สัญลักษณ์ในใจสำหรับโลกใหม่


From Dream to Divinity
พี่หล้าขอใช้เวลาในการสานฝันให้เป็นจริง จนกระทั่งทุกสิ่งในโลกนั้นสวยงามและสูงส่ง... ด้วยการย้อนระลึกถึงครั้งแรกที่มองเห็นอนาคตจากอดีตในชาตินี้ที่มีค่าที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเติบโตของจิตวิญญาณ ตั้งแต่วัยเด็กทางร่างมาถึงวันเด็กทางจิต เมื่อเกิดใหม่ครั้งที่สอง

ผีเสื้อ Butterfly...
จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ในใจสำหรับโลกใหม่ ซึ่งปลุกเรียกพลังของการเปลี่ยนแปลงจนถึงที่สุด
โปรดรอชื่นชม 'ผีเสื้อ' ต่อไปนะคะ

โอมชานติ

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.