สัญญาณที่ละเอียดอ่อน มกราคม 2022

เดือนมกราคมของการเพียรพยายามที่จะฝึกฝนสภาพละเอียดอ่อนเช่นพ่อบราห์มาผู้เป็นเช่นเทวดานางฟ้าในร่างแสง เล่นบทบาทจากอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเพื่อเร่งความเร็วในงานรับใช้ ในเวลาของการเปลี่ยนแปลงโลกที่เรียกว่ายุคแห่งการรู้แจ้ง ยุคแห่งการบรรจบกันหรือยุคเพชร เราได้ทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสภาพที่ละเอียดอ่อน (Avyakt) นั่นคือการอยู่เหนือความรู้สึกและความปรารถนาที่มีตัวตน (To be beyond corporeal feelings and wishes) เพราะในชีวิตโดยทั่วไป ความรู้สึกและความปรารถนาคือ 2 ประเด็นที่เป็นพื้นฐานของสภาพที่ไต่เต้าพัฒนาและสภาพที่ตกต่ำ เราจึงต้องมีความรู้สึกที่สูงส่งต่อ ทั้งงานที่ทำและผู้ที่กำลังทำงานอยู่ ความรู้สึกทั้ง 5 ประการต่อไปนี้ จะส่งผลลัพธ์ต่อความสำเร็จที่แท้จริง
 1. ความรู้สึกของการให้คุณประโยชน์สำหรับทุกคน
 2. ความรู้สึกของการให้ความรักและความร่วมมือไม่ว่าใครจะเป็นเช่นไร
 3. ความรู้สึกของความจริงจังกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอ
 4. ความรู้สึกของการเป็นพวกเดียวกัน เป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าใครจะเป็นเช่นไร
 5. ความรู้สึกของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณอันเป็นรากฐานของความรู้สึกที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด
หากมีความรู้สึกตรงกันข้ามที่มาจากสำนึกที่เป็นเพียงร่างกายภายนอกที่มีตัวตน เราจะถูกดึงดูดเข้าไปหาความเป็นลบ ที่ทำให้เรามองเห็นกิจกรรมและคำพูดของผู้อื่นในเจตนานั้น การรับรู้ รับฟังและเชื่อมโยงกับเขาจึงเป็นไปตามนั้น

ความรู้สึกสามารถเปลี่ยนเจตนา (Feelings can change Intention) หากเวลาใดเรามีความรู้สึกอิจฉาริษยาต่อผู้ใดเท่ากับว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นพวกเรา เป็นของเรา ดังนั้นทุกกิจกรรมและคำพูดของผู้นั้นพร้อมจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด เขาอาจจะทำอะไรที่ดีแต่เพราะความรู้สึกของเราไม่ดีเราจะเห็นแต่เจตนาที่ไม่ดี จากกิจกรรมและคำพูดของเขา เราจึงต้องตรวจสอบความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของเราต่อทุกดวงวิญญาณเนื่องจากมีความเข้าใจในเจตนาของผู้อื่นต่างลำดับกัน ความเข้าใจนี้จะกลายเป็นประตูสำหรับมายา

เมื่อมีการสร้างสภาพที่ละเอียดอ่อนเราจึงต้องตรวจสอบความปรารถนาและความรู้สึกของเราเป็นพิเศษเราถึงจะมีประสบการณ์พิเศษจากสภาพที่ละเอียดอ่อน (Avyakt Stage)
(คลิกอ่านต่อ)


โดยการทำตามพ่อบราห์มา กลับมาเพียบพร้อมและทัดเทียม
 1. การทำตามพ่อบราห์มาหมายถึงการเติมเต็มความรับผิดชอบของความเป็นมิตร
 2. เพื่อที่จะทำตามพ่ออย่างสม่ำเสมอ รักษาสติปัญญาของลูกให้มั่นคงในสองสภาพ
 3. วิธีที่ง่ายดายที่จะมั่นคงในสภาพของการเป็นตัวของการบรรลุผลทั้งหมดคือ “ทำตามพ่อ”
 4. ในรูปที่มีตัวตน ดวงวิญญาณบราห์มาผู้ที่ได้ใช้ 84 ชาติเกิดเต็มได้กลายเป็นเครื่องมือที่จะสอนลูกทุกการกระทำ
 5. รูปที่สมบูรณ์ของความบริสุทธิ์ พร้อมกับการเป็นพรหมจารี(พรหมจรรย์) ฉันต้องเป็น บราห์มา-จารี (ผู้ที่ทำตามคำสอนของบราห์มา) ด้วยเช่นกัน
 6. ในดินแดนของความหลอกลวงนี้ เราได้เห็นพ่อบราห์มาในรูปปฏิบัติจริงของการเป็นตัวของอำนาจแห่งสัจจะ
 7. สัญญลักษณ์ของสภาพที่ละวางและมีความรักอันลึกล้ำของพ่อบราห์มาคือที่นั่งดอกบัว
 8. ขณะข้องแวะในงานรับใช้ สะคาร์บราห์มา บาบาจะฟังข่าวงานรับใช้และแล้วไปสู่สันโดษในทันทีทันใด
 9. มีความรักและให้ความร่วมมือกับทุกคนอย่างแน่นอน
 10. ในความคิดของท่าน ในทุกขณะ พ่อบราห์มาได้มีความจริงจังและความกระตือรือร้นที่จะทำให้ทุกคนพิเศษ
 11. พ่อบราห์มาได้กลายเป็นมิตรร่วมทางชีวิตของลูกๆ ในทุกการกระทำและได้ทำให้พวกเขาเป็นคาร์มาโยคี
 12. เพื่อที่จะมีประสบการณ์ชีวิตของความสุขสันต์เช่นชีวิตของพ่อ
 13. พ่อบราห์มาได้อุทิศตัวท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยจิตใจและสติปัญญาของท่าน
 14. บราห์มา บาบา มีศรัทธาในทุกความคิด
 15. ในด้านหนึ่งพ่อบราห์มาเป็นผู้รับใช้โลกที่ถ่อมตนอย่างมาก และอีกด้านหนึ่งท่านเป็นผู้ทรงอำนาจแห่งความรู้
 16. ขณะทำการกระทำ พ่อบราห์มาได้อยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงกรรมใดๆ และจากความสัมพันธ์แห่งกรรมใดๆ
 17. ขณะอยู่ในมธุบัน พ่อบราห์มาไม่เคยมีความคิดว่า ของฉันเป็นเพียงมธุบัน
 18. ให้สันสการ์ของพ่อบราห์มาเป็นสันสการ์ของลูกๆ แม้ในชั่วขณะสุดท้ายของการอยู่ในร่างกาย
 19. เมื่อพ่อบราห์มากลายเป็นผู้มีค่าควรแก่การกราบไหว้ ผู้ที่ทำตามท่านจะกลายเป็นผู้มีค่าควรแก่การกราบไหว้อย่างแน่นอน
 20. พ่อบราห์มาเป็นอันดับหนึ่ง ดวงวิญญาณสูงส่งที่สุด และด้วยเหตุนี้ บราห์มาจึงเรียกว่าอดิเทพ
 21. พ่อบราห์มารักษาสภาพสม่ำเสมอและมั่นคง ขณะที่รักษาสมดุลในการเป็นผู้สดชื่นแจ่มใสและเป็นผู้ใหญ่และจริงใจ
 22. โดยมีการสำนึกรู้ของคาร์รันคาราวันฮาร์ พ่อบราห์มากลายเป็นผู้มีพลังและเป็นเทวดานางฟ้า
 23. จงมองเห็นคุณสมบัติพิเศษของแต่ละคนแต่ทำตามพ่อบราห์มา
 24. พ่อบราห์มาได้ให้เวลาที่เหลือของท่านแก่ลูกๆเพื่อการไตร่ตรอง
 25. จวบจนวาระสุดท้าย แม้จะชราภาพมากแล้ว ขณะชำระสะสางบัญชีกรรมของร่างกาย
 26. พ่อบราห์มามีความรักต่อลูกมาก ท่านจดจำลูกๆเสมอสำหรับงานรับใช้
 27. ลูกได้เห็นพ่อบราห์มา : ไม่ว่าลูกจะเป็นเช่นไร ท่านให้คำสอนเสมือนครูคนหนึ่ง
 28. พ่อบราห์มาจะรู้เมื่อลูกได้ทำความผิดและท่านจะแก้ไขลูกในหนทางที่ถูกต้องด้วยปัญญาและให้ความรักอย่างมากต่อลูก
 29. ความหวังที่บริสุทธิ์อย่างหนึ่งของพ่อบราห์มาคือ ให้มีความเป็นจิตวิญญาณอยู่บนใบหน้าของลูกของพ่อทุกคน
 30. ไม่ว่าใครจะทำอะไรต่อลูก หากแม้เขาเป็นเหตุแห่งความทุกข์หรือประณามลูก หน้าที่ของลูกคือให้ความสุขแก่เขา
 31. ตามเวลาปัจจุบัน บัพดาดาต้องการให้ลูกมีหนึ่งสิ่งในสำนึกรู้ของลูกว่า ฉันต้องให้การตอบแทนทุกสิ่งที่ฉันได้รับจากพ่อ
31 วันในเดือนมกราคมนี้ มีค่าสำหรับเราแต่ละคน ในการผลัดกันใช้แต่ละวัน เพื่อแบ่งปันประเด็นของสัญญาณที่ละเอียดอ่อนนี้ และประเด็นมูร์ลีในแต่ละช่วงเวลา (ตี 4.30 - หลังมูร์ลี - โยคะเย็น 6.45) เพื่อพัฒนาคุณธรรมประจำตัว ...ตามวันที่มีรายชื่อและคุณธรรมของเดือนมกราคม

คุณธรรมเดือน มกราคม 2022
 1. หล้า ความงาม
 2. ต่าย ยืดหยุ่น
 3. ภา สม่ำเสมอ
 4. หญิง อดกลั้น
 5. แดง ใจกว้าง
 6. ป้าแมว กล้าหาญ
 7. ศรี น่าอัศจรรย์
 8. ปุ๋ย สงบ
 9. เจเจ เป็นสุข
 10. ธร ไม่ซับซ้อน
 11. ปุ้ม เป็นสุข
 12. นิ ซื่อสัตย์
 13. นันท์ อ่อนหวาน
 14. เหมียว ซื่อตรง
 15. ไก่ สร้างสรรค์
 16. ช่วง Global บัตตี
 17. ช่วง Global บัตตี
 18. ช่วง Global บัตตี
 19. ชิ้ง ไว้วางใจ
 20. ต่าย ยืดหยุ่น
 21. แก้ว กระตือรือร้น
 22. อุดม ร่วมมือ
 23. เก๋ สดชื่นแจ่มใส
 24. นงค์ ความงาม
 25. หล้า ความงาม+ ประเด็นที่ 17
 26. กฤษณะ รอบรู้
 27. อึ่ง สร้างสรรค์
 28. ต่าย ยืดหยุ่น + ประเด็นที่ 16
 29. ทิพย์ บริสุทธิ์ใจ
 30. หญิง อดกลั้น + ประเด็นที่ 18
 31. ปุ๋ย สงบ


โอมชานติ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.