ฤดูกาลต้อนรับลูกๆ จากต่างชาติ


1 ธ.ค.65
Avyakt BapDada 01-12-2022 (Thai)
2 ธ.ค.65
ทบทวนอะแวคมุร์ลี โดยซิสเตอร์ชีลู
3 ธ.ค.65
ทำให้การเชื่อมโยงกับเมล็ดลึกล้ำ โดย บราเธอร์อะตัม ปรากาช
16 ธ.ค.65
Avyakt BapDada 16-12-2022
17 ธ.ค.65
ทบทวนอะแวคมุร์ลี โดยซิสเตอร์ชีลู
31 ธ.ค.65
Avyakt BapDada 31-12-2022


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.