วันคริสมิส (Kismis Day)

หวนกลับไปในวันอันแสนแสนหวาน
ที่บาบามอบของขวัญ ทองคำให้ลูกๆ ต่างชาติ
ในวันคริสต์มาส

การได้รับของขวัญทองคำจากพ่อ
ผู้คนต่างแดนเวลานี้กำลังเตรียมการสำหรับคริสต์มาส พวกเขาจะรับประทาน ร้องเพลง เล่นดนตรี และร่ายรำ และพวก เขาจะเฉลิมฉลองการพบปะกันและกัน ลูกทำอะไรทุกวัน? นี่คือสิ่งที่ลูกทำตั้งแต่อมฤตเวลาจนถึงเวลากลางคืน ไช่ หรือไม่? ลูกทำงานรับใช้ด้วย และงานรับใช้คือการทำการร่ายรำของความรู้ ลูกร้องเพลงของคุณธรรมของบัพดาดาให้กับ ดวงวิญญาณทั้งหลาย ดังนั้นลูกเฉลิมฉลองเทศกาลทุกวัน ใช่หรือไม่? ทุกวันของยุคบรรจบพบกันคือวันของการเฉลิม ฉลอง AM23/12/87

ผู้คนเหล่านั้นเฉลิมฉลองเป็นเวลาหนึ่งหรือสองวันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บัพดาดาทำให้ลูก ๆ บราห์มินทั้งหมดสูงส่งอย่าง ยิ่ง และให้ของขวัญทองคำกับลูกมากจนกระทั่งลูกกลับมาสมบูรณ์พร้อมและเต็มเปี่ยมตลอดเวลา ผู้คนเหล่านั้นรอคอยวัน คริสต์มาสสำหรับพ่อคริสต์มาสที่จะมาและให้ของขวัญกับพวกเขา พวกเขาจดจำพ่อคริสต์มาส ขณะที่ลูกจดจำพ่อผู้ที่ทำ ให้ลูกอ่อนหวานเหมือนลูกเกด ลูกได้รับของขวัญมากมายอย่างยิ่งจนกระทั่งของขวัญเหล่านั้นคงอยู่กับลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด AM23/12/87

หวนกลับไปในวันที่หวานชื่นของครอบครัวดวงดาว
สมาชิกครอบครัวใหม่ 2 ท่าน พี่สุทธิและน้องโบว์ลิ่ง มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์


ขอบคุณที่มีการต่อเติมความหวานชื่นในความทรงจำมาทุกระยะ
Memories of beautiful celebrations with holiest and highest godly family! Thank you baba 🌟Thank you family, filled with gratitude 🙏 (Deepali)

เป็นการตอบแทนบาบาด้วยหัวใจ ในโอกาสนี้สมาชิกครอบครัวแต่ละคนได้มอบของขวัญทองคำให้แก่โลก ซึ่งเราได้จัดเตรียมลูกบอลทองคำ เปรียบกับ Golden drops ให้ทุกคนเขียนหนึ่งคำที่มีค่าต่อโลกและมนุษยชาติ เพื่อนำไปแขวนบนต้นคริสต์มาส เปรียบเช่นต้นไม้ครอบครัวมนุษยชาติ ( Tree of humanity ) การฉลองคริสต์มาสปีนี้ถือเป็นการส่งเสริมนโยบายของโครงการนานาชาติ หยดทองคำ (Golden Drops) เพื่อให้ทุกชาติ ศาสนา อารยธรรมมีส่วนสร้างโลกที่สวยงามร่วมกันอย่างไม่มีขีดจำกัด (กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวในหมวดหยดทองคำ

เหตุนี้เอง บาบาจึงให้เราฉลองคริสต์มาสทุกวัน เพราะเห็นความสำคัญของความหวานชื่นในชีวิต โยงคำว่า Christmas ออกเสียงคล้ายกับ Kismis แปลว่าลูกเกด(raisin) ที่มีความหวาน

ก่อนจัดรายการฉลองคริสต์มาส พี่หล้าได้สื่อสารกับทีมงานหยดทองคำ (Sr.Judy) และทีมงานสิ่งแวดล้อมโลก (Sr.Sonja) เพื่อผสมผสานหลักการสร้างครอบครัวดวงดาวในประเทศไทย (กรุณาติดตามรายละเอียดในหมวดหยดทองคำ)

คลิกชมบรรยากาศครอบครัวดวงดาว จากจดหมายที่ส่งออกไปหลังวันงาน คลิกชมความหมายของบ้าน(Home) สำหรับครอบครัวดวงดาวในวันคริสต์มาส 24/12/22
ขอบคุณพี่ไก่ เอกภพ สำหรับการบันทึก VDO และแม่ปุ๋ยสำหรับการประกอบภาพ/เสียง(ของพี่หล้า)

ไทย

อังกฤษ

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.