กรกฎาคม 2565  1. Avyakt Signal - สัญญาณที่ละเอียดอ่อน กลายเป็นบราห์มา-อจารี
  2. Magic Flute - ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)
  3. Golden Drops - หยดทองคำ
  4. Q/A-Dr.Nirmala - ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ
  5. Special Activities - กิจกรรมพิเศษ
  6. Health is Wealth - สุขภาพดีเท่ากับมีขุมทรัพย์
  7. Global Bhatti - บัตตีแห่งโลก - วันดีดี้ มานโมฮินี(23 ก.ค.)
  8. Departure from the body of the closed souls - การจากร่างของดวงวิญญาณที่ใกล้ชิด

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.