สุขภาพดีเท่ากับมีขุมทรัพย์

16-18 ก.ค. Retreat สุขภาพกับ Br.Anil ครั้งที่ 2
หลังจากที่เราจัดรีทรีตสุขภาพกับ Br.Anil ไปแล้วเมื่อเดือนเม.ย. ซึ่งทำให้เห็นภาพรวมของการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการใส่ใจต่ออาหาร พฤติกรรม และสภาพจิต ในเดือนก.ค. Br.Anil ได้เดินทางกลับมาไทยอีกครั้ง จึงมีการจัดรีทรีตเพื่อทบทวนผลลัพธ์ของการที่เรานำไปปฏิบัติ และวิเคราะห์เจาะลึกผลตรวจเลือดของแต่ละคน เพื่อปรับอาหารและให้ยาสมุนไพรที่เหมาะสม


ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ 17 ก.ค. เราย้ายมาจัดรายการกันต่อที่บ้านคุณป้า รับประทานอาหารแย็น เดินเล่นในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

โอกาสนี้ Sr.La ได้ส่งข่าวไปถึง Sr.Jayanti ผ่าน Br.Anil (ผู้นำสาสน์ไปพร้อมของที่ระลึก ช่วงเดินทางไปอเมริกาในเดือนสิงหาคม)

Dear sweet powerful Sister Jayanti,
Please accept love filled remembrance from Thailand. Since Br.Anil(Indian centre co-ordinator) offered a small space for me to send you and Didi Mohini (N.Y.) a token of love on his trip to London and N.Y in August. Let these hand made Butterfly reaches you first with the purpose behind our service in the form of ‘commentary’ on Metamorphosis (in attached VDO Clip). ‘Golden Drops’ also had Dr.Deepak to talk about ‘Metamorphosis’ as the first wisdom behind.
I usually put the words of wisdom from difference seniors into the heart of service in Thai(sometime in English). It becomes an inspiration for self-progress for students more or less to go around the vibration of love in those words, particularly from Dadi Janki’s book. Your classes is also a part of our learning process.
Thanks for having ‘Butterfly’ as an image in my heart to go to the Golden Age. It will be a lot more to work on the cocoon of introversion…to emerge with the wings of an angel like you.
Don’t ask how much we love to see you flying to Thailand. Till we meet you in Madhuban next season
In His sweet yaad
Sr.La
P.S On 17 July,22, Br.Anil introduced health programe in details. At Om Sweet Home, he also put butterfly stickers on clear curtain at the corridor. We went to interview the oldest student (85yrs old) to promote spiritual health as well.
https://youtu.be/Eiy-JnJTX98

Dear La,
Greetings of love.
Great to know that Bro Anil carried these beautiful tokens of love from you directly.
Look forward to seeing you in Madhuban.
It’s amazing that you were able to interview the older student regarding promotion of spiritual health.
Lots of loving good wishes.
In Baba’s yaad,
Sister Jayanti

เราได้เก็บภาพ/เสียง คุณ Anil สนทนากับคุณป้า(พี่หล้าแปล) เพื่อโฆษณานักศึกษามหาวิทยาลัยทางจิต วัยชรา (85) ที่เป็นตัวอย่างในการอยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีความสุข และอยู่อย่างสบาย ตายอย่างสงบ ท่ามกลางบรรยากาศของครอบครัวทางจิตที่รู้ค่า 'ชีวิตอมตะ'


ประสบการณ์
ปุ้ม
เป็นการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ในการทำงานรับใช้ในเบื้องต้นที่เป็นแรงดึงดูดผู้คนให้เข้าถึงซึ่งสัจจะได้อย่างแท้จริง เพราะผู้มีสุขภาพที่ดี สิ่งที่แสดงออกให้เห็นได้ ต้องมาจากสุขภาวะที่ดีจากภายในเป็นเรื่องเดียวกัน ในครั้งนี้จึงตระหนักได้อย่างแท้จริง ที่ผู้มีปัญญาที่แท้จริงควรสร้างพลังใจ พลังความคิด ที่สามารถเอาชนะใจตนเองทำสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง ให้เกิดขึ้นกับตนเองให้ได้ก่อน เพื่อส่งผ่านความรู้สึกและความปรารถนาดีถึงผู้อื่นได้ โดยต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกระบบ
หลังจากที่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนเฉพาะรายบุคคล ตามอาการของโรค ซึ่งถึงแม้จะต้องเคร่งครัดในกฎเกณฑ์การใช้ชีวิต แต่ก็เห็นถึงความสุขของการมีสุขสภาวะที่ดีในอนาคต เพื่อเป็นแรงดึงดูดทางจิตวิญญาณที่ดี ด้วยใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใส เบิกบาน มีชีวิตที่เปี่ยมด้วยกระแสพลังแห่งความสุข กระจายในบรรยากาศที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานรับใช้ที่ควรเพียรพยายามให้เพิ่มมากขึ้นในความเงียบสงบ ที่เราสามารถได้รับพละกำลังที่แท้จริงจากแหล่งและไหลรินถึงผู้อื่นให้ได้สัมผัสถึงกระแสที่งดงามของสัจจะ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำในสิ่งเดียวกัน

ปุ๋ย
เริ่มแรกการจัดรีทรีตสุขภาพครั้งนี้ ฉันก็ไม่ได้รู้สึกตื่นตัวเท่าไร เพราะคิดว่าฉันไม่ได้ป่วย น่าจะเหมาะกับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากกว่า แต่ก็ให้ความร่วมมือในการไปเจาะเลือด และทุกคนที่เข้าร่วมรีทรีตครั้งนี้ก็มาพร้อมผลเลือดกันหมด ซึ่งเป็นความน่าอัศจรรย์อย่างมาก
โชคดีที่การวิเคราะห์ลงลึกในครั้งนี้ มีประโยชน์มากจริงๆ เราได้ความรู้ทางด้านการแพทย์ การใช้ยาและอาหารที่ปรับเฉพาะบุคคลให้เหมาะสม ถึงแม้ฉันจะไม่ได้มีอาการอะไรมาก แต่เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด ก็ยังมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เสียสมดุล ในขณะที่บางคนมีอาการมาก แต่คิดไม่ถึงว่าเป็นปัญหาที่วิกฤตแล้ว เขาก็ได้ตื่นตัวมากขึ้น ฉันรู้สึกเหมือนบาบามาเคาะสติปัญญาของพวกเรา ว่าให้ใส่ใจต่อการใช้ชีวิตทุกแง่มุม อย่าประมาท
ขอบคุณบราเตอร์สำหรับการเป็นเครื่องมือที่แสนมหัศจรรย์ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม
ขอบคุณพี่หล้าที่เป็นคนแรกที่กระตือรือร้นในการจัดงาน และไม่ปล่อยให้เราละเลยเรื่องสุขภาพ

โยคะกับระบบสุขภาพ (ปุ๋ยไตร่ตรอง)
(คลิกอ่านต่อ)


กิจกรรม หยดทองคำ
เพื่อกลั่นกรอง ‘หยดทองคำ’ ในการสร้างโลกที่สวยงามร่วมกัน เราได้ทำกิจกรรม พัฒนาคุณค่าชีวิตในมุมต่างๆ บริเวณสนามด้านนอก แต่ละคู่/กลุ่ม นำมาแบ่งปันหลังจากได้ทำการบ้านว่าจะนำไปใช้และยืนยันวิธีการทดสอบอย่างรอบคอบเช่นไร
กิจกรรมสนามด้วย

ชื่อ คุณธรรม คู่กับ Application การนำไปใช้ Affirmation การยืนยัน
วัลภา ให้อภัย (Forgiveness) หล้า ฉันฝึกฝน “การให้อภัย” เมื่อฉัน…
*ใส่ใจความรู้สึกของฉันโดยไม่แก้แค้น
*รับผิดชอบต่อความผิดของตน
*จดจำว่าทุกคนทำผิด
ฉันกำลังให้อภัยตนเองและผู้อื่น ฉันสามารถเรียนรู้จากความผิดของฉันเอง ฉันมีพลังที่เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ
La เป็นอิสระ วัลภาอัดเสียงเก็บภาพไว้ใน VDO Clip เป็นพิเศษในห้องรับแขก
ภา ผจญภัย (Creativity) มาลินี ฉันฝึกฝน “ความสร้างสรรค์” เมื่อฉัน...
*ใช้ความรู้และการฝึกฝนพัฒนาพรสวรรค์
*มีระเบียบวินัยที่จะฝึกฝน
*คิดถึงหนทางใหม่ที่จะทำสิ่งต่างทำงานได้ดีกว่า
ฉันสร้างสรรค์ ฉันมีพรสวรรค์และเต็มใจที่จะค้นพบสิ่งเหล่านั้น ฉันใช้จินตนาการของฉัน ฉันใช้เวลาสำหรับการให้แรงบันดาลใจ ฉันเป็นสุขกับตนเอง
(คลิกอ่านต่อ)


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.