สัญญาณที่ละเอียดอ่อน สิงหาคม 2022
เข้าใจว่าความบริสุทธิ์มีความสำคัญมากเพียงใดและกลับมายิ่งใหญ่

เริ่มด้วยการรับฟังจดหมายจาก Dadi Rattan mohini คลิกฟังเสียง
คลิกดูต้นฉบับภาษาอังกฤษ
 1. ความบริสุทธิ์คือความยิ่งใหญ่ของชีวิตที่สูงส่ง
 2. ความบริสุทธิ์คือศาสนาดั้งเดิมของชีวิตบราห์มิน
 3. สติปัญญาที่บริสุทธิ์ของดวงวิญญาณคือ
 4. ความบริสุทธิ์คือพรในชีวิตของลูก
 5. ความบริสุทธิ์คือแม่ของความสงบและความสุข
 6. พลังของความบริสุทธิ์นั้นสูงส่งมากจนกระทั่ง
 7. หนทางไปสู่สัดส่วนชั้นหนึ่งที่ปรับอากาศอยู่บนพื้นฐานของ
 8. เมื่อผู้ประทานพรและดวงวิญญาณที่ได้รับพร
 9. จดจำรูปดั้งเดิมและคงอยู่ตลอดไปของลูก
 10. ความทุกข์และความไม่สงบเกิดขึ้นจากความไม่บริสุทธิ์
 11. ทำสัญญาว่าลูกจะไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อมายา
 12. รักษารูปดั้งเดิมของลูกและรูปที่ได้รับพรของลูกไว้
 13. ดวงวิญญาณและร่างกายเป็น 2 สิ่งที่แยกจากกัน
 14. เพื่อที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อและมาใกล้ชิดกับพ่อ
 15. ครัวเรือนแรกของลูกทั้งหมดคือครัวเรือนของร่างกายของลูก
 16. ให้ความบริสุทธิ์ของร่างกายของลูกให้ประสบการณ์
 17. ความบริสุทธิ์สมบูรณ์หมายถึงไม่มีกิเลสที่สามารถสัมผัสได้
 18. ซึมซับบุคลิกภาพของชีวิตบราห์มินเช่นนั้น
 19. แม้แต่มหาตมะของวันนี้ก็ยังบริสุทธิ์
 20. ความบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานหลักของประสบการณ์
 21. ความท้าทายของชีวิตบราห์มินคือ
 22. ในชีวิตบราห์มิน สิ่งแรกสุด
 23. ครัวเรือนแรกของลูกบราห์มินคือ
 24. ไม่ว่าจะมีบราห์มินจำนวนมากเท่าใด
 25. ฉันคือดวงวิญญาณบริสุทธิ์ สูงสุด
 26. ความสูงศักดิ์ของความบริสุทธิ์หมายถึง
 27. บราห์มากุมารหมายถึง ผู้คงความสูงศักดิ์
 28. หากความสัมพันธ์ของลูกระหว่างผู้ประทานพรและ
 29. พลังของความบริสุทธิ์ทำให้ลูกมีค่า
 30. ดวงวิญญาณที่สูงศักดิ์ ผู้เพียบพร้อมด้วย
 31. เช่นที่ดวงวิญญาณสูงศักดิ์ในโลก
31 วันในเดือนสิงหาคมนี้ มีค่าสำหรับเราแต่ละคน ในการผลัดกันใช้แต่ละวัน เพื่อแบ่งปันประเด็นของสัญญาณที่ละเอียดอ่อนนี้ และประเด็นจากมูร์ลีในสามช่วงเวลา (4.30น. - หลังมูร์ลี - โยคะเย็น 18.45น.) เพื่อพัฒนาคุณธรรมประจำตัว ...ตามวันที่มีรายชื่อและคุณธรรมของเดือนสิงหาคม ซึ่งบางท่านได้ขยายความในหมวดขลุ่ยวิเศษ และหมวดคุณธรรมหนุนนำชีวิตคุณธรรมเดือน สิงหาคม 2022
 1. หล้า มองโลกในแง่ดี
 2. ต่าย ร่วมมือ
 3. นิ ยืดหยุ่น
 4. ภา ความงาม
 5. ศรี ซื่อตรง
 6. ปุ๋ย สดชื่นแจ่มใส
 7. หญิง รับผิดชอบ
 8. แดง ถ่อมตน
 9. ปุ้ม ยกย่อง
 10. ชิ้ง ถ่อมตน
 11. ธร น่าอัศจรรย์
 12. อุดม ให้อภัย
 13. ป้าแมว ละวาง
 14. นันท์ น่าอัศจรรย์
 15. เหมียว ซื่อสัตย์
 16. เจเจ เข้มแข็ง
 17. หล้า มองโลกในแง่ดี
 18. ไก่ เคารพ
 19. ต่าย ร่วมมือ
 20. แดง ถ่อมตน
 21. แจ๊ค นิ่มนวล
 22. ภา ความงาม
 23. ป้อม สร้างสรรค์
 24. กฤษณะ อารมณ์ขัน
 25. นิ ยืดหยุ่น
 26. เวชชยันต์ พอใจ
 27. เก๋-อารมณ์ขัน
 28. หญิง รับผิดชอบ
 29. เหมียว ซื่อสัตย์
 30. อึ่ง น่าอัศจรรย์
 31. เมษ ไม่ซับซ้อน

รายการ Avyakti Parivar
รายการ Avyakt Parivar ยังคงเสริมพลังของความเพียรพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายของการรับสัญญาณที่ละเอียดอ่อนในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้น
การเชื่อมต่อระหว่าง 'Karankaravanhar' ในเดือน ก.ค. และ 'Greatness of Purity' ในเดือน ส.ค. นั้น สอดคล้องกลมกลืนกัน เพื่อ 'ความมุ่งมั่น' ในการพัฒนาชีวิตทางจิตวิญญาณอย่างสม่ำเสมอ

ขอบคุณ: พี่น้องทุกท่านสำหรับการเก็บเกี่ยวสาระมาแบ่งปันตามสัญญาณที่ละเอียดอ่อนที่ตนเองได้รับในแต่ละวัน ตามปฎิทินเดือนสิงหาคม ที่สามารถคลิกอ่านได้ ยกตัวอย่างจากสามท่าน

ปฏิทินเดือนสิงหาคมคมสำหรับ Avyakti Parivar
sunmontuewedthufrisat
1 ต่าย 2 นิ 3 ภา 4 ศรี 5 ปุ๋ย 6 หญิง
7 แดง 8 ปุ้ม 9 ชิ้ง 10 ธร 11 อุดม 12 ป้าแมว 13 นันท์
14 เหมียว 15 เจเจ 16 หล้า 17 ไก่ 18 ต่าย 19 แดง 20 แจ๊ค
21 ภา 22 ป้อม 23 กฤษณะ 24 นิ 25 สมหมาย 26 เก๋ 27 หญิง
28 เหมียว 29 อึ่ง 30 กอล์ฟ 31 หล้า


AP 1/8/22(ต่าย)
ความบริสุทธิ์ ไม่เพียงแต่คิดว่าเราใช้ชีวิตบริสุทธิ์ ไม่ข้องแวะกับอะไรที่ไม่ดี มีกิเลส แต่เป็นความบริสุทธิ์สมบูรณ์ที่ให้ประสบการณ์ว่าเราไม่สามารถจะคิด พูด ทำ หรือปฏิสัมพันธ์อย่างธรรมดา เมื่อใคร พูดอะไรบางอย่าง เราจะไม่ตอบกลับในทางเดียวกัน แต่เราต้องให้ความเคารพและมีความสุภาพด้วยการพูดในสิ่งที่ดีและให้คุณประโยชน์
บางครั้งรูปแบบของความไม่บริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาในความคิดจากความทรงจำในอดีต เราต้องรู้จักปล่อยวางอดีต
มองเห็นแต่คุณธรรมความดีของผู้อื่น แทนที่จะมองเห็นความอ่อนแอ เพราะสิ่งนั้นจะกลายเป็นความอ่อนแอของเรา
ความบริสุทธิ์เป็นศาสนาดั้งเดิม ที่เราต้องปกป้อง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราอาจต้องสละละทิ้งบางอย่าง ต้องอดทน บางครั้ง ต้องเผชิญ ด้วยความมั่นคงเพราะความบริสุทธิ์เป็นรากฐานของทุกสิ่ง เป็นความยิ่งใหญ่และเป็นพลัง

AP 8/7/22(ปุ้ม)
- จดจำมนตราอันยิ่งใหญ่ของบาบา "ไม่ว่าอะไรที่กำลังเกิดขึ้นนั้นดีและอะไรจะเกิดขึ้นก็จะดี" ในการสร้างลางบอกเหตุในตัวเรา เราต้องปลุกเรียก และขอให้เกิดขึ้นผ่านความคิดที่สูงส่งและบริสุทธิ์ พลังงานที่ความคิดสร้างขึ้นนั้นละเอียดอ่อนมาก เราจะพบว่า...เรารู้ว่า
เมื่อใดที่เราขาดความบริสุทธิ์หรือเมื่อความ คิดอ่อนแอมา แม้เราไม่มีความคิดด้านลบหรือมลทิน แต่มีความคิดที่อ่อนแอ นี่ก็เป็นความคิดที่เราไม่ปลอดภัย หรือไม่แน่ใจด้วยความคิดของเรา
บาบา..ได้ให้"เครื่องมือ" แก่เราในการทรงตัวและสร้างลางบอกเหตุที่ดีสำหรับตัวเรา ถึงจะมีบัญชีกรรมที่เราต้องชำระ...ก็จะกลายเป็นเหมือน"หนาม" ทิ่ม เราให้ความสนใจเป็นอย่างมากว่า ทันที! ที่เราพบความคิดบางอย่างเกิดขึ้น "เราเปลี่ยนความคิดทันที" แล้วพูดว่า..
(คลิกอ่านต่อ)

AP 16/7/22(หล้า)
"ประสบการณ์การหลอมรวมความรักคืออะไร?" เหมือนกับว่าเราลงไปทะเล ด้วยความรู้สึกว่าบาบาเป็นมหาสมุทรแห่งความรัก เช่นที่ บาบาพูดว่า "เราจะไม่ถูกดึงดูด หรือไม่มีใครอื่นดึงดูดเราได้เลย" ในยุคบรรจบพบกันที่เราหลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียวกับบาบา พร้อมจบสิ้นทุกอย่าง เพื่อเริ่มต้นใหม่ ตามสุภาษิตที่ว่า จุดจบเป็นเช่นไร จุดเริ่มต้นก็เป็นเช่นนั้น นั่นหมายถึงการที่เราจะไปเกิดในครอบครัวที่มีแต่ความรัก ชาติแล้วชาติเล่า เพราะมีสันสการ์ของการหลอมรวมนี้ติดตัวไปด้วย เรากำลังจะกลับบ้านด้วยความบริสุทธิ์ แล้วก็เข้าสู่ยุคทอง ดังนั้น บาบาจึงเตรียมเราให้พร้อมสำหรับยุคทอง ที่มีแต่ความบริสุทธิ์สมบูรณ์ในสันสการ์ จึงทำให้ไปเกิดในครอบครัวที่สูงศักดิ์ด้วยตามบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ที่สูงส่ง
บาบาให้ตัวอย่างที่ดีแก่เราเกี่ยวกับวิธีรวมเข้าด้วยกัน...หากทุกอย่างเป็นสีขาว เมื่อเราก็เป็นสีขาว เราก็สามารถผสมกลมกลืนและจะไม่มีใครมองเห็นเราแปลกแยกออกไป แต่ถ้าเมื่อใดที่เราถูกรบกวน อารมณ์เสีย ไม่สงบ เราก็ไม่สามารถกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับมหาสมุทรแห่งความรักหรือมหาสมุทรแห่งความสงบได้ หากต้องการประสบการณ์แบบผสมผสานกับอะไรก็ตาม เราต้องตระหนักถึงการมีคุณภาพเดียวกันกับสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน

หลังจากที่ได้รับสัญญาณที่ละเอียดอ่อน(Avyakt Signal) ของวันที่ 17 ส.ค. และติดตามความหมายเพิ่มเติม จากดีดี้โมฮินี ในรายการ Avyakti Parivar(AP) ที่ตรงกับวันที่ 16 ส.ค. ในนิวยอร์ค พี่หล้าจึงได้สรุปความรู้สึกสั้นๆ

ความบริสุทธิ์สมบูรณ์หมายถึงไม่มีกิเลสที่สามารถสัมผัสได้แม้ในความคิดของลูก เช่นที่การดึงดูดทางร่างใดหรือสัมผัสในชีวิตบราห์มินคือความไม่บริสุทธิ์ ดังนั้น การถูกกิเลสใดดึงดูดหรือถูกกิเลสสัมผัสในความคิดของลูกคือความไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ผู้ที่มีความสูงศักดิ์และบุกคลิกภาพของความบริสุทธิ์ไม่สามารถสัมผัสสิ่งใดที่เลวร้ายด้วยจิตใจหรือสติปัญญาของพวกเขาได้ เช่นที่ไวชนาฟจับต้องสิ่งใดที่เลวร้ายฉันใดสิ่งเลวร้ายก็ไม่สามารถแตะต้องลูกบราห์มินไวชนาฟได้ฉันนั้น


Vaishnav - ผู้เคร่งครัดในหลักความบริสุทธิ์อย่างมากในบรรดาชนชั้นวรรณะพราหมณ์ทางโลก เช่นเมื่อกลับมาจากนอกบ้าน มีการอาบน้ำ- เปลี่ยนชุด หรือการบริโภคอาหารจากระบบที่สะอาดบริสุทธิ์ แม้กระทั่งบางกลุ่ม ถึงขั้นไม่ข้องแวะหรือไม่แตะต้องตัวผู้ที่ต่างเพศ ต่างกลุ่ม ต่างวรรณะ

ดังนั้น ความรู้ทางจิตวิญญาณ จึงทำให้เข้าใจนัยสำคัญของความบริสุทธิ์ที่แท้จริงจากภายในสู่ภายนอก ครอบครัวบราห์มินหรือพราหมณ์ทางจิตในยุคแห่งการบรรจบพบกันนี้ จึงต้องเพ่งเพียรเผากิเลสด้วยไฟของโยคะ เอาชนะความไม่บริสุทธิ์ในรูปของความบกพร่องอ่อนแอในตนเองจนถึงที่สุด จนกระทั่งเราได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้า(บาบา) ที่ทำให้เราปลอดภัยจากการกระทำบาปจากสำนึกที่เป็นร่างกาย


© 2023 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.