GLOBAL CO-OPERATION FOR A BETTER WORLD
ร่วมกันสรรค์สร้างโลก


การรวบรวมกำลังในการสร้างโลกใหม่ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2011 เมื่อเราได้รับฟังมูร์ลีที่บันทึกไว้ครั้งแรกในวันที่ 11 สิงหาคม 1988 บาบาพูดถึงแม่เหล็กของความสำเร็จคือการพบปะกันและปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างความสอดคล้องกลมกลืนของผู้ที่เป็นเครื่องมือที่ถ่อมตนของท่าน ด้วยการให้ความคิดของเราสอดคล้องกลมกลืนกันอันส่งผลกับต่อการกลับมาทัดเทียมกับพ่อ

หลังจากประสบความสำเร็จในการรณรงค์โครงการสันติภาพโลก “เรียกร้องล้านนาทีแห่งสันติ” (Million Minute of Peace Appeal) ในปี 1986 ด้วยการขอรับบริจาคเวลาสำหรับความสงบ ซึ่งทำให้ บราห์มา กุมารี ได้รับรางวัลสันติภาพ 7 รางวัล จากองค์การสหประชาชาติ เราได้เห็นเป็นประจักษ์พยานในการวางแผนสร้างโลกใหม่ของพระเจ้าที่มีขั้นตอนต่อเนื่องมา ให้ลูกๆ ได้เพียรพยายามอย่างไม่ขาดตอน โดยจัดทำโครงการนานาชาติ “ร่วมกันสรรค์สร้างโลก” ต่อมาในปี 1988 เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทั่วโลกบริจาคความคิด (Vision) และการกระทำ (Action) ที่สร้างสรรค์ ตามที่บาบาพูดไว้ในมูร์ลีว่า การกระทำของลูกเองคือแผนการปฏิบัติจริง (Your actions are the action plan) ของสิ่งที่ใจปรารถนาแล้วสร้างภาพไว้ จากการใช้กฎทองคำ (Golden Rule) ของโครงการว่า ท่านต้องการให้โลกเป็นเช่นไร ทำให้เป็นจริงตามนั้นโดยไม่มีการกล่าวถึงสิ่งใดที่เป็นไปในทางลบ

สัญญาณพิเศษจากบัพดาดาคือการเตรียมทุกสาขาอาชีพ (Wings-Profession) ให้เข้ามามีส่วน ในการสร้างโลกใหม่ ดังนั้นเราจึงขอนำเอาภาพโลก (Global Vision) ที่ทั่วโลกช่วยกันนำเสนอความคิดนั้นไว้ กลับมาเตือนใจเราทั้งหมดอีกครั้ง รวมทั้งมีการดำเนินการต่อไปที่จะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติของเขา เป็นการรวมกำลังกันเพื่อให้โลกนั้นเป็นจริง

เนื่องจากปี 1988 คือจุดเริ่มต้นจนถึงปี 2021 คือจุดจบ ภายในเวลา 33 ปี ที่เราทั่วโลกต่างต้องหันมาร่วมมือกันอย่างจริงใจเพื่อยืนยันว่า “ความร่วมมือคือสื่อสันติภาพที่แท้จริง” บาบาย้ำว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราทั้งหมดคือป้อมปราการของยักย่า (The Unity of all of you is the Fortress of the Yagya) และบาบาก็ได้ขอบคุณดาดี้ ผู้เป็นเครื่องมือในการตอบรับการณรงค์โครงการนานาชาติครั้งนี้ร่วมกับองค์การสหประชาชาติอีกครั้ง เพื่อโลกที่สวยงามตามความคิดความฝันของทุกคน
นี่คือหน้าปกหนังสือ Vision of a Better World ที่ได้รวบรวมภาพโลกที่สวยงามไว้เป็นทางการจากประชาชนทั่วโลก จากสำนักพิมพ์ A United Nations Peace Messenger Publication ซึ่งมีการแก้ไขโดย The Brahma Kumaris World Spiritual University

ส่วนที่เป็น International Reflections หรือการสะท้อนความคิดจากนานาชาติ เราได้รับความร่วมมือจากนักเขียนการ์ตูนของ วอลส์ ดีสนีย์ เป็นภาพรวมโดยสรุปจากงานศิลปะแบบการ์ตูน

ขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันคุณค่าทางจิตวิญญาณ
ในศาสตร์สาขาอาชีพต่างๆ ของพี่น้องครอบครัวบราห์มิน


ศิลปะในจิตวิญญาณ (พี่ป้อม)
ศิลปะแห่งจิตวิญญาณ คือท่าทีหรืออาการแห่งความงดงามในการใช้ชีวิต

จิตวิญญาณ เป็นดั่งเมล็ดพันธุ์อันครอบครองสาระแห่งความดีงามเอาไว้มากมายในแต่ละคน แต่หากมันมิได้สำแดง หรือปรากฏออกมาผ่านความคิด คำพูด และการกระทำของเรา แม้คุณค่าเหล่านั้นจะยังคงอยู่ แต่ก็ไม่อาจเป็นที่ประจักษ์ของใคร ท่วงท่าแห่งอากัปกิริยาอันงดงาม หรือพฤติกรรมอันปรากฏเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนั่นเอง คือการแสดงงานศิลปะทางจิตวิญญาณ

ทุกชีวิตต่างก็มีความพิเศษทางจิตวิญญาณอยู่ภายใน และดังนั้นเราทุกคนล้วนแต่คือศิลปิน ผู้มีความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะ บางคนครอบครองสีสันแห่งความสุข พวกเขาแต่งแต้มโลกให้งดงาม เพียงด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ออกมาจากหัวใจอันใสสะอาด บางคนก็ครอบครองสีสันแห่งความสงบที่สามารถให้ความอุ่นใจและความรู้สึกผ่อนคลายแก่ใครก็ตามที่พบเจอ และอีกหลายต่อหลายคนที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความรัก ไม่ว่าจะเป็นสายตาที่อ่อนโยนหรือถ้อยคำแห่งความห่วงใย พวกเขาเติมพลังอย่างมากมายให้แก่ผู้คน หากแต่ละวันเรานำเอาผลงานศิลปะที่เก็บซ่อนอยู่ภายในมาจัดแสดงร่วมกันหรือเปิดแสดงที่บ้าน ที่ทำงานของตน และแล้วบางทีโลกใบนี้ก็อาจกลายเป็นเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่ ที่ไม่เพียงแค่มีผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม หรือวรรณกรรม มาอวดมาโชว์กัน แต่จะกลายเป็นเหมือนกับเวทีสำหรับทุกคนที่จะแสดงนาฏกรรมร่วมกันผ่านมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรมอันสูงส่งงดงาม

ความสมดุลในชีวิต ของนักบริหารธุรกิจ และธุรจิต (พี่สุชาติ)
บาบาต้องการให้เรามีชีวิตทางจิตวิญญาณควบคู่อยู่กับการใช้ชีวิตอยู่กับทางโลก ครอบครัว การงาน สังคม ความสมดุลในชีวิตบราห์มินที่ได้สัมผัส จึงอยากขอแบ่งปันดังนี้
  1. ความสมดุลนี้หมายถึง การมีชีวิตทางจิตวิญญาณควบคู่ไปกับชีวิตทางโลก ซึ่งอยู่อย่างเป็นสุขและเบาสบาย
  2. พื้นฐานความสมดุลนี้ขึ้นอยู่กับ 4 วิชาของบาบา ความรู้ โยคะ คุณธรรม และงานรับใช้ ควบคู่ไปกับวิถีปฏิบัติ (มารายาด้า) ที่บาบากำหนด
  3. จากข้อ 2 ความสมดุล จึงมิได้หมายความว่า ต้องให้เวลาทางโลกเท่า ๆ กับทางจิตวิญญาณ หรือต้องปฏิบัติทางโลกไปพร้อมๆ กับทางจิตวิญญาณ (เช่นอยู่กับครอบครัวทานเนื้อสัตว์บ้างก็ต้องทานกับเขาบ้าง)
  4. ณ เวลาที่เราใช้ชีวิตทางโลก ด้วยความรู้และแนวทางของบาบา โดยมีบาบาเป็นมิตรร่วมทางเราจะพบว่าทุกอย่างจะมีผลทางด้านความสุขและเบาสบาย
ประสบการณ์
  • สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกน้องได้โดยใช้มูร์ลีในวันนั้น ๆ
  • สามารถเปลี่ยนทัศนคติของผู้ที่ปฏิสัมพันธ์ให้กลับมาดีด้วยการมองแต่สิ่งดีๆในตัวเขา
  • สามารถทำคุณประโยชน์จากสถานการณ์ที่มองแต่ผลประโยชน์ด้วยการทำคุณประโยชน์ก่อน กล่าวคือการตอบสนองหรือการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเราจะมองถึงคุณประโยชน์ก่อนการคิดถึงผลประโยชน์
(คลิกอ่านต่อ)

ครอบครัวเป็นโรงเรียนแรกของเรา (Sr.Sheetal)
เราเริ่มสื่อสารและเรียนรู้ ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในชีวิต ในการทำให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้น ครอบครัวคือแหล่งพละกำลังของเรา สอนเราให้เข้าใจความสัมพันธ์และช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น ในโลกภายนอก ปัจจัยยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผูกครอบครัวไว้คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการเอาใจใส่ดูแลกันและกัน เราอยู่ในครอบครัวใหญ่ตามวัฒนธรรมอินเดียที่ส่วนใหญ่นับถือผู้ใหญ่ มีการยอมรับ อดกลั้น อดทน และปรับตัว คือคุณค่าที่สร้างสมขึ้นมาโดยธรรมชาติ

เวลานี้เราเดินอยู่ในหนทางจิตวิญญาณและเป็นของครอบครัวทางจิตที่สวยงาม เราจึงเข้าใจความหมายของครอบครัวลึกล้ำยิ่งกว่า ทุกดวงวิญญาณในโลกนี้คือส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราแม้ว่าทางกายภาพเราดูแตกต่างกันมาก แต่แล้วเราทั้งหมดก็คือลูกๆ ของพ่อเดียวกัน ดังนั้นด้วยสำนึกรู้นี้เราก็ร่วมมือและยอมรับกันและกัน แม้จะมีสันสการ์ (การปลูกฝัง) ที่แตกต่างกันรวมทั้งธรรมชาติและนิสัยใจคอ เราก็สร้างความสอดคล้องกลมกลืนในความสัมพันธ์ เราก้าวหน้าไปด้วยเป้าหมายเดียวกันในการกระจายความรักและความสงบให้แก่ทุกคน ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ต่อเมื่อเราเชื่อมโยงกับพ่อแม่สูงสุดด้วยการรับพลังของท่านมาเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน เราจึงสามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างโลกของความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ให้เป็นครอบครัวเดียว อาณาจักรเดียว ศาสนาเดียว ภาษาเดียว นั่นคือโลกแห่งความรัก ความสงบ ความบริสุทธิ์ และความสุข

(คลิกอ่านต่อ)

ภาพลักษณ์และเสียงแห่งความหวัง (น้องนุ่น-เกศมณี)
นักสื่อสารมวลชน ผู้เป็นกระบอกเสียงนำสารในรูปแบบต่างๆ ส่งไปยังผู้รับสาร บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และสัจจะ ส่งสารที่เป็นประโยชน์ออกไปสู่มวลชน

“นักสื่อสารที่ดี ควรบอกให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงตนเอง” ทุกความคิดจะกลายเป็นคำพูด ทุกคำพูดจะกลายเป็นกระทำ ความคิดที่บริสุทธิ์นำมาซึ่งการกระทำที่ดี แสดงออกเป็นรูปของการสื่อสารผ่านภาษากาย และภาษาพูด จนกระทั่งกลายเป็นภาษาของความเงียบสงบ ที่มีความคิดและกระแสจิตเป็นสื่อที่มีพลัง และไปได้รวดเร็วที่สุด

ทุกคำพูด ทุกกิริยา เมื่อสื่อสารออกไปแล้วจะมีผลตามมาเสมอ สื่อมวลชนที่ดีจึงต้องเป็นกระบอกเสียงแห่งสัจจะ พูด คิด ทำ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่น ในรูปที่เป็นภาพลักษณ์และเสียงแห่งความหวัง

ขอเชิญติดตาม... ความคิดที่ส่งผลต่อการกระทำ ด้วยความจริงจัง - กระตือรือร้น


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.