บัตตีแห่งโลก
Inner Joy, Didi Sudesh


(คลิกอ่านต่อ)


ขอบคุณที่แต่ละท่าน (บ้านโอม) ได้จัดเวลาในการถ่ายทอดเสียงของแต่ละช่วงได้ตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่อง โดยมีน้องอุ๋ย(ปัตตานี) ช่วยระบายสีสรรสวยงามตามมา

© 2024 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.