ธันวาคม 2565


  1. Avyakt Signal(AS) - สัญญาณที่ละเอียดอ่อน 'ความซื่อสัตย์ และความสะอาด'
  2. Global Bhatti บัตตีโลก
  3. Magic Flute - ขลุ่ยวิเศษ (เสริมสร้างคุณธรรม)
  4. DF Madhuban Class - ฤดูกาลต้อนรับลูกๆ จากต่างชาติ
  5. Q/A-Dr.Nirmala - ถาม/ตอบ-ดร.เนอร์มาละ
  6. Image of the heart - สัญลักษณ์ในหัวใจ
  7. Special Activities - กิจกรรมพิเศษ
  8. Golden Drops - หยดทองคำ
  9. Kismis Day - วันคริสมิส

© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.