ปีใหม่ 2565


คำอวยพรปีใหม่จากมธุบัน

สาสน์สำหรับปีใหม่ แด่เพื่อนๆ ของเราทั่วโลกในช่วงวันปีใหม่
ในช่วงวิกฤตนี้ หลายคนรู้สึกวิตกกังวลในความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตและอยู่ในความกลัวของพวกเขาอย่างโดดเดี่ยว จงล่วงรู้ไว้ว่าท่านไม่ได้อยู่โดยลำพัง นี่คือเวลาสำหรับเราที่เข้ามาใกล้กันและใกล้ชิดกับพระเจ้า

ในความเงียบของหัวใจของท่าน ขอให้ท่านรู้สึกถึงความรักและการคุ้มครองของพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าครอบครัวมนุษย์คือหมู่ดาวแห่งแสงสว่างทางจิตที่งดงามคงอยู่ตลอดไป และเราเป็นของพระเจ้าเดียวนั้น แม้ในความมืด ขอให้ท่านรู้สึกถึงรุ่งอรุณที่กำลังจะมาถึง และด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์ จงกลายเป็นตะเกียงแห่งความหวังสำหรับตนเอง สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดท่านและสำหรับโลก โอมชานติ
ด้วยความรักและพร
จากบราห์มา กุมารี
ผู้บริหารสถาบันทั้ง 2 อวยพรปีใหม่ครอบครัวทั่วโลก

Didi Jayanti (กรุงลอนดอน)


Didi Mohini(กรุงนิวยอร์ค)
Didi Jayanti (กรุงลอนดอน)
ขอสวัสดีปีใหม่ 2022 ค่ะพี่น้องครอบครัวทางจิตทุกท่าน

เช้านี้เราได้อ่านจดหมาย Dadi RattanMohini เพื่อรับสัญญาณที่ละเอียดอ่อนร่วมกันนะคะ ถือเป็นโอกาสที่เราจะฝึกฝนในการอยู่อย่างโยคยุกต์ Yogyukt-แม่นยำในโยคะ ด้านการเชื่อมโยงกับบาบาและทุกความสัมพันธ์กับบาบาเพื่อทำให้อิ่มตัวขณะที่รวมรูปและทั้งอยู่อย่างยุกตียุกต์ Yuktiyukt-แม่นยำในการกระทำ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง สำนึกรู้ในจิตสำนึกที่ถูกต้องขณะที่มีความคิด คำพูด และการปฏิสัมพันธ์ที่เห็นตนเองและผู้อื่นเป็นดวงวิญญาณ และแล้วเราจะบรรลุความสำเร็จในทุกงาน ด้วยการเป็นสารถีคู่ (Sarathi = Co-Charioteer) และเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง(Sakki = Detached Observer)

มกราคมคือเดือนของการจดจำระลึกถึงและพลังที่เราต่างใส่ใจเป็นพิเศษในการทำตามพ่อบราห์มา แข่งกันพยายามกลับมาเพียบพร้อม เพื่อชักธงของการเปิดเผยพระเจ้าและทำให้สาส์นของท่านไปถึงทุกดวงวิญญาณ พร้อมกันนี้ขอส่ง
  1. สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 9 ข้อแรก (จาก 31 ข้อ ที่ทุกศูนย์ได้รับต้นฉบับไปแล้ว) เพื่อเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเริ่มใช้ 9 วันแรกนี้ด้วยกันนะคะ โดยบ้านโอมจะผลัดกันทำหน้าที่เริ่มตั้งแต่เวลาอมฤตจนครบตลอดทั้งเดือน คลิกอ่าน

  2. คลาสพิเศษของดีดี้สุเดช ที่ได้บันทึกจากชั้นเรียนเมื่อคืน ที่ทำให้เราเข้าใจความหมายและขั้นตอนที่บราห์มา บาบา ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง พอได้อ่าน จ.ม. ของดาดี้เช้านี้ จึงรู้ว่า...บาบากำลังจับมือลูกให้เดินไปด้วยกันด้วยความรัก-ศรัทธาต่อเจตนาที่บริสุทธิ์ของลูกๆ ในการอยู่อย่างทัดเทียม คลิกฟัง

    (คลิกอ่าน ความแม่นยำในโยคะและการกระทำ)

  3. VDO Clip ที่ Godlywood ขอให้แต่ละประเทศจัดส่งไปให้ครอบครัวทั่วโลก ขอบคุณอีกครั้งในการร่วมเส้นทางของความเพียรพยายามที่จริงจังในการเป็นสารถีคู่และเป็นสักขีพยานสำหรับทุกย่างก้าวตามรอยเท้าของพ่อ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทุกสิ่ง
ด้วยความรักและเคารพ ในการจดจำระลึกถึงบาบา
พี่หล้า

วันที่ 1 มกราคม
เรามีการตัดเค้กฉลองปีใหม่ รับพรจากบาบา เขียนจดหมายถึงความตั้งใจเปลี่ยนแปลงในปีนี้ จากนั้นทำกิจกรรมทำนายคุณธรรมของปี 2565 และออกไปเดินเล่นรอบบริเวณบ้านโอม

ขอบคุณพี่ดาสำหรับน้ำพุที่ส่งมาให้บ้านโอม พร้อมเทวดาน้อย ผู้เป็นกามเทพแผงศรรักที่บริสุทธิ์ เพื่อปกปักษ์รักษาหัวใจของเราให้สะอาดและซื่อสัตย์ต่อบาบา ผู้เป็นที่รักเดียวเท่านั้น จึงรับประกันได้ว่า หัวใจที่ซื่อสัตย์ไม่มีวันเจ็บปวด จากความรักที่หลอกลวงของมนุษย์


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.