ถาม - ตอบ - (Dr.Nirmala)

3 ก.ค.การปรากฏของยุคทอง โดย ดิดี้ ราชนีเบน และ ชาร์ลีไบ


10 ก.ค.บาบาของฉัน โลกของฉัน โดย Dr.Nirmala


17 ก.ค.การยอมรับ การตระหนักรู้ และการสละละทิ้งที่ชัดเจน โดย Dr.Nirmala


24 ก.ค.การมองผ่านยุคบรรจบพบกัน โดย Dr.Nirmala


31 ก.ค.พลังและนัยสำคัญของสัญญา โดย Dr.Nirmala


โอมชานติ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.