หลอมรวมในความรัก
ขอบคุณทีมแปล(พี่ภา พี่ชัย น้องโสม) จากท้ายบทมูร์ลี 31 วัน/ 31 ประการ ในเดือนมกราคม เพื่อสัมผัสสภาพของการหลอมรวมในความรัก โดยมีน้องอุ๋ยจากปัตตานี แต่งแต้มสีต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
(คลิกอ่านต่อ)
 1. เมื่อบางคนอยู่ในมหาสมุทร ในขณะนั้น เขามองไม่สามารถเห็นอะไรนอกจากมหาสมุทร ในทำนองเดียวกัน ลูกๆ หลอมรวมตัวลูกเองในมหาสมุทรของคุณธรรมทั้งหมด ลูกไม่ต้องหลอมรวมในพ่อ แต่กลับมาถูกหลอมรวมในการทรงจำระลึกถึงของพ่อและในมหาสมุทรแห่งความรัก
 2. อยู่อย่างไม่เหลือการตระหนักรู้ของร่างกายในลักษณะที่ชีวิตของลูกไม่ขึ้นอยู่กับสำนึกที่เป็นร่างกาย กลางวันและกลางคืน ความหิวหรือความกระหาย ความสุขหรืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และแล้วสภาพของลูกก็จะเป็นเช่นการอยู่อย่างหลอมรวมในความรัก เช่นที่เปลวไฟอยู่ในรูปของแสงสว่างและพลัง ในทำนองเดียวกัน ลูกกลายเป็นรูปของแสงและอำนาจ
 3. ดวงวิญญาณที่สละละทิ้งและทาปาสวีอยู่อย่างหลุดหายไปในความรักของพ่อเสมอ พวกเขาอยู่อย่างหลอมรวมในมหาสมุทรของความรัก มหาสมุทรของความรู้ ปิติสุข ความสุขและความสงบ ลูกๆเช่นนี้ผู้ที่อยู่อย่างหลอมรวมเสมอคือทาปาสวีที่แท้จริง พวกเขาสามารถที่จะสละละทิ้งทุกสิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 4. เมื่อใครบางคนอยู่ในห้วงรักกับอีกคน จากใบหน้า ดวงตา คำพูดของเขา ลูกสามารถรู้สึกได้ว่าผู้นั้นอยู่ในห้วงรัก เขาหลงใหล ในทำนองเดียวกัน เมื่อความรักของพ่อเกิดขึ้นในลูก คำพูดของลูกจะทำให้ผู้อื่นหลอมละลายด้วยความรัก
 5. ความรักของพระเจ้าเป็นชิงช้าแห่งความปิติสุข จงแกว่งไกวอยู่ในชิงช้าแห่งความสุขนี้อยู่เสมอ อยู่อย่างหลอมรวมในความรักของพระเจ้าและจะไม่มีความปั่นป่วนของสถานการณ์ใดๆหรือมายาจะเข้ามาหาลูก
 6. ความรักของพระเจ้าไม่เคยมีขีดจำกัดและแข็งแกร่ง มันถูกกำหนดไว้แล้วและท่านมีมากมายที่ทุกคนสามารถรับได้ แต่วิธีที่จะรับความรักของพระเจ้านั้นคือต้องมีความละวาง ยิ่งลูกละวางมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งประกาศสิทธิ์ในความรักของพระเจ้ามากเท่านั้น ดวงวิญญาณที่มีความรักและละวางเช่นนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงสภาพของการหลอมรวมในความรัก
 7. มากเท่าที่ลูกหลอมรวมเข้าไปในการได้มาซึ่งการบรรลุผลที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกจะอยู่เหนือการดึงดูดที่จำกัดมากตามนั้น และมีประสบการณ์ตัวเองถูกหลอมรวมอยู่ในความรักของพระเจ้า สภาพของการถูกหลอมรวมอยู่ในความรักของลูกจะกระจายกลิ่นหอมของจิตวิญญาณไปในบรรยากาศ
 8. พ่อมีความรักสำหรับลูกๆ อย่างมากที่ท่านเขียนจดหมายยาวเช่นนี้ทุกวันเพื่อให้การตอบแทนความรัก ท่านให้ความรักและการจดจำระลึกถึงและเติมเต็มความเป็นมิตรของท่านในฐานะมิตรร่วมทาง อุทิศความอ่อนแอทั้งหมดของลูกด้วยความรักนี้ อยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการเป็นผู้ที่ทัดเทียม
 9. พ่อมีความรักอย่างมากมายสำหรับลูกๆที่ท่านพูดเสมอว่าไม่ว่าลูกๆเป็นอะไรก็ตาม พวกเขาเป็นอย่างไรก็ตาม พวกเขาเป็นของฉัน ในทำนองเดียวกัน ลูกๆก็อยู่อย่างหลอมรวมในพ่อด้วยเช่นกัน พูดด้วยหัวใจของลูกว่า บาบาเป็นอะไรก็ตาม ท่านเป็นทุกสิ่ง ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งใดในอาณาจักรของความหลอกลวงเลย อยู่อย่างมั่นคงในอาณาจักรของสัจจะของลูก
 10. ลูกไม่ต้องพยายามจดจำผู้ที่ลูกรัก แต่ลูกจดจำพวกเขาโดยอัตโนมัติ ต้องเป็นความรักจากหัวใจที่จริงแท้ ที่ไม่เห็นแก่ตัว เมื่อลูกพูดว่า “บาบาของฉัน! บาบาที่น่ารัก!” ลูกไม่สามารถลืมผู้ที่ลูกรักได้ ลูกไม่สามารถได้รับความรักที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัว จากผู้ใดอื่นนอกจากจากพ่อ ดังนั้น อย่าจดจำท่านด้วยแรงจูงใจใดๆ แต่อยู่อย่างหลอมรวมในความรักที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
 11. ด้วยประสบการณ์ของความรักของพระเจ้า จงเป็นโยคีที่ง่ายดายและเฝ้าแต่โบยบิน ความรักของพระเจ้าคือเครื่องมือที่จะใช้สำหรับโบยบิน ผู้ที่กำลังโบยบินจะไม่ถูกดึงให้ตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ไม่ว่ารูปของมายาอาจจะมีแรงดึงดูดมากเพียงใดก็ตาม การดึงดูดนั้นไม่สามารถมาที่ใดที่ใกล้กับผู้ที่กำลังอยู่ในสภาพที่โบยบินได้
 12. ความรักของพระเจ้าให้ความสุขอย่างมากที่ถ้าลูกหลุดหายไปในความรักนี้แม้แต่วินาทีเดียว ลูกจะลืมความทุกข์มากมายหลายประเภทและจะเริ่มแกว่งไกวอยูในชิงช้าแห่งความสุขตลอดไป
 13. พ่อมีความรักต่อลูกมากมายจนท่านเติมเต็มความปรารถนาทั้งหมดของลูกเพื่อความสุขและความสงบในชีวิตของลูก พ่อไม่เพียงแต่ให้ความสุขแก่ลูกเท่านั้น แต่ท่านยังทำให้ลูกเป็นนายแห่งสมบัติที่มีค่าแห่งความสุขอีกด้วย พร้อมกันนี้ท่านยังให้ปากกาแก่ลูกเพื่อวาดเส้นโชคอันสูงส่งของลูกเช่นกัน ลูกสามารถสร้างโชคได้มากเท่าที่ลูกต้องการ นี่คือความรักของพระเจ้า จงอยู่ในความรักนี้
 14. พ่อมีการให้แก่ลูกๆมากที่ท่านค้ำจุนลูกๆ จากเวลาอมฤต การเริ่มต้นของวันนั้นสูงส่งอย่างมาก พระเจ้าเองเรียกลูกให้เฉลิมฉลองการพบปะกับท่าน ท่านมีการสนทนาจากใจถึงใจกับลูกและเติมพลังให้ลูก เพลงของความรักของพ่อปลุกลูกในตอนเช้า ท่านเรียกลูกและปลุกลูกด้วยความรักอย่างมาก: ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกๆที่น่ารัก มา! มีประสบการณ์ในรูปทางปฏิบัติของการหล่อเลี้ยงของความรักนี้ในรูปของ "ชีวิตโยคีที่ง่ายดาย"
 15. อยู่อย่างหลอมรวมและหลุดหายไปในความรักของพระเจ้าเสมอ และแล้วประกายและความซาบซึ้งบนใบหน้าของลูกและรัศมีแห่งประสบการณ์จะมีพลังมากจนทิ้งปัญหาที่เข้ามาหาลูกให้อยู่ลำพัง จนมันไม่แม้กระทั่งสามารถมองเข้าไปในดวงตาของลูกได้เลย ลูกจะไม่มีประสบการณ์การทำงานหนักประเภทใดๆ
 16. ใครก็ตามที่ลูกรักลูกจะทำบางสิ่งที่พวกเขาชอบเพื่อพวกเขา พ่อไม่ชอบลูกๆที่เป็นทุกข์ไม่พอใจ ดังนั้น อย่าพูดเลยว่า: ฉันจะทำอะไรได้ สถานการณ์เป็นเช่นนั้นเหตุนั้นเองฉันจึงเป็นทุกข์ไม่พอใจ! แม้ว่าสถานการณ์ที่ทำให้เป็นทุกข์มาอยู่เบื้องหน้าลูก อย่าได้ปล่อยให้สภาพของลูกเป็นทุกข์ไม่พอใจ
(คลิกอ่านต่อ)

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.