คุณธรรมหนุนนำชีวิต

เดือนสิงหาคม ดูจะเพิ่มความคมคายให้กับรูปร่างหน้าตาของดวงวิญญาณบุญที่ต้องจริงจังตั้งใจขจัดปัดเป่าเศษผงธุลีที่ซ่อนอยู่ทุกซอกทุกมุม...ด้วยความซื่อสัตย์

ขอบคุณน้องเหมียว...ที่ตั้งใจรับฟังและสรุปเรื่อง 'ความซื่อสัตย์' จากชั้นเรียนวันที่ 29 ส.ค. ในวันที่รับผิดชอบต่อการไตร่ตรองคุณธรรมของตน โดยมีพี่หล้าทำหน้าที่นำสาระมาแบ่งปัน ในแต่ละวัน ตามคุณธรรม ของแต่ละคน (ที่ระบุไว้ในตารางสัญญาณที่ละเอียดอ่อน)

29/8/22 ความซื่อสัตย์ (เหมียว)
คำว่าซื่อสัตย์มาพร้อมความไว้วางใจ
สภาวะของความซื่อสัตย์จะมีความระมัดระวังและเต็มไปด้วยปัญญา ถ้ามีบางสิ่งอยู่ในใจเป็นสิ่งที่เก็บกดเอาไว้เพื่อไม่ให้เราได้แสดงออกมา ก็เป็นความอดทน เมื่อเราเข้าไปสู่ความลึกล้ำของความซื่อสัตย์ ความแม่นยำในการกระทำของเราก็จะปรากฏให้เห็น ถ้าเฝ้าแต่มองความซื่อสัตย์ของตนเอง จะเห็นได้ชัดว่าเรายังมีแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์ หรือ มีความเห็นแก่ตัวที่จะเอาประโยชน์ หรือเราสามารถให้ความร่วมมือกับบาง คนบางเรื่อง เพื่อได้ผลประโยชน์อยู่หรือไม่?
- ความสัมพันธ์ : ถ้ามีความซื่อสัตย์ การกระทำของเราจะไม่เบี่ยงเบน ไม่เลือกปฏิบัติ
- คุณธรรม เกิดการใช้ปัญญาเพื่อพัฒนา สภาวะของความรู้ที่นำไปสู่ปัญญา แก้ปัญหาอย่างละมุนละม่อม
3 สิ่งที่ต้องมาพร้อมกัน คือ อดทน อดกลั้น พอใจ
  1. ความอดทน หมายถึง การที่เราไม่พูดว่าเรากำลังอดทนอยู่ในบางสิ่ง แต่เราคงความสามารถที่จะรักษาระดับความพึงพอใจไว้ข้างใน
  2. ความอดกลั้น ไม่มุทะลุดุดัน ถ้าขาดความอดกลั้นจะนำมาซึ่งความสูญเสีย ความอดกลั้น ไม่ใช่แค่ความอดทน แต่ต้องคงสภาวะที่พอใจ เมื่อมีความอดกลั้น จะมีความสดชื่น มีความเป็นผู้ใหญ่ ความถ่อมตน สงบเยือกเย็น
  3. ความพอใจ จะมีความสุข และไม่ว่าอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งดี ก็จะเป็นโชคดีของเรา และทุกคนสำหรับการมุ่งหน้าเพื่อพัฒนา
(คลิกอ่านต่อ)
© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.