สัญลักษณ์ในหัวใจ

3 สัญลักษณ์ในหัวใจ น้องต่าย(ต้นไม้) พี่อึ่ง(ดอกบัว) และน้องเก๋(พระอาทิตย์) ได้มีบทบาทพิเศษในการฉลองวันคริสต์มาส ด้วยกิจกรรมของครอบครัวดวงดาว อย่างสอดคล้อง กลมกลืน ตามจังหวะ และสาระที่ผสมผสาน ความรัก(Love) ความสนุกสนาน(Joy) และความสงบ(Peace) ในบรรยากาศ

ต้นไม้(น้องต่าย)
ต้นไม้ถือกำเนิดจากเมล็ด...เริ่มแรกคือราก...แล้วค่อยๆเติบโตขึ้น...จากต้นอ่อน...กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ สูงใหญ่แข็งแรง...ออกดอกออกผล...และให้ร่มเงา เป็นที่พึ่งพิงอาศัย
ต้นไม้ ให้คุณประโยชน์ต่อสรรพสิ่งรายรอบ และค้ำจุนทุกชีวิต
ต้นไม้ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพต่อชีวิต ที่มีการหล่อเลี้ยงและค้ำจุนมวลมนุษย์ ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร มีบทบาทใด ต้นไม้ก็เฝ้าแต่ให้ด้วยความเคารพ นอบน้อมเสมอ
(คลิกอ่านต่อ)
(คลิกอ่านภาษาอังกฤษ)

ดอกบัว (พี่อึ่ง)
ดอกบัวมีธรรมชาติที่สูงส่ง สงบ เยือกเย็น และสวยงาม ผุดขึ้นในโคลนตม เพื่อเบ่งบานอย่างสะอาดและสดใส จึงเป็นเครื่องหมายของการละวางและความบริสุทธิ์ ดอกบัวมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่างสอดคล้องกลมกลืน มีความงามตามธรรมชาติ จึงเป็น สัญลักษณ์ของการตื่นรู้ของชีวิตจริงทางจิต ที่สามารถอยู่กับครอบครัวและผู้คนมากมาย โดยไม่มีผูกพันยึดมั่น ด้วยพลังของการละวางจึงไม่ถูกกระทบหรือแปดเปื้อนจากสิ่งที่ไม่เป็นมลทิน
(คลิกอ่านภาษาอังกฤษ)

พระอาทิตย์ (แม่เก๋)
พระอาทิตย์ จุดแห่งแสงที่ยิ่งใหญ่ นิ่ง สงบ คงอยู่เป็นนิรันดร์ เปล่งแสงสว่างในตนเอง เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล ส่องแสงสว่างให้พลังชีวิตและหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งด้วยความรัก ความปรารถนาดีอย่างไม่มีขีดจำกัด เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นและการสิ้นสุด เป็นแสงสว่างขับไล่ความมืด ความไม่รู้ในทุกหนแห่งอย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่ สม่ำเสมอ มั่นคง ตลอดกาล
(คลิกอ่านภาษาอังกฤษ)

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.