Golden Drops หยดทองคำทุกหยาดหยดสีทอง กำลังสาดส่องไปทั่วโลก เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศ ให้เราสามารถช่วยกันสร้างโลกที่สวยงามด้วยความตั้งใจ

กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวของหยดทองคำ ในทุกระยะของผู้นำด้านต่างๆจากปฏิทินVDOตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ใน www.bkthai.com

ปฏิทิน VDO GOLDEN DROPS เดือนธันวาคมสำหรับทั่วโลกผ่าน Youtube
(คลิกที่วันตัวเลขสีฟ้าเพื่อเปิด video)
sunmontuewedthufrisat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ทีมงาน Golden Drops แจ้งข่าวความคืบหน้ามาในจดหมายถึงสมาชิกครอบครัวทางจิตทั่วโลก เพื่อเตรียมฉลองปีใหม่
  1. พร้อมให้คลิก link ที่รวมรวม 140 VDO เอาไว้
  2. เชื้อเชิญเข้าร่วมรายการ Silent Golden Mansaseva หรือ
    การรับใช้ช่วยเหลือด้านจิตใจในความเงียบสงบทองคำ
ประกอบกับ VDO Promo 1 นาที มาประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า

Dear divine family, om shanti,
Golden greetings for all of you at the end of 2022!
This is a short and sweet update from the Golden Drops Initiative.

* Playlists per topic Almost 7 months have gone by and we are over 140 video’s richer. For more easy use, they are clustered now in a playlist per topic: like nature, creativity, etc. You can find the links at the end of this letter. Visit the YouTube channel to see all new playlists: https://www.youtube.com/@GoldenDrops2022/playlists

* An invitation for Silent Golden Mansaseva The request for coming months is to have regular collective Silent Golden Mansaseva. To gather together in the subtle regions, where the Advance Party is always waiting for us, and as Bapdada recently mentioned, ‘ to spread rays of peace, love and happiness' to every single country in the world. To bundle our energy to bring the final moments and the new world closer. A Bhatti Video specially created for this Silent Golden Mansaseva will soon appear on our Golden Drops YouTube channel.

Here is a 1 minute promo video to inspire all of you brothers and sisters to join this Silent Golden Mansaseva.
(คลิกอ่านต่อ)


แนะนำสมาชิกใหม่ (ในวันคริสตมาส)
หยดทองคำ โลกสีทอง
(ข้อความที่ใช้ใน video แนะนำหยดทองคำให้แก่สมาชิกใหม่ในวันคริสตมาส)
  • โครงการริเริ่มทั่วโลกของบราห์มากุมารีเชื่อมโยงหัวใจในการสร้างโลกที่งดงามอย่างตั้งใจ
  • เมื่อความคิดของเรามีพลัง จะเป็นจริงในทางปฏิบัติ พลังงานโดยรวมนี้สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมวลวิกฤต และโลกที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นในพริบตา
  • ไม่ว่าจะเป็นความงามใดที่คุณสามารถพบได้ ในผู้อื่น ในธรรมชาติ ในการสร้างสรรด์ ในตัวคุณเอง เหล่านี้คือรูปแบบทั้งหมดของหยดทองคำ แบ่งปันโดยการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งนี้ คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ในจินดนาการ แบ่งปันในสื่อสังคม
  • ทุกวันหยดทองคำเข้ามาจากประเทศต่างๆ แต่ละหยดมี พลังงานบวก ที่จะสร้างโลกที่งดงาม เริ่มจาก 34 ประเทศมีสีทองของหยดทองคำในแผนที่โลกแล้ว ขอให้ฉายแสงบนความงามจากแต่ละประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งโลกด้วยสีทอง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่โลก
สำหรับประเทศไทย S.La ได้แต้มหยดทองคำบนแผนที่โลกเพื่อกระจายแสงสีทองออกไป (30 มิ.ย.และ 31 ต.ค.) ตามระบบเครือข่ายสากล ตามวิดิโอนี้ (วิดีโอคลิป ของพี่หล้า 30 June)
(คลิกอ่านต่อ)

สรุปความเคลื่อนไหวของหยดทองคำเดือนธันวาคม
เริ่มจากการสื่อสารระหว่างทีมงานของโครงการนานาชาติ

To sweet Global family and Golden Drops Team (Judy, Petra and Charlie)

Happy New Year for a New world. Let us share the wonder of peace love and joy from our spiritual Christmas celebration on 24th December 22 in Thailand. Hope to link up with all the roots who will become the golden trunk of the Family tree of Humanity.

To: Sr.Sonja, Denmark,
Dear sweet Sonja , Green Angel is being invoked to carry on her unfinished business of 10 ways of creating a new world.This X'Mas she will be introduced again to elaborate with Star Family in Thailand.The best answer from you is ok or not to find her way to give a golden gift officially to create a Golden Drops so we will make a presentation in such a way that every stars is shining and give light of hope the same World Family Tree
From:Sr.Sonja,
Denmark
To: Sr.Judy, Canada
Very dear Judy sister,I have sent you what I asked Sr. Sonja about the co-operation between the three on X' Mas day: The Green Angel,The Golden Drops and Star Family. Let me know your thought,please

From: Sr.Judy, Canada
Wonderful dear La. You will have the Golden Drops Beautiful World Film on Dec 1st. It sounds wonderful. Good wishes for a beautiful event

To:Sr.Judy, Canada
Thank you Sr.Judy for your sweet joyful greetings celebrating God's light. After our correspondence, (Sr.La-Sr.Judy), I am obliged to express my gratitude feelings and intentions with the whole family (mixed in Thai). For opening speech, Sr.La shared…House is made out of bricks and stone. Home is made out of all the loving hearts alone!
After celebration on 24 Dec,22, Only Working Team Spent Holy night together till 25 Dec.22.

As Kismis means raisin (sweet) hope our raisins tolis given at the end of the program helped changing positive energy into power to sustain our Happy Creative Silence. It's never be too late to co-create the world with Golden drops of love and peace, at least for the next 3 months for Silent Golden MansaSeva.

In Godly love and sweet remembrance
Sr.La
คลิกอ่านประสบการณ์ (อังกฤษ) (ไทย)

Green Angel welcome everyone to create a beautiful world consciously... drop by drop of gold, in order to decorate the tree of Humility under the guidance of Golden star on top of the tree.
We have been making the list of well wishers and put all the golden balls up on the wall at the centre to carry on collecting golen gifts.


© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.