วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565


โอม ชานติค่ะ พี่น้องทางจิตที่เคารพรักยิ่ง ขอต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ด้วยลำแสงแห่งความสุขสงบและเยือกเย็นจากมธุบัน เพื่อสร้างสมความบริสุทธิ์สมบูรณ์ หวังว่าพี่น้องทุกศูนย์จะได้รับฟังจดหมาย จาก Dadi Rattanmohini แล้วนะคะ ท่านเน้นงานรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกด้วยความคิดที่บริสุทธิ์ของเราแต่ละคน เป็นคำสัญญาจากใจที่ทำให้เรามี...
 1. ร่างกาย จิตใจ และหัวใจ ไร้มลทินนั่นคือสะอาดและบริสุทธิ์ไม่มีร่องรอยของความไม่สะอาดใดๆ
 2. ความบริสุทธิ์สมบูรณ์ ปรากฏให้เห็นเป็นเพชรพลอยเปล่งประกายบนหน้าผาก มีดวงตาที่เป็นประกายจากความผ่องแผ้วภายใน ทำให้ทุกคนมีประสบการณ์ของความหวานชื่นจากคำพูดรวมทั้งความพอใจ และความถ่อมตนจากการกระทำ
 3. ความสามารถในการรักษาความบริสุทธิ์สมบูรณ์ไว้ ไม่ว่าสถานการณ์จะมาในรูปแบบใด ถ้าต้องละทิ้งอะไร อดทนอะไร เผชิญกับอะไร หรือต้องมีความกล้าหาญในการผดุงไว้ซึ่งศาสนาของตน จงทำด้วยความสุขอย่าได้ถอยห่าง
เดือนกุมภาพันธ์นี้ เราจะมีการฉลองวันเกิดของชีพบาบาด้วยการทำตามสัญญา 3 ประการที่กล่าวมาแล้ว เพื่อเปิดเผย พระเจ้า ผู้เป็นหนึ่งเดียว โดยการเริ่มรับสัญญาณที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่วันแรก ที่บาบาให้ลูกเป็นหงส์ที่สูงส่งในเครื่องแต่งกายสีขาวและหัวใจที่ซื่อสัตย์ สะอาดทั้งร่างกายและจิตใจ ...ซึ่งมูร์ลีในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนด้วยความซาบซึ้งทางจิตที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างลึกซึ้ง เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติของความคิดหรือสำนึกรู้ของเราเองนะคะ

โอกาสนี้ บ้านโอมขอมอบ Clip สั้นๆ เกี่ยวกับ “หงส์ที่สูงส่ง” เป็นของขวัญ ซึ่งตรงกับสัญลักษณ์ในใจของพี่แดงลักขณา จากบ้านเปรม ช.ม.สำหรับการสร้างพลังความคิดอันส่งผลต่อชีวิตใหม่ โลกใหม่

หากพี่น้องท่านใด ปรารถนาดีจะทำ clip สั้นสำหรับสัญลักษณ์ในใจ ให้พี่น้องเรียนรู้จักกันก่อนสวรรค์จะมาถึง กรุณาแสดงความรู้สึกและเจตนาที่บริสุทธิ์มาด้วยนะคะ

ในการจดจำระลึกถึงบาบาด้วยความรักต่อครอบครัวคะ
พี่หล้า
โอมชานติ

สัญญาณที่ละเอียดอ่อน กุมภาพันธ์ 2022
สร้างสมความบริสุทธิ์และความสะอาดที่สมบูรณ์


 1. ลูกเป็นหงส์ที่สูงส่งในเครื่องแต่งกายสีขาว ลูกมีหัวใจที่ซื่อสัตย์ และเป็นรูปของความสะอาด ดังนั้น เวลานี้ทำให้ร่างกาย จิตใจ และหัวใจ กลับมาไร้รอยตำหนิอย่างสมบูรณ์ นี้หมายความว่า ลูกต้องอยู่อย่างสะอาด และซื่อสัตย์อย่างสมบูรณ์
  • ความสะอาดของร่างกายหมายถึง รักษาร่างกายของลูกให้สะอาด โดยการพิจารณาว่า ร่างกายเป็นวัดของลูก ดวงวิญญาณ ลูก บราห์มินมีค่าดุจเพชร ลูกแม้มีค่ามากกว่าเทพ มีการรู้ค่าในตนเองเช่นนี้สำหรับตนเองมากจนกระทั่งลูกรักษาวัดของร่างกายของลูกให้สะอาด และแล้วความบริสุทธิ์ของร่างกายของลูกจะทำให้ผู้อื่นมีประสบการณ์ของกลิ่นหอมของจิตวิญญาณของลูก
  • ความบริสุทธิ์และความสะอาดของจิตใจ หมายถึงไม่ควรมีความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ใดเลยในจิตใจของลูก การกำหนดของบัพดาดาสำหรับจิตใจคือ : จดจ่อจิตใจของลูกที่พ่อ และอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการรับใช้โลก โดยการอยู่อย่างมีสำนึกรู้ของมนตรา “มานมานภาว” เสมอ จิตใจของลูกจะหยุดเร่ร่อน นี้คือความหมายของความบริสุทธิ์ และความสะอาดของจิตใจ
  • การมีความสะอาดและความบริสุทธิ์ของหัวใจของลูกคือการมีสัจจะ (truthfulness) และความซื่อสัตย์ รูปแบบของความเพียรพยายามใดก็ตามที่ลูกกำลังทำสำหรับความก้าวหน้าของตนเองของลูก รักษาสิ่งนั้นเบื้องหน้าพ่อด้วยการมีสัจจะและความซื่อสัตย์ อันดับแรก มีความซื่อสัตย์ในความเพียรพยายามของตนเอง และสอง ขณะรับใช้ ตรวจสอบเพื่อดูว่ามากเท่าใดที่ลูกกำลังทำงานรับใช้ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ การรับใช้ด้วยแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวไม่สามารถเป็นงานรับใช้ที่แท้จริง การรับใช้ไม่ใช่หน้าที่ แต่เป็นสันสการ์ดั้งเดิมของลูก ศาสนาดั้งเดิมของลูก กรรมดั้งเดิมของลูก เพียงผู้ที่รับใช้ด้วยสำนึกรู้นี้ มีความสะอาดและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
  • ความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์หมายถึงความพอใจ ความพอใจของลูกบ่งบอกได้จากการที่ตัวลูกเองเบาสบาย และมีความสุขในจิตใจตนเอง และโดยการที่ผู้อื่นมีความสุขกับลูกด้วย นี้คือความซื่อสัตย์ และความสะอาดของความสัมพันธ์
 2. ความบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงประพฤติพรหมจรรย์
 3. สร้างสมบุคลิกภาพของชีวิตบราห์มินเช่นที่ว่า
 4. แม้มหาตมะของวันนี้กลับมาบริสุทธิ์ (ประพฤติพรหมจรรย์)
 5. ความบริสุทธิ์เป็นศาสนาดั้งเดิมของลูกบราห์มิน
 6. ความบริสุทธิ์คือรากฐานหลักของประสบการณ์ความสุขเหนือประสาทสัมผัส
 7. ความใหม่ ความผ่องแผ้วทางจิต และเครื่องประดับของชีวิตบราห์มินของลูกคือความบริสุทธิ์
 8. ในชีวิตบราห์มิน สิ่งแรกสุด จิตสำนึกของลูกจำเป็นต้องสะอาด
 9. การครองเรือนอันดับแรกของลูกบราห์มินคือการครองเรือนของร่างกายของลูก
 10. ไม่ว่ามีลูกบราห์มินมากมายเพียงไรก็ตาม ลูกแต่ละคนเป็นซาลิแกรมที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในวัด
 11. ความบริสุทธิ์คือความยิ่งใหญ่ของชีวิตที่สูงส่งของบราห์มินของยุคบรรจบพบกัน
 12. สติปัญญาที่บริสุทธิ์ของดวงวิญญาณคือพื้นฐานของการที่ดวงวิญญาณนั้นพบปะกับดวงวิญญาณสูงสุด
 13. การให้ทานของชีวิตสำหรับบราห์มินคือความบริสุทธิ์
 14. ความบริสุทธิ์คือพรของลูกในชีวิต
 15. ความบริสุทธิ์คือแม่ของความสงบและความสุข
 16. พลังของความบริสุทธิ์นั้นสูงส่งมากจนลูกสามารถเปลี่ยนแปลง
 17. หนทางสู่ส่วนปรับอากาศชั้นหนึ่งอยู่บนพื้นฐานของเพียงความคิดเดียว
 18. เมื่อผู้ประทานพรและดวงวิญญาณที่ได้รับพรอยู่อย่างรวมรูปอย่างสม่ำเสมอ
 19. จดจำรูปดั้งเดิมและเป็นนิรันดร์ของดวงวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ
 20. ความทุกข์และความไม่สงบเกิดจากความไม่บริสุทธิ์
 21. จงรักษารูปดั้งเดิมและรูปของพรของลูกอย่างสม่ำเสมอ
 22. ดวงวิญญาณและร่างกายเป็นสองสิ่งที่แยกจากกัน
 23. เพื่อที่จะทัดเทียมกับพ่อและใกล้ชิดกับพ่อ
 24. ครัวเรือนแรกของลูกทุกคนคือครัวเรือนของร่างกายของลูก
 25. การปฏิญาณตนว่าบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่ประกอบด้วยการถือพรหมจรรย์เท่านั้น
 26. ทำทุกการกระทำในขณะที่อยู่บนที่นั่งของความเคารพตนเองอย่างมั่นคงในการเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์สูงสุด
 27. ในงานรับใช้ของพระเจ้า การให้ทานที่ยิ่งใหญ่ของทั้งหมดคือการให้ทานของความบริสุทธิ์
 28. เวลานี้ ขีดเส้นใต้ความบริสุทธิ์ให้มากขึ้นในสายตาและทัศนคติของลูก
28 วันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีค่าสำหรับเราแต่ละคน ในการผลัดกันใช้แต่ละวัน เพื่อแบ่งปันประเด็นของสัญญาณที่ละเอียดอ่อนนี้ และประเด็นมูร์ลีในแต่ละช่วงเวลา (ตี 4.30 - หลังมูร์ลี - โยคะเย็น 6.45) เพื่อพัฒนาคุณธรรมประจำตัว ...ตามวันที่มีรายชื่อและคุณธรรมของเดือนกุมภาพันธ์

คุณธรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2022
 1. หล้า เชื่อมั่นในตนเอง
 2. กระต่าย ผจญภัย
 3. ภา ความงาม
 4. ปุ๋ย อารมณ์ขัน
 5. แหม่ม_เจ_เจ ความงาม
 6. ป้าแมว ผจญภัย
 7. ศรี รอบรู้
 8. ลักขณา ซื่อสัตย์
 9. ดนัยธร ซื่อตรง
 10. อึ่ง เคารพ
 11. นันท์ เป็นอิสระ
 12. ไก่ กระตือรือร้น
 13. หญิง มองโลกในแง่ดี
 14. นิ เข้มแข็ง
 15. ปุ้ม อดกลั้น
 16. เหมียว เคารพ
 17. อุดม บริสุทธิ์ใจ
 18. ชิ้ง ชื่อสัตย์
 19. สมหมาย ยืดหยุ่น
 20. เก๋ สดชื่นแจ่มใส
 21. เพชร สม่ำเสมอ
 22. ป้อม(หญิง) มีศักดิ์ศรี
 23. นงค์ ซื่อสัตย์
 24. แก้ว ศรัทธาต่อตนเอง
 25. กฤษณะ ให้กำลังใจ
 26. ภา ความงาม
 27. หล้า เชื่อมั่นในตนเอง
 28. เปี๊ยก(พิษณุโลก) รับผิดชอบ


 29. ขอบคุณน้องอุ๋ย สำหรับการสรุปมูร์ลีที่ละเอียดอ่อน
  Avyakt Murli 6/2/22 และ 13/2/22
  เพื่อซึมซับคุณสมบัติของหงส์ที่สูงส่ง  Goddess Saraswati - spiritual white swan
  พระนางสรัสวดี มีหงส์เป็นพาหนะ
  มีเครื่องดนตรีบรรเลงเพลงสวรรค์แห่งภควัน (Gita)

© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.