สัญญาณที่ละเอียดอ่อน ธันวาคม 2022
ซึมซับ ความซื่อสัตย์ และ ความสะอาด และทำให้พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงพึงพอใจ

เริ่มด้วยการรับฟังจดหมายจาก Dadi Rattan mohini คลิกฟังเสียง
คลิกดูต้นฉบับภาษาอังกฤษ
 1. เพื่อที่จะทำให้พระผู้เป็นเจ้าที่จริงแท้พึงพอใจ
 2. ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ จงพูดว่า: บาบา
 3. มีคำพูดว่า พระผู้เป็นเจ้าพึงพอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์
 4. งานรับใช้ทำด้วยหัวใจที่จริงแท้ให้ประสบการณ์ของความสุขและพลังแก่ลูก
 5. ผู้ที่ทำงานรับใช้ของยักย่าด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์จะได้รับผล
 6. พ่อ ผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจ
 7. บัพดาดาพึงพอใจกับหัวใจที่จริงแท้
 8. ในทุกขณะ จงรู้ถึงความสำคัญของวิธีการรับใช้
 9. ผู้ที่ให้ข่าวของหัวใจของพวกเขาต่อพ่อด้วยหัวใจที่จริงแท้
 10. เพราะผู้มีหัวใจที่จริงแท้ย่อมได้รับพรจากพ่อ ตามเวลา
คลิกดูความหมายทั้งหมดของหมายเลข 11-31 ในตาราง
sunmontuewedthufrisat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


31 วันในเดือนธันวาคมนี้ มีค่าสำหรับเราแต่ละคน ในการผลัดกันใช้แต่ละวัน เพื่อแบ่งปันประเด็นของสัญญาณที่ละเอียดอ่อนนี้ และประเด็นจากมูร์ลีในสามช่วงเวลา (4.30น. - หลังมูร์ลี - โยคะเย็น 18.45น.) เพื่อพัฒนาคุณธรรมประจำตัว ...ตามวันที่มีรายชื่อและคุณธรรมของเดือนธันวาคม ซึ่งบางท่านได้ขยายความในหมวดขลุ่ยวิเศษ

ผู้อ่าน สัญญาณที่ละเอียดอ่อน + คุณธรรม เดือน ธันวาคม
 1. Sr.La สร้างสรรค์
 2. ต่าย นิ่มนวล
 3. อึ่ง ละวาง
 4. ภา ซื่อสัตย์
 5. หญิง นิ่มนวล
 6. ศรี ผจญภัย
 7. ปุ๋ย สร้างสรรค์
 8. แดง เป็นอิสระ
 9. ป้าแมว สม่ำเสมอ
 10. ต่าย นิ่มนวล
 11. เหมียว กรุณา
 12. นิ ไว้วางใจ
 13. แก้ว ถ่อมตน
 14. แดง เป็นอิสระ
 15. อุดม ซื่อสัตย์
 16. นันท์ กระตือรือร้น
 17. เก๋ รัก
 18. หญิง(เล็ก) ละวาง
 19. เจเจ ซื่อตรง
 20. ชิ้ง ซื่อสัตย์
 21. ไก่ ถ่อมตน
 22. ภา ซื่อสัตย์
 23. ปุ้ม เป็นอิสระ
 24. หญิง(ใหญ่) นิ่มนวล
 25. โบลิ่ง พอใจ
 26. นิ ไว้วางใจ
 27. สุทธิ สร้างสรรค์
 28. เหมียว กรุณา
 29. อึ่ง ละวาง
 30. สมหมาย กระตือรือร้น
 31. เมษ อารมณ์ขัน

เมื่อครอบครัวทางจิตทั่วโลก ได้รับสัญญาณที่ละเอียดอ่อน ให้คงความซื่อสัตย์และสะอาด ในเดือนธันวาคม พี่หล้าได้ต้อนรับทุกคนในวันที่ 1 ธันวาคม ด้วยการนำคุณธรรมประจำตัว ‘สร้างสรรค์’ เข้าไปผสมผสาน กับความซื่อสัตย์ แล้วไตร่ตรองให้เห็นเส้นทางของการพัฒนาอย่างชัดเจน ส่วนคำว่า ‘bodiless’ (ปราศจากร่าง) ยังคงค้างอยู่เป็นการบ้านให้ปฏิบัติได้จริงจนบรรลุผลตามที่หัวใจปรารถนาในที่สุด (คลิกฟังเสียงบันทึกจากชั้นเรียน)

หมายเหตุสำคัญ
พี่แดงสรุปประเด็นที่ได้จาก
AP 7/12/22... สืบเนื่องมาจาก AS 8/12/22
ในความสัมพันธ์ของเรากับบาบา ผู้เป็นพ่อ เพียงจดจำบาบาด้วยความรักจากหัวใจ หัวใจของเรามีสองสิ่งคือความรู้หรือการจดจำระลึกถึง และความอยากปรารถนาหรือการร้องขอ เรามาพบบาบาเพื่อที่จะรับงานบางอย่างจากท่าน ไม่ว่างานใดที่ทำ เราทำเพื่อบาบา เช่น นั่งในโยคะออฟเฟอร์โบคให้บาบาด้วยความรักที่สูงส่งและจริงแท้ พระผู้เป็นเจ้าพึงพอใจกับทุกสิ่ง ไม่ว่างานใดที่เราทำ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกสิ่งย่อมดีเยี่ยม

ขอให้ทุกคนฝึกฝนการจดจำระลึกถึงบาบาจากหัวใจ ไม่มีใครอื่น ไม่มีสถานการณ์ใด ไม่มีความอยากปรารถนาอื่นใด เพียงแต่มีความรักต่อบาบา ด้วยการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ ทำให้หัวใจสะอาด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพียงจดจำบาบาผู้เดียวและไม่มีความคิดอื่นใด การฝึกฝนนี้จะทำให้สติปัญญาของเราถูกดึงเข้าไปหาบาบาได้อย่างง่ายดาย ...นี่คือบทสรุปของการเป็นอิสระที่แท้จริง ของพี่แดง© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.