ประสบการณ์พิเศษ

ประสบการณ์ของความรักที่บริสุทธิ์(แม่ปุ้ม)
ได้เห็นความรักในรูปแบบที่คู่รักต่างพยายามเป็นเจ้าของกันและกัน ที่ทำให้ขาดอิสรภาพในการยอมรับในการเป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ รู้สึกถึงการพยายามปรุงแต่ง เพื่อการเป็นที่รัก เพื่อสร้างความพอใจให้กับกันและกัน ที่สร้างความรู้สึกคาดหวัง และนำมาซึ่งความไม่สมหวังในหลายสิ่ง มีความผูกพันยึดมันในรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมฯ ที่สร้างความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นในครอบครัว มีการเปรียบเทียบกันจากพื้นภูมิหลัง บทบาท หน้าที่ของแต่ละคนที่ก็แตกต่างกัน ไม่ได้มองกันและกันในคุณค่าความดีงาม แต่ให้ความสำคัญกับใครที่ทำให้ถูกใจกันได้มากกว่า ที่บางครั้งรู้สึกต้องลดค่าตนเองลงเพื่อเป็นที่ยอมรับและได้รับความรัก พอถึงวันที่มีมรสุมเกิดขึ้นในชีวิตที่ต้องฟันฝาร่วมกัน จึงเป็นการยากที่จะเห็นทิศทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ เพราะช่วงการใช้ชีวิตเพียงทำตามความต้องการของกันและกัน ไม่มีจุดยืนที่แท้จริง ที่เรียกกันว่า 'ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ จึงรู้สึกถึงสภาวะครอบครัวที่พร้อมจะล่มสลาย เพราะความรักที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกมั่นคงจากภายในนั้น เขย่าเราทุกครั้งที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน และถ้าจะผ่านไปได้ก็ต้องมีคนที่ยอมจำนน เพื่อให้ปัญหานั้นจบๆไป แต่เป็นการกัดกร่อนและสั่นคลอนอยู่ข้างใน ที่รู้สึกว่าปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ควรจะเป็น รู้สึกถึงการพึ่งพิงใครไม่ได้จริง! (คลิกอ่านต่อ)

ประสบการณ์ของการเป็นนักเรียนที่ดี(คุณป้าวัลภา)
คุณป้าวัลภา วัย 85 ต้องเข้าโรงพยาบาล เตรียมผ่าตัดหัวใจทันทีในวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. แต่จบลงที่ทำ balloon เท่านั้น เช้าวันอาทิตย์ในห้อง ICU คุณป้าต่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาฟังมูร์ลีในชั้นเรียน online เป็นปกติ โดยไม่มีใครรู้ เมื่อเราทักทายกันในชั้นเรียน กลับมีเสียงคุณป้าใสๆแทรกขอพูด หมอต้องอุทาน ‘คนไข้ hi-tect’ (คลิกฟังเสียงป้าวัลภา)
คุณป้าคือตัวอย่างของผู้รักเรียน รักรู้อย่างมีความสุข พร้อมจะอยู่หรือไปด้วยความเข้าใจชีวิต
ต้นเดือนกรกฏาคม เราพากันไปเยี่ยมอีกครั้งเพื่อสร้างกระแสคุณธรรมจากแต่ละคน โดยคุณป้าเป็นหลักในคุณธรรม ‘ให้อภัย’ เป็นการเตรียมตัวก่อนจะกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพกาย โดยมี Br.Anil ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเชิงลึก ชื่นชมว่าสุขภาพคุณป้าดีมากในวัยนี้

โอมชานติ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.