ขลุ่ยวิเศษ - สุนทรียทางอารมณ์ สร้างสมคุณธรรม
ทั่วโลกทุกวันเราทุกคนรับฟังเสียงขลุ่ยที่เรียกว่า มูร์ลี(Murli) ซึ่งเป็นหนทางที่สูงส่ง หรือศรีมัท(Shrimat) ที่พ่อสูงสุด(Supreme Father) ดวงวิญญาณสูงสุด (Supreme Soul) กำหนดให้เรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อการหลุดพ้น(Liberation - มุกตี) และการหลุดพ้นในชีวิต (Liberation in Life - จีวันมุกตี) เราสามารถดึงประเด็นของมูร์ลีของแต่ละวันมาไตร่ตรองให้สอดคล้องกับคุณธรรมประจำตัวในแต่ละเดือน เพื่อนำไปสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์ของคุณค่าความดี

ขอเชิญฟังเพลงที่ทำให้การกลับมาของเจ้าชาย ศรีกฤษณะ ผู้งดงามสูงส่งที่สุดในโลก จึงมีตำนาน... พระกฤษณะเป่าขลุ่ยร่ายมนต์ให้ทุกคนมีความสุขเหนือประสาทสัมผัส นั่นคือ การรับฟังเสียงสวรรค์ (Divine Song หรือ Gita) หรือ เสียงเพลงแห่งภควัน... ด้วยการฟังคำสอนของพระเจ้าโดยตรงในเวลานี้ได้บันทึกไว้ในตำนานว่า คัมภีร์กีตา จึงถือว่าเป็นแม่ของคัมภีร์ทั้งหมด
คลิกฟัง

ประเด็นมูร์ลี สำหรับ ความงาม (La) ในเดือนมกราคม 2022
ยุคทอง


Lotus Life


The Beautiful One


9 Your behavior is the image
Let your stage be great.
Let there be the impression of an elevated life on your face.
Let the Father be experienced through everything you do.
Let your stage be the highest, the same as father's Brahma’s.

9 พฤติกรรมของลูก คือภาพลักษณ์
-ขอให้สภาพจิตของลูกนั้นยิ่งใหญ่
-ขอให้รอยประทับของชีวิตที่สูงส่งปรากฏบนใบหน้าของลูก
-ขอให้ทุกสิ่งที่ลูกทำ ให้ประสบการณ์ของพ่อชีวา
-ขอให้สภาพจิตของลูกสูงสุด เช่นเดียวกับพ่อบราห์มา
(คลิกอ่านต่อ)


ประเด็นมูร์ลีเสริมสร้างคุณธรรมในกระแสโยคะ

ยืดหยุ่น (ต่าย)
“เวลานี้ลูกควรทำบางสิ่งด้วยความเข้าใจ ระมัดระวังอย่างมาก ที่ลูกจะไม่ทำสิ่งใดโดยที่ไม่เข้าใจ” (มูร์ลี 21/1/2022)
ด้วยการรู้คิดฉันจึงทำทุกสิ่งอย่างระมัดระวัง ขณะที่มั่นคงในเป้าหมายและอยู่อย่างไร้กังวล กับการปรับเปลี่ยน เปรียบเช่นต้นไผ่ที่ลู่ลม โอนอ่อนผ่อนปรน แต่ไม่ล้มลุกคลุกคลานกับการพลั้งพลาด เพราะสามารถอยู่อย่าง “ยืดหยุ่น” นี่คือชีวิต ที่รู้คิดเพราะเข้าใจ โดยไม่เสียใจหรือเสียหลัก

อดกลั้น (หญิง)
ก้าวแรกของการบรรลุถึงความอดกลั้นในชีวิต คือการทำให้ตัวเองช้าลงและอยู่อย่างเย็นลง ด้วยการสังเกตการณ์อย่างละวาง มองทุกสิ่ง แต่แล้วอยู่อย่างละวางต้องอาศัยความอดกลั้น ซึ่งนั่นหมายถึงปัญญา ตระหนักว่าละครถูกกำหนดไว้แล้ว สิ่งใดที่เกิดขึ้นนั้นดี ทุกอย่างมีเวลาของตนเอง ยอมรับด้วยความเข้าใจ เพิ่มพูนความสงบและเป็นผู้ใหญ่ ที่ใช้เหตุผลนำอารมณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสถาณการณ์ กลายเป็นนายเหนือจิตใจตนเอง
(**สรุป**)ทุกสิ่งมีเวลาของตนเอง ด้วยการอดกลั้น รอคอยจึงได้ชื่นชมความงามของทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติ

เป็นสุข (ปุ้ม)
ลูกได้พบพ่อ ลูกได้รับของขวัญพิเศษคือโลกที่มีความสุขและสมบูรณ์พร้อม (อะแวคมูร์ลี 24/02/19)
ฉันรู้สึกได้ถึงความร่าเริงเบิกบาน
ในหัวใจ ฉันพบพ่อมหาสมุทรแห่งแสง
ท่านเติมเต็มฉันด้วยพลังและคุณสมบัติที่ดีงาม เปลี่ยนแปลงฉันให้กลับมา
บริสุทธิ์สวยงาม เพียงด้วยการจดจำระลึกถึง ฉันเฝ้าแกว่งไกวในชิงช้าของการบรรลุผล และแบ่งปันของขวัญนี้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านใบหน้า ที่ผู้คนสัมผัสได้ถึงความอิ่มเอิบใจ ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งสัจจะอย่างสมบูรณ์

สงบ (ปุ๋ย)
วัดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่อยู่อาศัยของดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ บาบาทำให้เราเข้าใจว่าวัดที่แท้จริง ซึ่งสูงส่งที่สุดนั้นคือดินแดนนิพพาน หรือบ้านดั้งเดิมของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด(พ่อสูงสุด) และพวกเราลูกๆดวงวิญญาณทั้งหมด ที่นั่นเราอยู่อย่างไม่มีตัวตน ปราศจากร่าง จึงอยู่อย่างเป็นตัวของความสงบโดยสมบูรณ์


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.