ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)


เสริมสร้างคุณธรรม ‘เป็นอิสระ’-Free (La)
To the extend that you remember the Father and stay as pure as a lotus, you will gain victory over the vices and you will accordingly claim a right to the inheritance (SM 1/7/22)

มากเท่าที่ลูกจดจำพ่อ และอยู่อย่างบริสุทธิ์เช่นดอกบัว ลูกจะได้รับชัยชนะเหนือกิเลสและประกาศสิทธิในมรดกตามนั้น

ไตร่ตรอง
เรามีอิสระในการปลูกฝังนิสัยใจคอให้จดจ่ออยู่กับพ่อผู้เดียวไม่มีใครอื่นเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่สูงส่งสวยงามในการใช้พลังงาน เวลาและความคิดโดยไม่มีการสูญเปล่า กลับใช้ทุกสิ่งอย่างมีค่าเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นจากภายใน พ่อบราห์มาเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีตัวตนด้วยการกลับมาเพียบพร้อมสมบูรณ์ ขณะที่เล่นบทบาทร่วมกับพ่อชีวา ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านไม่ได้มองดูผู้ใดอื่นเป็นตัวอย่าง นอกจากทำตามพ่อชีวาในสำนึกที่ไม่มีตัวตน
(คลิกอ่านต่อ)

เสริมสร้างคุณธรรม ‘สดชื่นแจ่มใส Cheerful’ (พี่แดง)
Don’t ever waste time. Hear no evil, speak no evil, see no evil. Only speak of things of knowledge and yoga; do not speak of anything useless. If there is no knowledge, there is definitely ignorance. They will continue to gossip, but you must never listen to such things. ( SM 8/7/22)

อย่าได้สูญเสียเวลา ไม่ฟังสิ่งที่เลวร้าย ไม่พูดสิ่งที่เลวร้าย ไม่เห็นสิ่งที่เลวร้าย เพียงแต่พูดถึงสิ่งที่เป็นความรู้และโยคะเท่านั้น อย่าได้พูดถึงสิ่งที่ไร้ประโยชน์ หากไม่มีความรู้แล้ว ก็จะมีความโง่เขลาอย่างแน่นอน พวกเขาเฝ้าแต่ซุบซิบนินทา แต่ลูกต้องไม่ฟังเรื่องราวเช่นนั้น

ไตร่ตรอง
ฉันสามารถอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสได้เมื่อฉันมีความรู้ราชาโยคะที่ชีพบาบากำลังสอนฉันอยู่ ฉันพอใจที่ได้เรียนรู้จากทุกสถานการณ์และจากผู้คนรอบข้าง เพื่อทำให้ฉันเข้มแข็ง บริสุทธิ์ สูงส่ง บาบาสอนฉันให้ใช้เวลาอันมีค่าในการพูดคุยแบ่งปันเพชรพลอยแห่งความรู้ สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งและมีโยคะกับพ่อผู้เดียว เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง สามารถไปสู่ดินแดนแห่งความสุขได้

เสริมสร้างคุณธรรม ‘ไม่ซับซ้อน Uncomplicated’ (ชิ้ง)
Remain unshakeable. Even if you have had upheaval in the past, don't even bring that awareness into your thoughts. Put a full stop.(SM 31/7/22)
จงอยู่อย่างไม่สั่นคลอน แม้ว่าลูกจะมีความปั่นป่วนในอดีต อย่าได้แม้แต่จะนำสำนึกรู้นั้นเข้ามาสู่ความคิดของลูก จงใส่จุดฟูลสต๊อป

Make it easy and see the future with the right of having constant success.(SM 31/7/22)
ทำให้ปัจจุบันสูงส่งเหมือนพ่อ ทำให้สิ่งนั้นง่ายดายและมองเห็นอนาคตด้วยสิทธิ์ของการมีความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ

ไตร่ตรอง
ฉันเป็นผู้เพียรเพียรพยายามทางจิตที่ง่ายดายและมั่นคง ทำปัจจุบันให้สูงส่งเหมือนบาบา เป็นดวงวิญญาณที่มีค่า เข้าถึงหัวใจของทุกสิ่งอย่างจริงแท้ อยู่อย่างพอใจและเรียบง่าย สละละทิ้งสำนึกการเป็นร่าง พร้อมที่โบยบิน เพื่อบรรลุผลของการเป็นผู้ที่ก้าวหน้าด้วยความเพียรพยายามอย่างถูกต้องแม่นยำเสมอ

31 ก.ค. Sr.La ให้มูร์ลีประเทศมาเลเซียและอื่นๆ
Sr.Meera ผู้ประสานงาน/บริหารกิจกรรมในประเทศมาเลย์เซียได้เชิญ Sr.La ให้เป็นครูซีเนียร์อ่านมูร์ลี online ให้แก่สมาชิกหลายๆ ประเทศรวมกัน

Dear sis la om shanti and greetings from malaysia.
Malaysia family would like to invite you to read murli nationwide on the last sunday of july.......
We start meditation at 6.30 7.00 to 8.00 am murli and short class till 8.30 am

Hope you can accept our humble invitation and share your wisdom...
Pl let me know asap as we are preparing july calender
Also pl send your latest photo with short boidata...
We are awating for your positive reply...
Lots of love...meera
(คลิกอ่านต่อ)

Sr.La ได้แบ่งปันประเด็นมูร์ลี และประสบการณ์งานรับใช้ล่าสุด สรุปความสำคัญของ CHART โดยแยกตามตัวอักษรทั้งห้า

C = Contentment
ความพอใจ ตรวจสอบความพอใจทั้ง 3 ระดับ
  1. ตนเอง
  2. การทำให้พ่อสูงสุดพอใจด้วยความคิด คำพูด การกระทำ และความสัมพันธ์
  3. ครอบครัวบราห์มิน
H = Humility
ความถ่อมตน
หลังจากยกมอบความรับผิดชอบให้พ่อ และอยู่อย่างเบาสบาย

A = Accurate
ความถูกต้องแม่นยำในการทำ chart บนฐานของความก้าวหน้าทั้ง 4 วิชา และการเปลี่ยนแปลงตนเอง รวมทั้งความถูกต้องในการจดจำระลึกถึง และทาปาสเซีย

R = Remembrance
โยคะ การเชื่อมโยงกับผู้เป็นแหล่งแห่งพลังทั้งหมด
T = Transformation
ที่เกิดจาก 'ความเชื่อฟัง'

บทเรียนที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ 'หยดทองคำ' คืออย่าเสียเวลากับการอธิบายผู้คนเพียงแต่ได้ยินในสิ่งที่เขาต้องการจะฟัง ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจะพูด (คลิกอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.