กุมภาพันธ์ 2565
Class โดย Dr.Nirmala

6 ก.พ.
การรับมือธรรมชาติเก่า นิสัยเก่า และสันสการ์เก่า
13 ก.พ.
ได้รับการหลอมและเป็นตัวของความรัก

20 ก.พ.
การสร้างสภาพที่มีพลังมั่นคงและสม่ำเสมอ

วันที่ 17 ก.พ. การสื่อสารระหว่างศูนย์ควบคุมระบบ online ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Br.Pure - มาเลเซีย) และผู้ประสานงาน(Sr.La - ไทย)
La OM SHANTI This coming week 20 Feb we are planning to hv Didi class Can Sr Find a BK Moderator from Thailand to ask Didis Questions
We will prepare Questions to sent to U Moderator just hv moderate sessions.. introduce MC
If that’s ok
Pls do reply ASAP
If it’s possible We will communicate with Moderator
Moderator hv to be senior Bk… sensible command of English Be good
so far, there is no one reply. Let me get ready to do that and wait for your questions

Thanks for questions. Please let me know my job description as a moderator to make sure where to start and end .
  1. to greet Didi but not to introduce
  2. to mention about the topic or not or just invite Didi to do it herself before Q/A
  3. to add or to summerise at the end or not before bridging the questions from Chat box
  4. what is the limit of time before Didi Drishti?
Thanks in advance for clarification. I will have to learn how to control the system of computer for the whole process of in- out the screen ,right ?

QUESTIONS FOR DIDI จาก Br.Pure คลิกอ่านต่อ

thanks .We don't need to try our position with proper lighting or sound right ?All I know is to have another mobile to look at the chat and sort out on time

ระบบเสริมจาก Sr.La
Good Morning Everyone Welcome back Didi For today’s topic “Creating a powerful constant stage”. Thank you Didi for being so tireless in sustaining us on weekly basis. Didi is truly a constant Yogi, to remind us of God's promise “If you remember Me constantly, I will burn away all the past sins you have committed”
As Dharamraj, I hope Baba must also have a method of doing it with love.
Early this month. Mama gave us beautiful definition of “constant” or “Nirantar” –that without a difference. It refers to that which has no change, When there is constant yoga, it is unbroken yoga.
Let us start with Didi sharing her wisdom before having Q/A session คลิกอ่านต่อ

คลิกฟัง


Avyakt BapDada

15 ก.พ.
28 ก.พ.


DF Madhuban 24Feb-5Mar2022

24 ก.พ.
ความอัศจรรย์ในความสัมพันธ์ของฉันกับบาบา Br.Suriya
25 ก.พ.
ผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่น, เป็นตัวของการจดจำระลึกถึง โดย Sr. Meera
1 มี.ค.
ทบทวนอะแวคบัพดาดามุรลี โดย Sr.Jayanti
2 มี.ค.
พละกำลังเดียว, การค้ำจุนเดียว สัมภาษณ์ Sr.Sheilu โดย Sr.Suman
3 มี.ค.
เรื่องราวของความรักที่แท้จริงตลอดกาล โดย บราเธอร์ ชาร์ลี
4 มี.ค.
บาบาจะอยู่อย่างเป็นความลับถึงเมื่อใด? สัมภาษณ์ Bro Brij Mohan ji
5 มี.ค.
สำรวจส่วนลึกของการเชื่อมต่อของฉันกับบาบา โดย โมฮินี ดิดี้


โอมชานติ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.