ขลุ่ยวิเศษ - สุนทรียทางอารมณ์ สร้างสมคุณธรรม
ทั่วโลกทุกวันเราทุกคนรับฟังเสียงขลุ่ยที่เรียกว่า มูร์ลี(Murli) ซึ่งเป็นหนทางที่สูงส่ง หรือศรีมัท(Shrimat) ที่พ่อสูงสุด(Supreme Father) ดวงวิญญาณสูงสุด (Supreme Soul) กำหนดให้เรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อการหลุดพ้น(Liberation - มุกตี) และการหลุดพ้นในชีวิต (Liberation in Life - จีวันมุกตี) เราสามารถดึงประเด็นของมูร์ลีของแต่ละวันมาไตร่ตรองให้สอดคล้องกับคุณธรรมประจำตัวในแต่ละเดือน เพื่อนำไปสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์ของคุณค่าความดี

ขอเชิญฟังเพลงที่ทำให้การกลับมาของเจ้าชาย ศรีกฤษณะ ผู้งดงามสูงส่งที่สุดในโลก จึงมีตำนาน... พระกฤษณะเป่าขลุ่ยร่ายมนต์ให้ทุกคนมีความสุขเหนือประสาทสัมผัส นั่นคือ การรับฟังเสียงสวรรค์ (Divine Song หรือ Gita) หรือ เสียงเพลงแห่งภควัน... ด้วยการฟังคำสอนของพระเจ้าโดยตรงในเวลานี้ได้บันทึกไว้ในตำนานว่า คัมภีร์กีตา จึงถือว่าเป็นแม่ของคัมภีร์ทั้งหมด
คลิกฟัง

ประเด็นมูร์ลีในวันที่ 1 ก.พ. 2022 สำหรับพี่หล้า ในการพัฒนาคุณธรรม
เชื่อมั่นในตนเอง (Self Confident)
The biggest personality of all in the world cycle is this Brahma ,
The Father enters him and you have to follow him while being egoless in serving(SM 1/2/22)
บราห์มานี้ คือผู้มีบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลอดทั้งวงจร พ่อสูงสุดเข้ามาในร่างท่านและลูกต้องทำตามท่าน ขณะที่ไม่มีความหลงทะนงตนในการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น คลิกฟัง บันทึกเสียงการไตร่ตรอง
Brahma Baba คือเครื่องมือ
ของพระเจ้าในร่างที่มีตัวตน
33 ปีเต็ม (1936-1969)
ท่านละร่างไปด้วย 3 คำพูดสุดท้าย
ที่ให้ความเชื่อมั่นแก่เรา
ในความเพียรพยายามไปสู่สภาพ
Bodiless Egoless Viceless


ประเด็นมูร์ลีวันที่ 2 ก.พ. 2022 สำหรับกระต่ายในการพัฒนาคุณธรรม
“ผจญภัย”-Adventurous
You have to take shrimat at every step, but Maya makes you forget. You then sometimes follow shrimat and, at other times, you follow devilish directions. Sometimes, that side is heavy and the other side is light. You sometimes follow His directions and, at other times, Maya's directions. If you continue to follow the shrimat of Shiv Baba alone, that is fine. You then continue to ascend.(SM 2/2/2022)
ลูกต้องรับศรีมัททุกย่างก้าว อย่างไรก็ตาม มายาทำให้ลูกลืม และแล้วบางครั้งลูกทำตามศรีมัท และบางครั้งถูกทำตามคำแนะนำของปีศาจ บางครั้งด้านนั้นหนัก และอีกด้านนั้นเบา บางครั้งถูกทำตามการชี้นำของท่าน และบางครั้งคำแนะนำของมายา ถ้าลูกเฝ้าแต่ทำตามศรีมัทของชีพบาบานั้นเป็นสิ่งที่ดี และแล้วลูกก็เฝ้าแต่ไต่เต้าพัฒนา

การไตร่ตรองมูร์ลีเพื่อการผจญภัยทางจิตวิญญาณ (กระต่าย)
บาบาทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับผลของการเป็นลูกที่เชื่อฟังและไม่เชื่อฟัง ให้ความรู้สึกเหมือนกับการเล่นเกมส์ที่เรามีทั้งแพ้และชนะ ซึ่งเป็นชีวิตจริงของบราห์มินที่ต้องผ่านกระบวนการของความเพียรพยายาม ถึงแม้เราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน บางครั้งเราทำความเพียรพยายามที่ดี บางครั้งหย่อนยาน บางครั้งเราขึ้น บางครั้งเราตก
คลิกอ่านต่อ


© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.