Video บรรยาย

2 ม.ค.
เดือนสำหรับภูมิภาคบัตตี
สำหรับเอเชีย กับ
Dr.Nirmala

9 ม.ค.
สัมภาษณ์พิเศษ Didi
การหล่อเลี้ยงโดย Sakar
และ Avyakt บาบา

30 ม.ค.
การสร้างและการหล่อเลี้ยง
ความกระตือรือร้น
โดย Dr.Nirmala

Avyakt BapDada

18 ม.ค.

31 ม.ค.


Br.Ken ผู้ประสานงานในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้
ได้บรรยายเรื่อง 'ความเป็นผู้นำด้วยคุณธรรม'
ให้แก่กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก
พี่ภาได้แบ่งปันส่วนหนึ่งจากการบรรยาย

ดิน มั่นคง แข็งแกร่ง ปฏิบัติได้จริง ใส่ใจในผลลัพธ์
น้ำ อ่อนนุ่ม มีความรัก มีความสวามิภักดิ์ ใส่ใจกับความสอดคล้องกลมกลืน
ลม มีเหตุผล จัดการเก่ง จัดระเบียบ ใส่ใจกับขบวนการ
ไฟ สร้างสรรค์เต็มไปด้วยความคิดให้แรงบันดาลใจ มีสัญชาตญาณ

เราทั้งหมดจะมีทั้ง 4 หรืออาจมีในสัดส่วนต่างกัน ตัวอย่างคนที่มีดิน 35% น้ำ 15% คนนั้นจะเป็นคนที่ปฏิบัติได้จริงเป็นคนวางแผนเหมือนกับเป็นรถแทรกเตอร์โดยไม่ใส่ใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้อื่น

ถ้ามี ด้านที่ 5 ซึ่งเป็นอีเทอร์ เป็นด้านทางจิตวิญญาณที่ละเอียดอ่อนที่มาจากความรู้ทางจิต และการเชื่อมโยงกับบาบามาทำให้อุปนิสัยพื้นฐานของเราเป็นไปทางจิตวิญญาณมากขึ้น มิฉะนั้นทางด้านต่ำของเราคือดินที่ก้าวร้าว ที่ต้องการผลลัพธ์ ต้องการให้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น แต่ไม่ใส่ใจในความสัมพันธ์ เพียงต้องการผลที่เกิดขึ้น คนที่เป็นอากาศจะใส่ใจกับการวางแผนคิดอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งเพราะเขาฉลาดมากเขาก็จะหยิ่งยโส ชอบวิพากษ์วิจารณ์ เขารู้ว่าอะไรผิดพลาดไปในกระบวนการ ผู้ที่เต็มไปด้วยความคิดจะมีความคิดเห็นใหม่ๆตัวอย่างเช่นมีความคิดห้าอย่างต่อวัน จะไม่ชอบที่จะอภิปราย ไม่ชอบการประชุม ถูกดึงรั้งง่าย ด้านที่ไม่ดีของน้ำคืออ่อนมากเกินไป ไม่ตัดสินใจ อ่อนไหวมากเกินไป คนที่เป็นน้ำจะร้องไห้มาก แต่ต้องการความสอดคล้องกลมกลืน เขาจะไม่พอใจถ้าหากไม่มีความสอดคล้องกลมกลืน
(คลิกอ่านต่อ)

The game of the 3 dots
เกมของ สามจุด

จุดแรก คือ ฉัน
อีกหนึ่งจุด ให้เป็นจุดของเป้าหมายสูงสุด ซึ่งอาจเป็นลักษมี นารายณ์ หรือ เป็นจุดของบาบา
สิ่งที่มักเกิดขึ้น คือ มีเหตุการณ์บางอย่างมาอยู่ตรงกลางระหว่างฉัน กับเป้าหมายสูงสุดของฉัน เหตุการณ์นั้นหยุดฉันไม่ให้เห็นเป้าหมาย หยุดฉันไม่ให้เห็นบาบาแล้วฉันเริ่มมีโยคะกับเหตุการณ์ สถานการณ์ ผู้คน สิ่งที่ผิดพลาดไป ฉันใส่ใจกับบางสิ่งที่เกิดขึ้นในละคร จนลืมบาบา ลืมความเพียรพยายามที่จะกลายเป็นเทพ แล้วทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต
แท้จริงแล้ว ฉันต้องทำสิ่งนี้ ฉันต้องรักษาการเชื่อมโยงกับบาบา ฉันต้องรักษาการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ ฉันจะไม่เพียงถอนมือออก หันหลังให้ และลืมมันไป ฉันยังคงเกี่ยวข้อง ถ้าฉันเป็นผู้นำ ฉันต้องอยู่ และทำงานร่วมกันกับทุกคน และงานนั้นมีเป้าหมายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับประชาชน หรืองานดูแลศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด ฉันต้องให้ความใส่ใจ และในขณะเดียวกันฉันต้องสามารถรักษาโยคะกับบาบาไว้ได้เท่ากัน โดยไม่ปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงกับบาบา หรือกับการเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการกลายเป็นเช่นลักษมี นารายณ์
ดังนั้นฉันต้องรักษาสิ่งนี้ ขอเราฝึกจิตกับรูปนี้
(คลิกอ่านต่อ)

Sister Gopi จากอังกฤษ(U.K.)
ผู้ประสานงานหลัก ของกลุ่มเยาวชนทั่วโลกของบราห์มากุมารี ได้ไตร่ตรองประเด็นมูร์ลี ที่ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง
ดวงวิญญาณที่มีความรู้ ย่อมรู้บทบาทของเขา และเล่นบทบาทนั้นอย่างถูกต้อง เช่นที่ ดาดี้แจงกี เคยพูดคำว่า โอมชานติ 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1-ฉันเป็นใคร
ครั้งที่ 2 -ฉันเป็นของใคร
ครั้งที่ 3 –ฉันต้องทำอะไร
การจดจ่อ(Focus) คือการทำในสิ่งที่ต้องการทำ อย่างเห็นคุณค่า โดยไม่มีการประนีประนอมกับบทบาทที่เล่นอยู่
ความหมายของ การสังเวย(Sacrifice) และการอุทิศตน(Surrender)
การสังเวย เชื่อมโยงกับไฟบูชายัญ (แห่งความรู้) ส่วนใหญ่เราจะสังเวยสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ต้องการ ซึ่งเราเองสามารถใช้พลังการเลือกของตนเอง
การอุทิศตน อยู่ในสภาพของการเข้าใจลึกล้ำว่า ไม่มีอะไรเป็นของฉันอีกต่อไป เป็นการเข้าหาแหล่งแห่งพลังและตั้งใจ ใช้ทุกขณะ ทุกความคิดให้เป็นไปตามศรีมัท หนทางสูงสุดที่บาบากำหนดให้เราอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ที่ทำให้จิตใจและร่างกายมีพลังมากขึ้น โดยไม่ไปตัดสินใคร แม้มองหาความยุติธรรมจากที่ใด

Living a Golden Aged Life
การบรรยายถึงชีวิตในยุคทอง
ของ Didi Sudesh
ไม่มีวันเก่าหรือล้าสมัยเกินไปที่จะรับฟัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโอกาสฉลองวันเกิดของพระกฤษณะ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.