอบคุณแม่ปุ้ม ที่ใช้คุณธรรม ‘ความสงบ’ สรุปสาระจากชั้นเรียนในคืนวันพฤหัส(26/5/65) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมของน้องต่าย(ศรัทธาในตนเอง) และพี่ภา(ไว้วางใจ)

-ศรัทธาคือสิ่งที่รวมการเข้าใจ การยอมรับและประสบการณ์เข้าด้วยกัน
ศรัทธาสร้างแรงบันดาลใจให้เราเป็นของผู้เดียวนี้อย่างสมบูรณ์และสร้างความรู้สึกเป็นของกันและกันกับทุกคน นี่คือเป้าหมาย คืองานที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อยอมรับข้อผูกมัดอันยิ่งใหญ่นี้
-ประสบการณ์นำไปสู่สภาพที่เรามั่นคงที่สุด ที่จะเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหนักแน่น อยู่นิ่งในความจริงที่ “เป็นดวงวิญญาณ”
-สร้างจุดโฟกัส การจดจ่อ สร้างจุดรวมศูนย์ของความรักที่มั่นคง ไม่ว่าคลื่นหรือพายุใดจะมาทั้งจากตนเองและผู้อื่น เพราะศรัทธาสร้างความสามารถในการรู้สึกถึงความจริงแท้ว่าเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์(เราศรัทธาในความสวยงามแต่ถึงแม้เราจะไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไร)
เมื่อตาที่สามเปิด...เราจะมองภาพที่อยู่เหนือขีดจำกัดโดยไม่มีคำถามว่า...อะไร ทำไม เป็นการรู้โดยสัญชาตญาณว่านี่คือวิถี
(คลิกอ่านต่อ)


เสริมสร้างคุณธรรม "มีสัจจะ"(พี่ศรี)
You children know that you are learning Raja Yoga from the unlimited Father exactly as you did 5000 years ago. You are children; it isn't a question of followers. ... You have now become soul conscious. Souls are imperishable, whereas bodies are perishable. Bodies are called clothing. This is dirty impure clothing because the soul has been following devilish dictates and indulging in sin and has therefore become impure. (SM 23/6/22)

ลูกกำลังเรียนราชาโยคะจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเช่นที่ลูกเคยทำเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วลูกคือลูกของพ่อไม่ใช่สาวกของพ่อ...เวลานี้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณไม่สูญสลายขณะที่ร่างกายสูญสลายร่างกายเรียกว่าเป็นเสื้อผ้าสกปรก
เพราะดวงวิญญาณเฝ้าแต่ทำตามการกำหนดเช่นปีศาจและข้องแวะในการกระทำบาปจึงอยู่อย่างไม่บริสุทธิ์

เวลานี้เท่านั้นที่เราได้รับความรู้ที่เป็นสัจจะจากบาบาเป็นความรู้ที่ไม่สูญสลาย ทุกๆ 5,000 ปีเราจะกลับมาศึกษาเล่าเรียนสิ่งนี้ใหม่อีกครั้ง...ด้วยการเป็นนักเรียนไม่ใช่สาวกที่ทำตามอย่างงมงาย ทำให้เข้าถึงสัจจะที่แท้จริงและเห็นความหลอกลวงซึ่งเราเคยคิดว่าเป็นความจริงและถูกต้องอย่างกระจ่างชัด
ท่านสอนว่า: ให้คงอยู่อย่างมีสัจจะเพื่อจบสิ้นความหลอกลวง ขณะเดียวกันก็เป็นเวลาของการหารายได้ที่แท้จริงเพื่อเตรียมการสำหรับการใช้ชีวิตในดินแดนแห่งสัจจะร่วมกัน
หากเรามีสัจจะ ความหลอกลวงไม่สามารถเข้ามาหาเราได้ ทั้งสองสิ่งจะไม่เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน
สิ่งใดที่เป็น "สัจจะ" จะมั่นคงและหล่อเลี้ยงทุกคน ได้ไม่เคยแปรเปลี่ยน คงอยู่เป็นนิรันดร์

เสริมสร้างคุณธรรม "อ่อนหวาน"(เหมียว)
Make your mind cool, your intellect merciful and your mouth sweet.(SM 15/6/22)
ทำให้จิตใจของลูกเยือกเย็น สติปัญญาเต็มไปด้วยความเมตตาและปากของลูกหวานชื่น

Baba is on the lookout for such children who are very sweet and whose old natures do not remain. (SM 22/6/22)
บาบา กำลังเฝ้าดูลูกๆ ผู้ที่อ่อนหวาน อย่างมาก และไม่มีธรรมชาติเก่าใดๆหลงเหลืออยู่

เมื่อฉันนั้นสำนึกรู้ถึงคุณค่าของคุณสมบัติที่ดีงามดั้งเดิมที่มีในฉันและทุกคน โดยไม่เจือปนความอยากปรารถนาที่เห็นแก่ตัวใดๆ ฉันย่อมสามารถแบ่งปันสิ่งที่สวยงามด้วยบุคลิกภาพที่อ่อนหวานผ่าน ใบหน้า แววตา คำพูด การกระทำที่นุ่มนวล สิ่งนี้จะแตะสัมผัสจิตใจของผู้ที่เรามีปฏิสัมพันธ์และทำให้เราเริ่มใจกว้างพอที่จะโอบกอดความรู้สึกของผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างอ่อนโยน.

เสริมสร้างคุณธรรม "อ่อนหวาน" (นันท์)
In order to become a pure, charitable soul, make effort to stay in remembrance. You have to settle your karmic accounts, pass with honours and return home with honour. Therefore, do not be afraid of any suffering for your past actions, but settle your accounts in happiness. (SM 17/6/22)
เพื่อที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ จงทำความเพียรพยายามที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกต้องสะสางบัญชีกรรมของตนเอง สอบผ่านด้วยเกียรตินิยมและกลับบ้านด้วยเกียรตินิยม ดังนั้นอย่าได้หวาดกลัวต่อความทุกข์ทรมานของกรรมในอดีต แต่จงสะสางบัญชีกรรมของลูกด้วยความสุข

ลูกที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ จดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้เป็นที่รักเดียวมากที่สุด พ่ออธิบายการจดจำระลึกถึงด้วยพลังโยคะเท่านั้นที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง
เป็นการเข้าสู่กระบวนการ สะสางบัญชีกรรมของตนเองด้วยความสุข ด้วยความเข้าใจว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นผลกรรมของตนเอง หากเราอยู่ในสภาพที่ไม่สั่นคลอนมีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจ ในการให้คุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น เราย่อมตระหนักรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับทุกดวงวิญญาณด้วยความอ่อนหวาน จากความรัก เมตตาต่อกันฉันท์พี่น้อง


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.