จดจำผู้เป็นหนึ่งเดียว

อยู่อย่างปราศจากร่าง
(Being Bodiless)
Mohini Didi

สำนึกรู้ของเทวดานางฟ้า
(Angelic Consciousness)
Jayanti Didi

ประภาคารแห่งแสงและพลัง
(Lighthouse and Might-house)
Brij Mohan bhaiสรุปสาระในช่วง การจดจำระลึกถึงผู้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันทั่วโลก (16-18 มกราคม 22)

เป็นเวลา 53 ปีในการรอคอย หลังจากพ่อบราห์มาอยู่ในสภาพที่ละเอียดอ่อน งานรับใช้โลกได้เริ่มขึ้นนอกบารัต ตอนท่านอยู่ในสังขาร(Sakar Baba) ท่านนำการบุกเบิก ในรูปที่มีตัวตน และวางรากฐานยักย่าในบารัตนั่นคือการก่อไฟบูชายัญของความรู้ที่เราเข้าสู่ขบวนการเพ่งเพียรเผากิเลสและเตรียมพร้อมในการเป็นเครื่องมือของการวางรากฐาน โลกใหม่แห่งสัตยุค
ในปี 1969 ท่านละร่างหยาบไปสู่ร่างแสงที่ละเอียดของการเป็นเทวดานางฟ้าปฏิบัติการจากอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ท่านได้เริ่มงานรับใช้ในต่างแดน ด้วยการปลุกเรียกดวงวิญญาณบราห์มินทั่วโลก...มาจนกระทั่งบัดนี้
บาบาคือภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำ ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด โดยที่ท่านไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นผู้นำเลย แม้ว่าจะมีผู้ตามหรือพวกดาดี้ (senior) ทั้งหมดที่ได้เดินตามรอยเท้าของท่านมาอย่างถูกต้องแม่นยำ
บาบาจะพูดว่า “พ่อคือพ่อ” ไม่ว่าใครมาอยู่เบื้องหน้า ในวัยใด สายตาและทัศนคติของท่านทำให้เขารู้สึกว่านี่คือพ่อของเขา แม้กระทั่งสัตว์เช่น นกที่เฝ้าแต่มาวนเวียนรับเศษขนมเป็นประจำ ก็มองดูบาบาก่อนกินขนมอย่างมีความสุข สายตาของความรักของบาบาทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นของกันและกันอย่างมาก ท่านคือตัวอย่าง ท่านจึงเป็นผู้นำในการกระทำ ในทางปฏิบัติ ตามสามคำสุดท้ายของท่านก่อนการละร่างไป ซึ่งกลายเป็นมนตรา: ไม่มีตัวตน (Incorporeal-Nirakari) ไม่มีความหลงทะนง(Egoless-Nirvikari) ไม่มีกิเลส(Viceless-Nirenkari) ดังนั้น ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าประสานสายตากับท่านจะมี ประสบการณ์ของการเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน ออกจากสำนึกที่เป็นร่าง
ซิสเตอร์ แจนที (Sister Jayanti) ปัจจุบันคือผู้ร่วมบริหารสถาบัน ประจำกรุงลอนดอน ศูนย์ประสานงานนานาชาติ ได้เล่าประสบการณ์ในการพบปะท่านตั้งแต่วัยเด็ก “ฉันไม่เคยเห็นว่าบราห์มาบาบาต้องผ่านกระบวนการเอาชนะกิเลสใดๆ การเปลี่ยนแปลงของท่านนั้นฉับพลันทันที ก่อนที่ชีพบาบาจะเข้ามาใช้ร่างท่านเป็นเครื่องมือ คุณสมบัติที่ดีงามเหล่านั้นคือส่วนที่เหลือค้างตกมาจากกัลป(วงจร)ที่แล้ว ความผ่องแผ้วภายในจิตวิญญาณยังคงติดตัวมาเพื่อเล่นบทบาทซ้ำเดิมอย่างสำเร็จรูปที่ทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปโดยธรรมชาติ ที่สำคัญทุกคนดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่าน
(คลิกอ่านต่อ)

เราใช้เวลา 3 วัน 16-18 มกราคมในปี 2022 นี้ ในรายการอยู่ในเตาเผาของความเงียบสงบทั่วโลก ในหัวข้อ Bodiless ปราศจากร่าง (16 ม.ค.) หัวข้อ Avyakt เทวดานางฟ้าที่ละเอียดอ่อน (17 ม.ค.) หัวข้อ Light-Might แสงและพลังอำนาจ (18 ม.ค.)
 • สภาพแรก คือ การปราศจากร่าง เราเคยเป็นพยานในการเห็นท่านเงียบสงบมากและละวาง เห็นว่าท่านเฝ้ามองดูร่างกายอย่างไรและปล่อยวางให้ร่างนิ่ง ร่างกายของท่านคงอยู่อย่างเข้มแข็งจนถึงวัย 93 โดยไม่มีฟันปลอม ไม่มีเครื่องช่วยหูฟัง ท่านทำได้ด้วยการให้กระแสพลังแก่ร่างกายทุกวัน ไม่เพียงแต่ทำให้ร่างอยู่ในสภาพที่ดี แต่ฝึกฝนให้มีความพร้อมในเวลาสุดท้ายสำหรับการออกจากร่างได้อย่างง่ายดาย ดวงวิญญาณโบยบินไปอย่างเบาสบาย
 • สภาพที่สอง คือสภาพละเอียดอ่อนที่เป็นเช่นนางฟ้าเทวดาในร่างแสง เมื่อบาบาอยู่ในรูปที่มีตัวตน ท่านแทบจะไม่ได้อยู่ในร่างนั้น ถึงแม้จะข้องแวะกับทุกสิ่งแต่ท่านเพียงสังเกตการณ์ เหมือนสาธิตสภาพที่ละเอียดของจิตสำนึกขณะที่อยู่ ณ ที่นี่
 • ในสภาพที่สาม คือ เป็นแสงและพลัง รับพลังเพื่อกระจายแสงออกไปสู่โลก
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมรายการ (16-18 ม.ค.)
ภา
ฉันรู้สึกง่ายดาย เบาสบาย ในการทำตามคำแนะนำที่มาจากส่วนกลาง จากดาดี้รัตตันโมฮินี จากมธุบันประภาคารแห่งแสงและพลังของเวลาปัจจุบัน ฉันรู้สึกว่านี้คืองานรับใช้ของเวลาสุดท้ายที่ทุกคนทำตามการกำหนดเดียวของบาบาผู้เป็นคารันคาราวันฮาร์ เพื่อเป้าหมายของการประกาศบาบาผ่านความเป็นหนึ่งเดียวกัน
(คลิกอ่านต่อ)

“เกี่ยวกับการเปิดเผยบาบา ไม่ว่าเราในฐานะปัจเจกบุคคลจะฉลาดหลักแหลมสักเพียงใด เราจะไม่เปิดเผยบาบาด้วยความเฉลียวฉลาดของส่วนบุคคล เราจะเปิดเผยบาบาโดยความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ร่วมกัน และในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักของบาบา เราต้องสร้างและหล่อเลี้ยงความเป็นหนึ่งเดียวกันในวิธีการดำเนินงานเพื่อที่ทุกคนเห็นว่าเราเป็นหนึ่ง เพราะเราอยู่กับผู้เดียว เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ใช่กลุ่มของบุคคลที่เฉลียวฉลาดทำสิ่งต่างๆของตนเอง เราต้องร่วมกันเปิดเผยบาบาด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรา”
(คลิกอ่านต่อ)


หญิง
รู้สึกว่าบาบาตอบสนองความปรารถนาที่บริสุทธิ์ที่อยากอยู่ในโยคะมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ตามตารางเวลาบราห์มิน ที่แต่ละวันมีหัวข้อต่างกันและมีเวลาสะท้อนความรู้สึกจากความเข้าใจในการได้รับฟังและได้รับประสบการณ์จาก senior ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เมื่อได้รับฟังและเห็นดีดี้ แจนที รู้สึกว่าท่านกำลังอยู่ในสภาพของเทวดานางฟ้า เป็นสภาพที่อยู่เหนือสภาวะที่หยาบ เป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า
และท่านอื่นๆก็ให้ประสบการณ์ที่ดีแตกต่างกันไป และตลอดทั้ง 3 วันก็มีประสบการณ์โยคะที่ดี (คลิกอ่านต่อ)


ศรี
เป็นช่วงเวลาที่ปลดปล่อยตนเองจากภาระทางโลก (เป็นแก้วน้ำที่ว่างเปล่า พร้อมรับทุกสิ่งที่เทใส่) เข้าสู่บรรยากาศของสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลัง ผ่อนคลาย เรียบง่าย เบาสบาย
ได้รับประสบการณ์ที่ลึกล้ำของ"พลังความเงียบสงบ" ขณะที่อ่านบทแนะความคิด ที่ได้รับมอบหมาย
ฉันถูกดึงเข้าไปสู่ประสบการณ์ของความเงียบสงบที่แท้จริง สภาพที่ไปอยู่เหนือเสียง ที่ไร้ตัวตน อยู่ในโลกของดวงวิญญาณ
ชั่วขณะหนึ่ง;ท่านบอกว่า
_นี่คือพลังที่โลกต้องการ
_จงให้ประสบการณ์ของความเงียบสงบนี้แก่ผู้อื่น
_การแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
มากับพลังของความเงียบสงบนี้ (คลิกอ่านต่อ)


เหมียว
วันแรก เมื่อฉันปรารถนาอยู่ในสันโดษกับบาบาผู้เดียวสถานการณ์นั้นก็ให้ความร่วมมืออย่างมาก ในความสงบ ฉันรู้สึกถึงการได้ชำระล้างพิษในจิตใจ จดจำว่าตนเป็นดวงวิญญาณได้มากขึ้นและง่ายขึ้น รู้สึกละวางจากสิ่งที่เป็นทางร่างได้มากขึ้น
วันที่สอง สร้างสภาพร่างแสงขณะที่ทำกรรม เป็นครั้งแรกที่มีสภาวะความเบาสบายขณะทำกิจวัตรประจำวัน มีความถูกต้องแม่นยำ และเสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดาย ทุกอย่างเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและจังหวะเวลาที่เหมาะสม
วันที่สาม ฉันสัมผัสถึงความรักของบาบา เป็นร่มฉัตรของการปกป้องคุ้มครอง บาบากำลังมองฉันอยู่ "เพียงลูกอยู่อย่างซื่อสัตย์กับพ่อ"
เช้าวันรุ่งขึ้น ของวันที่ 19 ลืมตาแรก มีความรู้สึกเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่พิเศษมาก ราวกับว่าฉันนอนอยู่กลางมธุบัน มีความสุข สดชื่นและมีพลังมาก
ขอบคุณบาบา

ปุ๋ย
การได้มีโอกาสอยู่ในบัตตีที่ศูนย์ฯให้ประสบการณ์โยคะที่ดีและมีพลังมากค่ะ
 • อย่างแรกบรรยากาศกระแสของที่ศูนย์ฯสะอาด เหมาะแก่การฝึกจิต และรายล้อมด้วยธรรมชาติที่ทำให้จิตใจหันเข้าสู่ความสงบของธรรมชาติภายในได้ง่ายขึ้น และสามารถสะท้อนความคิดได้ชัดเจนขึ้น
 • รูปแบบกิจกรรมนั้นก็เรียบง่าย เราไม่ต้องวุ่นวายจัดการอะไรเยอะ เน้นให้อยู่ในโยคะจริงๆ ทำให้จดจ่อกับสิ่งเดียวได้อย่างเต็มที่ และพอใจกับตนเอง
 • ในบัตตีนี้ พวกเราสร้างกระแสร่วมกัน คิดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน พร้อมกับผู้คนนับล้านทั่วโลก จึงทำให้การจดจำบาบานั้นง่ายดายและเต็มไปด้วยพลัง
(คลิกอ่านต่อ)
ต่าย
จากการเข้าร่วมรายการโยคะบัตตีครั้งนี้ ผมได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีมากในแต่ละทั้งวัน ตั้งแต่การมีอมฤตเวลารู้สึกว่าตนเองนั่งโยคะได้อย่างมีพลัง ไม่รู้สึกง่วง คลาสซีเนียร์ก็ได้รับความรู้จากการแปลที่ชัดเจน เป็นชีวิตบราห์มินที่มีการฝึกฝนที่เข้มข้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับวันธรรมดา เหมือนกับบาบากำลังทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดี แม้จะมีตารางเวลากิจกรรมที่แน่นแต่ก็รู้สึกว่าสติปัญญามีการทำงานอย่างเป็นระเบียบ มีความถูกต้องมากขึ้น ที่เรากำลังทำทุกสิ่งด้วยความเข้าใจ จิตใจและร่างกายมีความเบาสบาย มีการเรียนรู้และรู้จักละวางมากขึ้นกับสิ่งไหนที่ได้เกิดขึ้นและผ่านไปแล้ว และเห็นด้วยอย่างยิ่งกับกิจกรรมนี้ที่ให้เรางดใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพราะทำให้เราอยู่ในสภาวะของความสงบได้มากขึ้น เป็นอิสระ เบาสบาย จากสิ่งไหนที่เกินจำเป็นโดยเฉพาะเมื่อเราใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และนั่นทำให้เราได้มีพื้นที่ว่างที่จะรับหรือซึมซับสิ่งต่างๆ ที่บาบากำลังหล่อเลี้ยงเราได้มากขึ้น สามวันนี้จึงเป็นวันที่คุ้มค่ากับการทำทุกสิ่งมากครับ
ขอบคุณบาบาและครอบครัวทางจิตที่สูงส่ง

วันที่ 18 มกราคม

เป็นวันที่ทั้งโลกได้รับกระแสพลังมากที่สุด เนื่องจากสภาวะของการหลุดพ้น จากร่างหยาบไปสู่ร่างละเอียดของบราห์มา บาบา ท่านได้กลายเป็นเทวดา-นางฟ้าในร่างแสง อยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน (Subtle Region) ณ บ้านโอม ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ เราพยายามรักษาความสงบและความสว่างในร่างแสงร่วมกันกับพี่น้องทั่วโลก


นางฟ้าแก้วบินอยู่ นางฟ้ายืนอยู่

ทุกคนได้รับสมุดบันทึกความรู้สึกส่วนตัวสำหรับการสนทนา
จากใจถึงใจกับบาบา

นางฟ้าฝึกหัดฉายแสงจากดวงตา                                 แสงแนวระเบียง

แสงนอกห้อง

แสงนอกบ้าน - จากน้ำพุ

เราไม่เคยลืมเปิดเพลง '18 of January' นี้เพื่อเตรียมทดลองใส่ชุดแสงแห่งพลานุภาพของความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า ที่ทำให้มนุษย์กลับมาใกล้ชิดและทัดเทียม

ในปีที่แล้ว (2021) ท่ามกลางความวิกฤตของโควิด แต่ละศูนย์ทั่วโลก ได้รักษาระยะห่าง แต่วันที่ 18 มกราคม ก็ยังมีการรวมตัวกัน และมีเสียงเพลง 18 of January ดังก้องจากเสียงร้องสด ของ Sr.Elizabeth ที่ประจำ ณ ศูนย์พื้นฟูชีวิต ที่ซานฟรานซิสโก ที่ใดมีพลังการชุมนุมของสัจจะ (Satsung)ที่นั่นจะสามารถกระจายความรัก ความอบอุ่นออกไปทั่วทั้งโลก แม้ท่ามกลางเมฆหมอกของฤดูหนาว

ขอบคุณพี่น้องชาวฝรั่งเศสที่ทำ Animation นี้ขึ้นมาประกอบเพลง Jyoti Bindu “จุดแห่งแสง” หรือ “Point of Light” (Jyoti-แสง/Bindu-จุด) และขอบคุณบ้านพินทุสำหรับ subtitle ภาษาไทย

ขอบคุณแรงบันดาลใจที่ได้จากการอุทิศตนด้วยความรักอันลึกล้ำต่อแสงสูงสุด พ่อสูงสุด เพื่อกระจายลำแสงแห่งความปิติสุข ไปทั่วโลกอันสะท้อน จากผลงานโดยรวมของศิลปะการแสดงออก

ขอบคุณบาบาที่ได้อธิบายนัยสำคัญของแสงในมูร์ลี(22-2-90) จากการที่เราเรียกท่านว่า Jyoti Bindu
 • ท่านคือผู้สร้าง(Creator) ดวงวิญญาณสูงสุด(Supreme Soul) พ่อสูงสุด(Supreme Father) ผู้เป็นจุด (dot)
 • ดวงวิญญาณมนุษย์(Soul) ก็เป็นจุด
 • ละครโลก, สิ่งสร้าง (The Drama, Creation) ก็เป็นจุดด้วยเช่นกัน
  เพียงแต่ต่างกันที่เป็นแสงมีชีวิตทางจิต-ไม่สูญสลาย และแสงไม่มีชีวิตทางกายภาพ-สูญสลาย
อย่างไรก็ตาม แสง(Light) คือพื้นฐานของการคงอยู่ ของชีวิตที่ปิติสุข ดังนั้นความรู้ทางจิตวิญญาณ จึงรวมสาระของ 3 จุดนี้ไว้ ให้เราเข้าใจสรรพสิ่ง ในภาวะที่เป็นนิรันดร์

สุดท้ายขอขอบคุณ Dr.Nirmala
ผู้มีความปรารถนาในการเป็น 'นางฟ้า'
ด้วยแสงแห่งความเคารพ
ต่อบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของท่านในการดูแลเอาใจใส่เรา
ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ... ให้เป็น นางฟ้า เทวดา เช่นกัน


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.